Birželio mėnesį organizuojamas Pabaltijo jaunimo festivalis "Let us come together" Rygoje

Mūsų naujienos 2012-05-17

Birželio mėnesį į Latviją atvyksta pasaulinės Septintosios dienos adventistų bažnyčios (Adventistų bažnyčios Generalinės konferencijos) jaunimo tarnavimo vadovas Gilbert Cangy. Tai istorinis įvykis Baltijos šalių bažnyčių istorijoje, kadangi mes dar niekada nesame sutikę Adventistų bažnyčios Generalinės konferencijos jaunimo vadovo šioje pasaulio dalyje.
Valdis Zilgalvis, kuris yra Septintosios dienos adventistų bažnyčios Baltijos unijos prezidentas, džiaugėsi kad šis jo planuojamas vizitas bus labai naudingas visoms Pabaltijy esančioms jaunimo organizacijoms ir visai Adventistų bažnyčioje vykdomai jaunimo veiklai.
G. Cangy kartu Adventistų bažnyčios Transeuropinės divizijos jaunimo vadovu Paul Tompkins lankysis Pabaltijy š.m. birželio 8-17 dienomis ir keliaus susitikdami su jaunimu, jaunimo vadovais, administratoriais ir pastoriais visose trijose Pabaltijo respublikose (Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje). Ir viso šio vizito kulminacija bus Pabaltijo adventistų jaunimo festivalis “Let us come together” (“Sueikime kartu”) Rygoje, kuris vyks š.m. birželio 16-17 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį).
Mes norime pakviesti visus visų trijų šalių jaunus žmones susirinkti Rygoje bendram Dievo šlovinimui, bendravimui ir bendruomeniniam pamąstymui apie mūsų, kaip Dievo jaunimo, esančio Jo bažnyčioje, tapatybę, viziją ir misiją šiame pasaulyje.

Tad jei tau 16-a ir virš, jei tu ne tik esi jaunas amžiumi, bet tau tuo pačiu rūpi jaunimas bei jo vieta Dievo išgelbėjimo plane, jei tu trokšti būti dalis istorijos, ir jei taip pat trokšti daryti įtaką ateičiai – būk tikras, kad tu ten būsi!

Registracijos mokestis tik 20 Lt. Dėl detalesnės informacijos kreipkis į savo bendruomenės pastorių.

Festivalio programa (anglų kalba)