DOROVINGUMO NEPAKANKA

Morisas L.Vendenas

Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į Jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas (2 Kor 3, 18).

Dievo priešas žino, kad jei žmogus ieško Jėzaus, pirmasis na­tūralus to ieškojimo rezultatas bus tikrasis tikėjimas. Jis žino, kad po to neišvengiamai bus teisumas – natūralus, savaime atsiran­dantis teisumas, kuris ateina iš Kristaus ir nėra mūsų pastangų vaisius. Todėl viena mėgstamiausių jo gudrybių yra nukreipti mūsų dėmesį kur nors kitur, kad tik mes negerintume savo santykių su Jėzumi.

Jis laimi tada, kai paskatina žmones sutelkti savo dėmesį į nuo­savą teisumą, esą kylantį iš jų pačių. Jis sako: „Klausyk, kad būtum krikščionis, turi stengtis tinkamai elgtis. Taigi, taip ir daryk.“ Ir žmo­gus pamažu ima bandyti visus būdus, kad išsiugdytų dar tvirtesnį charakterį. Ar jūs kada nors bandėte tai daryti? Aš bandžiau. Ban­džiau prisiversti daryti tai, ko nenorėjau. Aš sudariau „septynių savo nuodėmių“ sąrašą ir ėmiau spręsti, kaip išbristi iš pirmos nuodėmės. Bet man dar neįveikus septintos savo nuodėmės, ma­ne vėl nugalėjo pirmoji.

Tada man kažkas pasakė: „Ne, svarbiausia ne tai. Tu turi kontro­liuoti savo mintis, nes kokios žmogaus mintys, toks ir jis pats.“ Todėl aš pradėjau kontroliuoti savo mintis. „Nagi, pabandykime. Šiandien aš galvosiu apie… Ak! Aš ką tik apie tai galvojau.“ Ar jūs kada nors bandėte panašiai elgtis? Galima žiūrėti į savo atspindį veidrodyje tol, kol pats sau pradedi vis labiau patikti.

Kažkas pasakė: „Tarkime, jūs nekenčiate Jono ir kiekvieną kartą susitikę jį sumušate. Kad nugalėtumėte pats save, jums ­priešingai – svarbiausia susilaikyti ir Jono nemušti. Jeigu jūs pajėg­site susilaikyti ir nesumušti Jono, visa kita padarys Dievas. Jis pašalins susierzinimą ir neapykantą iš jūsų širdies.“ Stengdamasis taip elgtis aš pajutau, kad negaliu susilaikyti ir nemušti Jono.

Mes ne prieš dorovingumą, kuris vertas visokeriopos pagar­bos. Jis išgelbės jus nuo kalėjimo, apsaugos nuo girtuoklio da­lios. Bet moralė – tai dar ne krikščionybė, ji niekada nenuves jūsų į dangų. Yra tik vienas būdas žmogui tapti teisiu – laimėti Jėzų bendraujant su Juo.