Dėl TV3 laidoje “Paskutinė instancija” pateiktos informacijos. Atviras laiškas

2012 03 08 TV3 laidoje “Paskutinė instancija”, kurios vedėja – žurnalistė Rūta Sinkevičienė, buvo parodytas siužetas apie įvykį, kurio metu, sodyboje netoli Biržų įvyko nelaimingas atsitikimas ir nuskendo nepilnametis berniukas Arvydas B.

Ši nelaimė įvyko  2011m birželio 17d. Adventistų bažnyčios pastoriaus Juliaus ir Romos Pikūnų sodyboje, kai žuvusysis, kartu su savo mama viešėjo svečiuose. Nors nuo nelaimės jau praėjo kiek daugiau nei pusmetis, tikime, kad prisiminti ją ir kalbėti apie šį liūdną įvykį yra nepaprastai skaudu, tad pasinaudodami proga, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą visiems žuvusiojo artimiesiems.

Nuo nelaimių nesame apdrausti nei vienas ir kad ir kaip būtų liūdna, jos kartas nuo karto atsitinka. Tačiau minėtos laidos rengėjai, bei jų kalbinti žmonės išsakė mintis, kad prie šios nelaimės prisidėjo Adventistų bažnyčia, bei jos tarnautojai. Tokio, nors ir netiesioginio kaltinimo, faktų iškraipymo ir mesto šešėlio nutylėti negalėjome.

Laidos metu žurnalistė Rūta Sinkevičienė teigia “galbūt sektantai ir nepražudė Arvydo”, tuo pačiu sukeldama abejones žiūrovams kas iš tikrųjų įvyko. Stebina, kad ruošdama šį reportažą, prieš pateikdama informaciją apie šį įvykį ir mesdama tariamą šešėlį Septintosios dienos adventistų bažnyčiai, žurnalistė, matyt, nepasidomėjo nei teismo medicinos ekspertų išvadomis, nei policijos pareigūnų vykdyto tyrimo rezultatais, nepaklausinėjo liudytojų ar Septintosios dienos adventistų bažnyčios atstovų.

Biržų rajono policijos pareigūnų vykdyto tyrimo rezultatai teigia, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. Teismo medicinos ekspertas pateikia išvadą, kad Arvydas Bičiūnas užduso, kas reiškia, kad jis  paskendo, nes buvo išėjęs maudytis. Kaltinimai ar įtarimai dėl šio įvykio niekam pateikti nebuvo.

Septintosios dienos adventistų bažnyčios vardu, teigiu, kad mes esame krikščionys ir tikrai suprantame ir išgyvename žuvusiojo artimųjų skausmą, netekus mylimo žmogaus. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį į laidoje išsakytas mintis, kurios neatitinka tikrovės.

Laidoje kalbinamas žuvusio berniuko senelis Leonas Bičiūnas kaltina Septintosios dienos adventistų bažnyčią, neva Septintosios dienos adventistų bažnyčia kažkokiu būdu paveikė Arvydo B. mamą, susitarė su ja ir paaukojo berniuką dievams. Mums tikrai sunku suvokti tokių kaltinimų priežastis. Norime kategoriškai paneigti šį ir kitus kaltinimus Adventistų bažnyčią kokiu nors būdu prisidėjus prie berniuko žūties. Kategoriškai pareiškiame: prievartos, jokiomis formomis, Septintosios dienos adventistų bažnyčioje nėra ir negali būti, juo labiau, čia niekas neaukoja žmonių. Tokios mintys labiau primena fantasmagoriškas viduramžiškas pasakas, nei šiuolaikinę XXI amžiaus realybę.

Kitas svarbus momentas, kuris buvo paminėtas laidoje, tai žuvusio berniuko senelio Leono Bičiūno išsakyti, neatitinkantys tikrovės, niekuo nepagrįsti, keisti faktai, apie apeigas vykstančias Septintosios dienos adventistų bažnyčioje, bei šmeižtas Septintosios dienos adventistų bažnyčios Biržų ir Daunorių bendruomenių pastoriaus Juliaus Pikūno adresu. Pats laidoje kalbintas Leonas Bičiūnas Adventistų pamaldose niekada nėra buvęs ir švelniai tariant, viską “laužia iš piršto”.

Septintosios dienos adventistų bažnyčia yra krikščioniška protestantiška konfesija, legaliai veikianti 212 pasaulio šalių ir vienijanti milijonus tikinčiųjų. Lietuvoje bažnyčia gyvuoja nuo 1927m.

Nesame sekta, kaip atkakliai buvo teigiama laidoje. 2008m. liepos 15d. Lietuvos Respublikos Seimas suteikė Septintosios dienos adventistų bažnyčiai valstybės pripažintos Bažnyčios statusą. Prieš tai įvairios LRS komisijos bei komitetai, nepriklausomi ekspertai, Teisingumo Ministerija tikrino Adventistų bažnyčios mokymą ir jos veiklą teologiniu, socialiniu bei istoriniu aspektu. Septintosios dienos adventistų bažnyčios mokymas, praktikuojamos apeigos bei tarnavimas yra grįsti Šventuoju Raštu bei yra atviros kiekvienam lankytojui. O bet kuris, faktus panorėjęs patikrinti žurnalistas, gali gauti išsamią informaciją apie tai, ką moko ir kuo tiki adventistai ir kokią veiklą vykdo bažnyčios tarnautojai.

Septintosios dienos adventistų bažnyčios tikinčiųjų vardu, dar kartą reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio berniuko artimiesiems dėl įvykusios tragedijos ir apgailestaujame dėl apie šią tragedija pasklidusios neteisingos, juodinančios informacijos ir žmonių, kurie vardan laidos populiarumo ar kitų, mums nesuprantamų motyvų, šitaip neatsakingai spekuliuoja žmonių tragedija.

 

Pagarbiai,

Septintosios dienos adventistų bažnyčios Vyskupas Bertold Hibner

    1 comments

  • | 2012-03-12 at 11:20

    pažindamas šią krikščionių bažnyčią galiu pasakyti, kad tokia šlykšti žurnalistų dėlionė yra įžeidžianti ir sveikoje Lietuvos visuomenėje turėtų būti netoleruojama. Mirtis nelaimingame atsitikime ir žmogaus įsitikinimai apie Dievą ir pasaulį – kas čia bendro.