Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

DIEVAS NUTEISINA MUITININKUS 0 2019-12-25 — 02:20

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą (Lk 18, 9).

„Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dė­koju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę [tikriausiai fariziejus stovėjo tiesiai ir buvo pasitempęs], atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju.‘ O muitininkas sto­vėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!‘ Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“ (Lk 18, 10–14).

Pirmiausia atkreipkime dėmesį į tai, kad čia kalbama apie du žmones, kurie turėjo tam tikrą nuomonę apie save. Įsidėmėkime, kad abu įėjo į šventyklą tam, kad garbintų Dievą, bet tai padarė tik vienas, nes yra neįmanoma tuo pat metu garbinti ir Dievą, ir save. Abu atėjo pasimelsti, tačiau meldėsi tik vienas. Fariziejus meldėsi sau.

Skaitydami apie fariziejų, mes prisimename Jėzaus žodžius, ku­rie yra užrašyti Evangelijoje pagal Matą: „Aš ir atėjau šaukti ne tei­siųjų, bet nusidėjėlių“ (Mt 9, 13). Taip pat yra sakoma, kad jei jūsų teisumas neviršys fariziejų teisumo, tikėtis išgelbėjimo yra bepras­miška (Mt 5, 20). Fariziejus manė, kad jis gali išsigelbėti pats. Tai ir buvo jo problema. Kiekvienas, kuris pasikliauja savo jėgomis ir iš­mintimi išgelbėjimo reikaluose, prisiima sau Dievo vaidmenį. Šven­tasis Raštas mus rūsčiai perspėja. Mėginimas užimti Dievo vietą Rašte vadinamas piktžodžiavimu Dievui. Piktžodžiavimas turi sun­kias pasekmes. Būti fariziejais ir piktžodžiautojais galima ir šiandien. Mūsų de­šimtinės, pasninkai ir geri darbai nėra kažkas, kas Dievo akyse galėtų būti laikoma mūsų nuopelnu. Kiekvienas kasdien turime suvokti, jog esame nusidėjėliai, kuriems reikia Dievo gailestingumo. Nusiže­minę, kaip ir muitininkas, mes taip pat pajusime nuteisinančią Dievo malonę ir įgausime ramybę.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!