Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

DIEVO IŠTEISINIMAS 0 2020-04-15 — 01:29

Pašventinsiu savo didį, tautose išniekintą vardą, kurį jūs išniekinote jų akyse, ir žinos tautos, kad Aš esu Viešpats, tai Viešpaties Dievo žodis, kai per jus apreikšiu jų akyse savo šventumą (Ez 36, 23).

Dievas per mus nori išteisinti save prieš visą pasaulį. Mes Dievo niekada neišteisinsime, bet Dievas pats išteisins save per mus. Kaip­gi tai įvyks? Yra tik vienas galimas atsakymas, kurį atrasti galima nukreipus žvilgsnį į Dangaus šventyklą, kurioje dabar tarnauja Kristus. Ten yra deginamųjų aukų aukuras, kuris primena Jėzaus kry­žiaus auką, suteikiančią mums galimybę pasiekti net ir pačią šven­tyklą. Viduje yra stalas su padėtinės duonos kepalais, kurie simbolizuoja Jėzų – Gyvybės Duoną, Dievo Žodį. Ten taip pat yra smilkymo aukuras, kuris nurodo į Kristaus teisumą ir į mūsų maldas. Kitoje pusėje išdėstyti degantys auksiniai žibintai pilni aliejaus, kurie sim­bolizuoja Šventąją Dvasią ir krikščioniškąjį Gerosios Naujienos skelbimą. Šventykloje simboliškai pavaizduotos bendravimo su Kris­tumi priemonės: Biblijos tyrinėjimas, malda, Evangelijos skelbimas, Kristaus teisumas ir Šventoji Dvasia. Šventų Švenčiausioje yra De­šimties Įsakymų Įstatymas, kuriuos galima įvykdyti per Jėzaus bu­vimą ir Jo jėga. 

Kraštutinės nuomonės apie tobulumą itin pavojingos. Tačiau mokymas apie tobulumą yra Biblijos mokymas. Neįmanoma pasiekti tikslo, kurio neįsivaizduojame. Nederėtų skirti daug laiko mąs­tymui apie tai, kokie mes turime būti. Geriau būtų pašvęsti keletą palaimintų valandų pamąstymui apie tai, kokie mes galėtume būti. Yra didelis skirtumas tarp pasakymų: „Mes turime pasiekti šį tikslą iki tada, kai jau nebus įmanoma pasiruošti“ ir „Dievas ketina nuvesti savo tautą į pergalę.“ Yra didelis skirtumas tarp žodžių: „Aš privalau“ ir „Aš galiu“. Atsisakydami užtikrintumo apie savo tobulumo lygį, neatsisakykime paties tobulumo. Paklusnumo ir nepaklusnumo klausimas bus iškel­tas pačioje pabaigoje (Su meile iš Dangaus, 711 p.). Krikščioniškasis užtikrintumas grindžiamas išgelbėjimo, kurį Jėzus įvykdė ant kryžiaus, nuolatiniu priėmimu. Ir kai vyksta toks nuolatinis priėmimas, mes su džiaugsmu gali­me priimti ir tobulumą, paklusnumą bei pergalę. Jėzus yra mūsų Vyriausiasis Kunigas. Jis ne tik atleidžia nuodėmes, bet ir suteikia jėgos tiems, kurie patenka į pagundas.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!