DAUG DAUGIAU JĖZAUS

Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. (Evangelija pagal Matą 17, 8)

Eliza Hevit (Hewitt) žinojo, ką reiškia išgyventi tragediją. Jos, kaip mokytojos, karjera baigėsi, kai įsisiautėjęs mo­kinys smogė jai su sunkia grifeline lentele. Elizai buvo pažeistas stuburas, ir ji nebegalėjo dėstyti.

Sveikdama nuo sužalojimo, ji atsigręžė į Dievo pažadus, kurie išsipildė Jėzuje Kristuje. Ją apstulbino tai, kaip tiks­liai Senojo Testamento pranašystės liudija apie Mesiją. Ji atrado naują, gyvą ryšį su Jėzumi. Užplūdus emocijoms, ji užsirašė šią gerai žinomą evangelinę giesmę:

Daugiau apie Jėzų norėčiau sužinoti.

Daugiau apie Jo malonę kitiems;

Daugiau apie Jo išgelbėjimo pilnatvę,

Daugiau apie meilę To, kuris mirė už mane.

Daugiau, daugiau apie Jėzų, daugiau, daugiau apie Jėzų…

Kad ir kiek mes žinotume apie Jėzų, visada galima sužinoti dar daug daugiau. Kad ir kokią patirtį su Jėzumi mes turime, visada galima patirti daug daugiau. Apaštalas Paulius reguliariai naudojo pasakymus „daug daugiau“ ar „dar labiau“. Atrodo, jog jis buvo kupinas nuostabos, sakydamas: „Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti Jo krauju, būsime Jo išgelbėti nuo rūstybės“ (Laiškas romiečiams 5, 9). Jis tęsia: „Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikino su Dievu Jo Sūnaus mirtis, tai juo labiau mus išgelbės Jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti“ (10 eilutė). 15 eilutėje jis sušunka: „Tai dar labiau Dievo malonė […] su kaupu atiteko daugybei“. Frazę „dar labiau“ Paulius savo raštuose pavartojo mažiausia 10 kartų. Jam visada buvo daug daugiau malonės, daug daugiau atleidimo, daug daugiau tei­sumo, daug daugiau Jėzaus.

Jėzaus meilė begalinė. Apie tai liudija „nesuvokiami Kristaus turtai“ (Laiškas efeziečiams 3, 8). Apie tai liudija „brangus perlas“ (Evangelija pagal Matą 13, 46). Apie tai liudija „dirvoje paslėptas lobis“ (44 eilutė). Jie ragina mus studijuoti Jo Žodį, atrasti „daug daugiau“ to, ką Jis gali pasiūlyti. Jo brangakmeniai neguli paviršiuje. „Bedugnė šau­kia bedugnei“ (Psalmynas 42, 8).

Dievas kviečia kiekvieną iš mūsų į gilius, ne paviršutiniškus santykius su Jėzumi. Dievo gelmės šaukia mus į daug, daug, daug didesnę Jo malonę, negu galime įsivaizduoti.

Markas Finlis