Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

DAUGIAU NEGU PRANAŠAS 0 2019-05-11 — 00:08

Su juo Aš kalbu tiesiogiai, aiškiai, ne mįslėmis. Jis mato patį Viešpatį. Tad kodėl nebijote kalbėti prieš Mano tarną Mozę? (Sk 12, 8)

Anot Šventojo Rašto, yra trys pranašystės dovanos pasireiš­kimai. Pirmasis – tai sugebėjimas kalbėti Dievo vardu veikiant Šventajai Dvasiai. Kartais mes manome, kad pranašystės dovana tėra išpranašavimas ir to išsipildymas. Tačiau ji apima visokią tiesą, išeinančią iš Dievo ir skirtą ypatingam laikui.

Antrasis pasireiškimas – tai sapnai, regėjimai ir perspėjimai. Pastaruoju metu tokie reiškiniai yra reti. Dar retesnis reiškinys, kai ypatingas žinianešys gauna pranašišką pamokymą, kuris yra sva­resnis už pranašystę. Dievo tautos istorijoje yra paminėti tik trys žinianešiai, kurie buvo daugiau negu pranašai.

Apie vieną jų kalbama Skaičių knygoje (12, 6–8). „Prašau klausytis Mano žodžių! Jei tarp jūsų būtų pranašas, Aš apsireikščiau jam regėjime, Aš kalbėčiau jam sapne. Bet ne toks yra Mano tarnas Mozė; jam patikėti visi Mano namai. Su juo Aš kalbu tiesiogiai, aiškiai, ne mįslėmis. Jis mato patį Viešpatį. Tad kodėl nebijote kalbėti prieš Mano tarną Mozę?“ Šiais žodžiais Dievas nurodo Aaronui ir Mirjamai, kad Mozė yra daugiau negu pranašas.

Antras atvejis užrašytas Evangelijoje pagal Luką (7, 26–28). Jėzus pasakė: „Tai ko gi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta: ‘Štai Aš siunčiu pirma Tavęs savo pasiuntinį,ir jis nuties Tau kelią‘“. Jis turėjo omenyje Joną Krikštytoją, Dievo žinianešį, kuris turėjo paruošti kelią Mesijui.

Trečiuoju Dievo žinianešiu buvo jauna, gyvenusi praėjusia­me amžiuje moteris. Knygoje (Selected messages (Rinktinės ži­nios), t. 1), ji rašė: „Jei kiti mane vadina pranaše, aš nesiginčiju. Tačiau mano tarnystė daug platesnė nei paprasto pranašo. Aš apibūdinu save kaip žinianešę, kuriai Viešpats pavedė nešti žinią savajai tautai.“

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!