Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

DIDYSIS MŪSŲ GYNĖJAS 0 2020-03-04 — 00:39

Jėzus atsakė: „Mano Karalystė ne iš šio pasaulio. Jei Mano Karalystė būtų iš šio pasaulio, Mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet Mano Karalystė ne iš čia“ (Jn 18, 36).

Kaip vyksta pašventinimas? Pašventinimas vyksta tik per tikė­jimą. Evangelijoje pagal Joną (15, 5) yra tokie Jėzaus žodžiai: „nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“. Sakydamas „nieko“ Jėzus turi omenyje Dvasios ir paklusnumo vaisių krikščioniškame gyvenime. Kadangi be Jo mes nieko negalime padaryti, visa, ką tik darome, turime daryti tikėdami Juo. Šio ryto skaitymų tekste pa­cituoti Jėzaus žodžiai: „Jei Mano Karalystė būtų iš šio pasaulio, Mano tarnai juk kovotų.“ Jei tai kova su nuodėme, velniu ar žmonėmis, kuriems vadovauja velnias, Jėzus neliepia mums gintis patiems. Mūsų pareiga – išlaikyti ryšį su Juo ir suteikti Jam galimybę mus ginti.

Kai kurie mokiniai Jėzaus klausė, ką jie turėtų daryti, norėdami atlikti Dievo darbus. Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite Tą, kurį Jis siuntė“ (Jn 6, 29). „[…] tas, kuris Mane valgo, gyvens per Mane“ (Jn 6, 57). Ką tai reiškia? „Žodžiai, kuriuos jums kalbė­jau, yra dvasia ir gyvenimas“ (Jn 6, 63). Evangelijoje pagal Morkų (14, 38) sakoma: „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pa­gundą“. Šiais žodžiais Jėzus pabrėžia, kad mes galime Juo pasitikėti. Pasišventimas vyksta per Dievo Žodį, maldą, turint asmeninį ryšį su Juo bei priklausant nuo Jo. Evangelijoje pagal Joną (1, 29) skaitome: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ Į ši tekstą galima reaguoti įvairiai. Pirmiausia, šie žodžiai gali nurodyti į Jėzaus, kaip Dievo Avinėlio mirtį už pasaulio nuodėmes. Antra vertus, šį tekstą galima suvokti kaip tarpusavio santykius (žr. anglų vert.). Žvelgdami į Kristų mes keičiamės. Trečia, jie gali kalbėti apie pasišventimą. „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę.“ Evangelijoje pagal Luką (10, 42), yra užrašyti Jėzaus žodžiai Mortai, kur Jis sako, kad jai reikia tik vieno: būti prie Jo kojų. Tai įvyksta per Jo Žodį ir maldą. Būtent per bendravimą su Juo mes priimame nuteisinančią Jo malonę. Tik bendraudami su Juo mes sugebėsime nuolat žvelgti į Jį ir mūsų gyvenimas taps panašus į Jo.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!