DIEVO DARBAS APSIMOKA

Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Vaikas nekentės už tėvo kaltę nei tėvas nekentės už vaiko kaltę. Teisiojo teisumas bus jam įskaitytas, ir nedorėlio nedorumas bus jam įskaitytas. (Ezechielio pranašystė 18, 20)

Svarbiausias vaikino tikslas buvo apiplėšti banką. Svarbiausias mažos senučiukės tikslas buvo padaryti ką nors gera.

Ji matė, kaip šis jaunuolis sustabdė savo automobilį netoli „Sitizen“ nacionalinio banko Vaitiere, Kalifornijoje, ir įsiveržė vidun. Paskui ji pastebėjo, kad jis paliko mašinoje variklio užvedimo raktelius. Senutė ištraukė raktelius ir nusekė paskui vaikiną į banką, kur rado jį kalbantį su konsultante.

„Jaunuoli, – tarė senučiukė, – vieną kartą jūsų automobilį tikrai pavogs, jeigu nesiliausite palikinėjęs raktelius.“

Vaikinas buvo ką tik pasakęs konsultantei, kad turi ginklą ir kad jam reikia daug pinigų. Tačiau miela senutė ir toliau spoksojo į jį nenuleisdama akių. Jis pažvelgė į ją ir pagaliau pasidavė. Čiupęs raktelius, jis išbėgo iš banko ir nuvažiavo!

Argi nebūtų puiku, jei taip sklandžiai išsispręstų visos nusikalstamumo problemos? Ar nebūtų šaunu, jei geri darbai nustelbtų bloguosius?

Nors šis atvejis gana unikalus, jis iliustruoja gyvybiškai svarbų dalyką. Dievo darbas keičia situaciją. Išminčius pasakė: „Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos, kai turi jėgų tai padaryti“ (Patarlių knyga 3, 27). Apibū­dindamas Jėzų Apaštalų darbų knygoje gydytojas Lukas pasakė: „Jis keliavo darydamas gera“. Argi jums nepatiktų, kad šie žodžiai taptų epitafija ant jūsų kapo akmens? Aš, aišku, norėčiau, kad mane prisimintų būtent taip: „Markas Finlis – žmogus, kuris keliavo, darydamas gera“.

Jėzus gyveno nesavanaudiškai – kad darytų gera kitiems. Jis laimino viską, ką paliesdavo. Ant Galilėjos kalvų Jis sulaužė duoną ir pamaitino 5000 žmonių. Jis paliesdavo akis akliesiems; Jis sugrąžindavo klausą kurtiesiems. Jis prakalbindavo nebylius ir pagydydavo luošius. Kad ir kur Mokytojas keliavo, visur sėjo gėrį. Jo žodžiai buvo vilties, padrąsinimo, pralinksminimo žodžiai.

Štai moto, pagal kurį verta gyventi: „Aš darysiu visus gerus darbus, kuriuos tik galiu, visiems žmonėms, kuriems tik galiu, visais būdais, kaip tik galiu“. Jūs galite keisti šiandieninį pasaulį. Dievas ragina mus ne šiaip gyventi, o gy­venti darant gera. Jis kviečia mus savo gyvenimo kelionėje palaiminti kitus. Dėl ko jūs norėtumėte būti prisimenamas? Negaliu sugalvoti geresnio apibūdinimo, kaip toks „atsidavęs krikščionis, giliai mylėjęs Jėzų ir padaręs daug gera“.

Markas Finlis