DIEVAS VIS DAR DARO STEBUKLUS

II DALIS

Argi yra Dievui negalimų dalykų? (Pradžios knyga 18, 14)

1999 metų sausio 17 dieną, kai per palydovinę televiziją buvo transliuojama laidos „Parašyta“ evangelistinių su­sirinkimų serija, buvau pakviestas dalyvauti unikaliose krikšto apeigose Filipinų nacionaliniame kalėjime. Kartu su tais kaliniais Biblijos studijoms savo gyvenimą buvo pašventusi ir viena adventistų pora. Jie jau ketvirtį šimtmečio tarnavo kalėjime. Už kalėjimo sienų buvo Adventistų bažnyčia su daugiau kaip 400 narių. Dievo malonė pasiekia pačias netikėčiausias vietas. Dievo meilė pralaužia kiečiausias širdis. Dievo šviesa vis dar prasiskverbia pro tamsą.

Dievui nėra nieko per sunkaus. Filipinų nacionaliniame kalėjime mačiau, kaip Dievo malonė visiškai pakeitė užkie­tėjusius nusikaltėlius. Tai buvo jau kiti žmonės. Jų gyvenimai buvo visiškai kitokie. Kalėjime jie buvo laisvesni negu laisvėje. Jie nebebuvo įkalinti narkotikų, alkoholio, rūkalų ir nelegalaus sekso. Jie nebebuvo savo įgeidžių vergai. Jie nebebuvo savo nesuvaldomų aistrų aukos. Jie buvo visiškai laisvi Kristuje.

Kai atsidarė rakinami kalėjimo vartai, grupelė kalinių septintosios dienos adventistų apsupo mane, kad apsaugotų.

Mes apsikabinome kaip broliai. Dievo akyse jie buvo tokie pat teisūs per Jėzų Kristų, kaip ir aš. Aš nebuvau labiau išgelbėtas už juos.

Atlydėtas į kuklią kalėjimo bažnytėlę, buvau sujaudintas, nes išgirdau kalinių kvartetą giedant:

Giedokime linksmą giesmę,

Giedokime apie Jėzų.

Su šypsena veide

Tu gali pakeisti žmoniją.

Giedokime linksmą giesmę,

Giedokime apie Jėzų.

Visi keturi giesmininkai buvo mirties bausme nuteisti žmogžudžiai. Tačiau iš jų spinduliavo stulbinanti Kristaus meilė. Jo nuostabioji malonė jiems atleido ir juos pakeitė.

Tą dieną turėjau malonumą pakrikštyti 46 kalinius. Dvidešimt du iš jų laukė jiems skirtosios mirties bausmės.

Dievas vis dar apreiškia Savo jėgą. Dievas vis dar demonstruoja Savo ranką. Dievas vis dar daro stebuklus žmonių širdyse. Kad ir kokie sunkumai jus ištiktų šiandien, Jo jėga skirta jums.

Markas Finlis