Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

DIDŽIŲJŲ IŠMĖGINIMŲ DIENA 0 2018-09-13 — 00:58

Tuomet žmonės keliaus nuo jūros ligi jūros, nuo šiaurės ligi rytų, skubės šen ir ten, ieškodami Viešpaties žodžio, bet jo neras. (Amoso 8, 12)

Artėjant pasaulio pabaigai, prieš pat ateinant Kristui, turi prasidėti didieji išmėginimai, kurie ir parodys, kokiu keliu kuris žmogus ėjo. Šie didieji išmėginimai nuo prieš juos buvusių mažųjų skiriasi tuo, kad kai siaučia audra, – nebėra daugiau laiko ką nors pakeisti. Bū­tiniausi pakeitimai turi būti padaryti prieš prasidedant audrai. Ir jeigu taip iš tikrųjų yra, tai Dievas, žinoma, labai nori, kad dar tam laikui neatėjus mes galėtume pamatyti, kokie esame, ir pasiruošti sutikti audrą. 8-ame pranašo Amoso knygos skyriuje išpranašauta, jog ateis tokia diena, kai žmonės bėginės nuo vienų jūrų prie kitų, nuo šiaurės iki pietų, ir ieškos anksčiau niekinto Viešpaties Žodžio, kuris gimdo tikėjimą, bet jo nebegalės rasti. Jie supras, kad tik tikrasis tikėjimas turi vertę, o visa kita gyvenime nieko nereiškia. Palikę visus savo turtus kurmiams ir šikšnosparniams, apimti panikos ir baimės pilnomis aki­mis jie ieškos to, ką galėjo turėti anksčiau, jeigu nebūtų atsisakę.

Kaip sužinoti, ar būsime išgelbėti, kai prasidės audra? Ar mes einame teisingu keliu, rodo du požymiai. Pirmiausia reikia paklausti, ar mes paklūstame Dievo valiai (Mt 7, 21), antra, – ar pažįstame Dievą (Mt 25, 12). „Kai pažįstame Dievą pagal mums duotąją privilegiją Jį pažinti, mūsų gyvenimas bus nuolatinis paklusnumas“ (Su meile iš Dangaus, 620p.). Čia Dievo pažinimas yra laikomas priežastimi, o Dievo valios vykdymas – rezultatu. Abu požy­miai yra be galo svarbūs, bet vienas seka iš kito. Iš kur galiu sužinoti, ar einu pas Dievą, kai kopiu į kalną užuot leidęsis nuo jo? Visa klausimo esmė – ar aš kasdien, asmeniškai ir sąmoningai bendrauju su Dievu, ar ne?

Kai jau pažįstu Dievą taip, kaip geriausiai galiu pažinti, aš prade­du gyventi nuolat paklusdamas. Jeigu man sunku nuolat paklusti, vadinasi, taip yra ne dėl to, kad per mažai stengiuosi būti paklusnus, o todėl, kad dar nepažįstu Dievo taip gerai, kaip galėčiau pažinti. Štai kokia iš tikro yra mano problema. Jei aš ir toliau ieškosiu bendravimo su Dievu, jei ir toliau naudosiuos man duota privilegija Jį pažinti, Jis pabaigs mano gyvenime pradėtą darbą, padės man iškęsti būsi­muosius didžiuosius išmėginimus, ir mano kelias bus saugus.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!