DOVANA DAVĖJUI

Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. (Evangelija pagal Matą 2, 11)

Kai gimė Jėzus, tų laikų žmonės į tą įvykį reagavo trejopai. Rašto aiškintojai ir fariziejai buvo abejingi. Jie net ne­žinojo, kas vyksta. Kokia tragedija būti abejingiems pasaulio Gelbėtojui!

Deja, esama religingų žmonių, kurie yra abejingi Kristui ir per šias Kalėdas. Kristus vis dar kažkur pradingsta prieššventiniame įkarštyje. Jį užstoja kalėdinė eglutė ir gražiai suvyniotos dovanėlės. Jis pasislepia visame tame lėkime ir skubėjime. Jis pranyksta šventiniuose vakarėliuose bei pietuose ir daugelyje kitų krikščioniškų renginių.

Buvo tokių, kurie priešinosi Jam tada, ir yra tokių, kurie priešinasi Jam dabar. Erodui ir romėnų kareiviams šis ką tik gimęs Karalius kėlė grėsmę. Jie išsigando potencialaus iššūkio savo valdžiai. Erodas išleido įsakymą, kad kiekvie­nas žydų berniukas, jaunesnis kaip dvejų metų, turi būti nužudytas. Jie nenorėjo rizikuoti savo sostu.

Ir šiandien, per šias Kalėdas, yra žmonių, kurie geidžia išsaugoti savo širdžių sostą. Jie kovoja ir grumiasi, kad išlaikytų valdžią savo rankose.

Buvo ir trečia reakcija į Jėzų. Trys Rytų išminčiai atnešė Jam dovanų. Išminčiai puolė Jam po kojomis ir pagarbino. Išmintingi vyrai ir moterys vis dar garbina Jį šiandien. Evangelijoje pagal Matą tai pasakyta taip: „Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros“ (Evangelija pagal Matą 2, 11).

Auksas – tai dovana karaliui. Jis simbolizuoja visą mūsų materialią nuosavybę. Mes ateiname pas Jėzų šlovindami ir nieko nesitikėdami mainais už tai. Viskas, ką turime, yra dovana nuo Jėzaus. Per Kalėdas mes išpažįstame: „Vieš­patie, visa mano nuosavybė yra Tavo. Tu – mano karalių Karalius.“

Smilkalai – tai dovana kunigui. Juos naudojo kunigai senovės šventyklose. Per Kalėdas mes atsiklaupiame ir sa­kome: „Jėzau, Tu esi mano Kunigas. Tu mane užtari. Tu – mano Užtarėjas. Vietoj mano visiškos nesėkmės, prieš visą dangų Tu rodai Savo tobulą teisumą. Viešpatie, visas mano šlovinimas – Tau.“

Mira – tai dovana tam, kuris yra pasirengęs mirti. Šis tepalas buvo naudojamas senovės laidotuvių apeigose. Per Kalėdas mes išpažįstame: „Jėzau, Tu – mano mirštantis Gelbėtojas. Tu – nekaltasis Kūdikis, kuris gimė, ir mano tei­susis Atpirkėjas, kuris mirei už mane“.

Šiandien džiaukitės! Tai metas džiaugtis!

Priimkite Jį kaip savo Gelbėtoją. Artinkitės prie Jo kaip prie savo Kunigo. Pripažinkite Jį savo Karaliumi.

Markas Finlis