Didysis paradigmos pasikeitimas

II dalis

Paradigma yra visuma teorinių ir metodologinių prielaidų, mąstymo būdų, kuriais remiasi tam tikra grupė. Kaip adventistai, mes laikomės tam tikros paradigmos, susijusios su tikėjimu, Evangelija, biblinėmis pamatinėmis tikėjimo tiesomis, evangelizacija ir gyvenimo būdu, – visa tai mes pagrindžiame Dievo Žodžiu. Bet ar mūsų paradigma nebuvo iškreipta kultūros, kurioje šiandien gyvename?

Mes praradome daug galios, kurią patyrė ankstesnių amžių tikintieji, vien todėl, kad mūsų paradigma pakito ir nutolo nuo biblinio pamato link abejonių ir skepticizmo, kurį dabar išpažįsta didžioji dalis šiuolaikinės visuomenės. Taigi jei norime, kad mūsų gyvenimas ir tarnystė pasikeistų į gera, privalome patirti „didįjį paradigmos pasikeitimą“ tikėjime ir dvasiniame gyvenime.

Beprotybę galima apibrėžti kaip nuolat atliekamus tuos pačius veiksmus, tikintis gauti skirtingą rezultatą. Jei norime kitokio rezultato, jei norime pamatyti, kaip dreba šio pasaulio karalystės, kaip buvo per Sekmines, jei norime, kad Vėlyvasis lietus permerktų mūsų gyvenimą ir tarnystę, jei norime sulaukti, kol Evangelija bus paskelbta visam pasauliui, kad galėtume grįžti namo, kai kas turi pasikeisti mūsų gyvenime ir tarnavime. Ir tai esame mes – kaip mes gyvename ir kaip meldžiamės!

Šių laikų Bažnyčia pripažįsta, kad turime kažką keisti. Vis dėlto ne visi jos palaikomi pokyčiai yra paremti Dievo Žodžiu. Atsakymų, kurių mums žūtbūt reikia, nerasime naujausiose ir pažangiausiose metodikose, programose ar kokioje nors naujoviškoje mistinėje maldoje. Ne, reikalingus atsakymus mes galime rasti senovės vyrų ir moterų pavyzdžiuose. Biblija mums sako: „Taip kalba Viešpats: ‘Stokitės ant kryžkelių ir pasižvalgykite! Pasiklauskite senovės takų, kur yra gerasis kelias! Eikite juo ir rasite ramybę.‘“ (Jeremijo 6, 16)

Mes dar tik pradėjome aiškintis, kodėl Dievo žmonių maldos Biblijos laikais buvo tokios galingos. Kitame skyriuje toliau tyrinėsime šią temą. Bet dabar sustokime šioje vietoje, suklupkime ant kelių ir paprašykime, kad Dievas duotų mums naują paradigmą maldoje – Jo paradigmą. Melskime, kad Jis padarytų mus tikėjimo žmonėmis, kurie meldžiasi drąsiai ir pasitikėdami pagal Jo valią, nes mes skyrėme daug laiko Jam pažinti. Melskimės, kad karalystės būtų supurtytos Jo šlovei.

Mes galime būti užgrūdinti maldos kariai arba tik kūdikiai tikėjime, bet visi išdrįskime prašyti daugiau.

Melody Mason