DRAUGYSTĖS VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

  • Reikalavimas Nr.1

Aptarkite principus ir pademonstruokite pagarbos kitos kultūros žmonėms bei lyčiai prasmę.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Vystyti suvokimą, kad Dievo akivaizdoje nėra skirtumų, mes visi esame Jo vaikai ir visi esame lygūs: „Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters“ (Gal 3, 28)

Mokymo metodai

Siūlomos veiklos:

  1. Pakviesti užsienietį dalyvauti ypatingame pristatyme.
  2. Įvertinkite Auksinės taisyklės praktiškumą.
  3. Kaip TV programos sustiprina ar susilpnina pagarbą kitiems?
  4. Suvaidinkite teigiamus santykius.

Pažangesniems

  • Reikalavimas Nr. 1

Aptarkite ir pademonstruokite pagarbą tėvams/ globėjams bei aptarkite, ką jie jums suteikia.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Penkto įsakymo pritaikymas gyvenime.

Mokymo metodai

  1. Suvaidinkite, kaip tėvai turėtų elgtis su sunkaus būdo Jauniumi.
  2. Įteikite ypatingos prezentacijos pakvietimą kuriam nors asmeniui nepilnamečių teisme ar policijos skyriuje.
  3. Suraskite Biblijos istorijas, kurios galėtų būti pritaikytos bei pailiustruokite, kaip jas pritaikyti.