Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

DIEVO ŽODŽIO KALNAS 0 2018-07-01 — 00:00

Morisas L.Vendenas

Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai (Iz 40, 8).

Kokias kliūtis sudarė Dievas, kokius kalnus supylė vykdyda­mas savo Planą, kad išgelbėtų nusidėjėlį? Viena iš kliūčių yra Biblija – unikali priemonė tiems, kurie nors truputį yra susipažinę su dieviškąja tiesa.

Galbūt kai kurie pasakys: kaip, kokiu būdu ji gali būti priemonė? Milijonai žmonių perka Bibliją, bet jos neskaito. Ji yra viena labiau­siai perkamų prekių, bet laikoma ne pačia geriausia knyga skaitymui! Tačiau tai, kad Biblija egzistuoja, nors tūkstančiai skeptikų ir neti­kinčių mėgino ją sunaikinti, jau daug pasako, ar ne? Jeigu atsirastų norinčių sustabdyti Biblijos spausdinimą, norinčių, kad jos aps­kritai neliktų žemėje, jiems neužtektų jėgų įgyvendinti šio suma­nymo. Išleidžiama labai įvairių spalvų viršeliais, įvairių dydžių, formatų ir vertimų Biblijų. Kaip jie galėtų jas visas sunaikinti?

Žmonės apsistoja viešbutyje pailsėti, ir kai ištraukia stalčių, pir­miausia jų akys užkliūva už Biblijos.

Kartą mes su broliu mieste ketinome surengti keletą Evangelinių susirinkimų. Salė, kurią norėjome nuomoti, buvo padalyta į dvi dalis. Mes nusprendėme, kad kairioji salės pusė yra visiškai tin­kama vakariniams susitikimams, kuriuose planavome kalbėti apie Evangeliją. Tačiau dešinėje salės dalyje tris vakarus per savaitę buvo organizuojami šokių vakarai. Apsvarstę šį faktą nuspren­dėme, kad tai mums trukdys. Bet pagalvoję geriau padarėme išva­dą, kad būtų gerai, jei pavyktų į šokius atėjusius žmones sudominti mūsų susirinkimu. Todėl mes nuėjome pas šeimininką ir pasa­kėme, kad norime išsinuomoti tą salės dalį, bet jis paprieštaravo: „Ne, jūs negalite jos išsinuomoti.“ „Kodėl?“ – susidomėjome mes. Jis atsakė: „Jei žmonės susirinks, norėdami gerai pasilinksminti ir pašokti, ir pamatys kitus, einančius į kitą salės dalį su Biblijomis rankose, tai šokiai neįvyks.“ Todėl mes taip ir neišsinuomavome tos patalpos.

Pats Biblijos egzistavimas yra kliūtis, kurią pastatė Dievas, no­rėdamas apsunkinti mūsų kelią į žūtį. Tai – Geroji naujiena. 1-ame Petro laiške (1, 23) kalbama, kad Dievo Žodis gyvas ir pasilieka… ar ilgam? Amžiams.

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!