DRAUGYSTĖS VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

 • Reikalavimas Nr.1

Dalyvauti diskusijoje ar vaidinime apie draugų daromą spaudimą ir jūsų vaidmenį apsisprendžiant. Draugų spaudimas daro teigiamą ir neigiamą poveikį santykiams bei sveikatai. Jūs galite naudoti abi dalis sveikatą ir fizinį pasirengimą, kad padėtumėte dalyviams suprasti jų reikšmę visapusiškai gerovei.

Klasės susitikimai: Trys 20 min. periodai

Mokymo metodai

 1. Įvardinkite problemas, su kuriomis gali susidurti tyrinėtojai.
 2. Pateikite problemas grupei aptarimui bei sprendimų ieškojimui. Žiūrėkite į „Šaltiniai“ dalį, kur yra siūlomos temos diskusijoms bei sprendimai tiek valstybinėms, tiek bažnytinėms mokykloms. Pasikonsultuokite su savo pastoriumi ar konferencijos jaunimo vadovu, jei jaučiate, kad kai į kai kurias temas neturite tinkamo atsakymo.
 3. Aptarkite elgesį bei santykius, kurie skatintų teigiamą liudijimą ir palengvintų veiksnius ar draugų spaudimą.
 4. Pakalbėkite apie idėjas, kaip dalintis tikėjimu.

Šaltiniai

 1. Siūlomi klausimai ir atsakymai valstybinėms mokykloms:
 2. Ar turėčiau prisijungti prie mokyklos sporto komandos, jei galimos problemos dėl Sabatos ateityje?

Jei esate atletiškas ir pranokstate kitus bet kokiame sporte, tai niekas netrukdo jums prisijungti prie sporto komandos, jei:

 •  Treneris suvokia prieš jums prisijungiant, kad jūs negalėsite dalyvauti penktadienio vakarais ir šeštadieniais.
 •  Mokytojas pripažįsta jūsų principus ir užtikrina, kad neprašys jiems nusižengti.
 •  Veikla nebus svarbesnė labiau už krikščionišką praktiką.
 1. Ką daryti, jei klasė vyksta į kelionę savaitei ar savaitgalyje?
 • Vyk su jais, jei iš vis įmanoma keliauti visą savaitę. Dar kartą prieš išvykimą turėsi paaiškinti savo dietos poreikius ir gauti leidimą pasiimti savo pakaitalą, jei būtina. Savaitgalio kelionėse gali prireikti susitarti su mokytoju, kad turėtumėte laisvą Sabatą ar prisijungti veikloje šeštadienio vakare.
 1. Ką man atsakyti į pakvietimą į mokyklos šokius?
 • Pirmiausiai padėkok asmeniui už pakvietimą ir tada pasidalink savo įsitikinimais dėl pramoginių veiklų. Jei to neužtenka jūsų draugui, būk dar tikslesnis. (Paprašykite vietinės konferencijos jaunimo vadovo lankstinuko apie šokius.)
 1. Jūsų visi draugai penktadienio vakare eina į mokyklos ceremoniją ir nori žinoti, kodėl tu neini. Ką atsakysi?
 • Būk sąžiningas ir nesistenk nuslėpti. Paprastai paaiškink, kad penktadienio saulėlydžio metu prasideda biblijinė Sabata. Pasidalink, kodėl tu šventi Sabatą kaip laiką skirtą garbinimui.
 1. Tu susiduri mokykloje su vaikais, kurie vartoja narkotikus. Ką tu darysi?

Yra du dalykai, kuriuos turėtum padaryti:

 • Pirmiausia, įsitikink, kad jie žino, jog tu neįsitrauksi.
 • Antra, pasinaudok galimybe pasidalinti su jais, kodėl atsisakai dalyvauti. Poveikis kūnui, ypatingai protui ir galimas po to pasekmės vaikams.
 1. Tavo mokytojas/a šaiposi iš pasaulio sukūrimo ir/ arba krikščionybės. Ar tu nutylėsi, ar…?

Tu visada turi elgtis su mokytoju pagarbiai:

 • Pasakyk jam asmeniškai ir privačiai apie tavo įsitikinimus bei paprašyk jo gerbti tavo bei kitų klasės draugų įsitikinimus. Nesutrikdykite mokytojo prieš visą klasę.
 • Pasinaudok galimybe, iškeldamas klasėje diskusiją, kad išreikštum savo įsitikinimus.
 • Testo metu pateik atsakymus, kurių reikalauja mokytojas. O toliau gali išdėstyti savo asmeninius įsitikinimus.
 1. Siūlomi klausimai ir atsakymai bažnytinėms mokykloms:

Siūlomas metodas: Už atsakymus pažymėtus (A) taškus padvigubinkite.

Ką darytum, jei kai kurie iš tavo mokyklos vaikų:

 1. Stengtųsi įsiūlyti tau cigaretę ar išgerti?
 • Pasakytum mokytojai
 • Nieko nedarytum
 • Pamokslautum jam
 • Su kiekvienu kalbėtum asmeniškai, išreikšdamas savo susirūpinimą (A)
 1. Nedalyvauja maldos savaitėje?
 • Pasikalbėtum apie jį
 • Bartum, kad to nedaro
 • Mėgintum susidraugauti (A)
 • Melstumeis už jį (A)
 • Pasakytum savo draugams, kad su juo neturėtų jokių reikalų
 1. Nėra septintosios dienos adventistai?
 • Laikytumeisi kuo toliau nuo jų
 • Pakviestum į bažnyčią (A)
 • Padėtum pasijausti jiems, kad jie priklauso tai bažnyčiai (A)
 • Paskatintum prisijungti prie pėdsekių (A)
 • Pasakytum jiems, kad geriau lankytų valstybinę mokyklą
 1. Jaučiasi labai vieniši ir atstumti?
 • Ignoruosi juos
 • Stengsies susidraugauti (A)
 • Paskatinsi kitus jais susidomėti (A)
 • Pasišaipysi iš jų
 • Įtrauksi juos į kiekvieną įmanomą veiklą (A)
 1. Paprašė su jais nueiti į kiną?
 • Pasakysi, kad juos įskųsi
 • Apsimesi, kad negirdėjai
 • Verčiau eisi, nei sukelsi sambrūzdį
 • Pamokslausi jiems
 • Mandagiai pasakysi „ne“ ir paaiškinsi, kodėl pasirinkai neiti (A)
 • Eisi ir tuo pasimėgausi

Siūlymai, kaip pasidalinti savo tikėjimu

 1. Bibliotekose palikite laikraščių
 2. Bibliotekose palikite knygų
 3. Rodykite filmus apie sveikatą ir saikingumą
 4. Žmogus žmogui evangelizacija – kalbėti, dalintis literatūra
 5. Skatinti žmones žiūrėti mūsų televiziją.
 6. Pakvieskite mokytojus ir mokinius į ypatingus susitikimus.
 7. Dalyvaukite mokyklos susirinkimuose arba pats juos organizuokite, kai išreiškiamas rūpestis kitais
 8. Susitikite su kitais krikščionimis pasimelsti už mokinius ir mokyklos darbuotojus.
 9. Pašvęskite savo gyvenimą Dievui kasdien ir prašykite panaudoti jus pagal Jo valę!
 • Reikalavimas Nr. 2

Apsilankyti savivaldybės biuruose ar pasikviesti miesto valdžios atstovą į susitikimą su pėdsekiais, o po to paaiškinti 5 būdus, kaip galėtumėte su jais bendradarbiauti.

Klasės susitikimai: Vienas 

Tikslas

Tęsti koncepcijos vystymą, kad krikščionys yra geri piliečiai, suinteresuoti vyriausybės gerove bei jos vadovavimu, trokštantys būti paslaugiais bet kokiu aspektu tiek, kiek leidžia mūsų sąžinė.

Mokymo metodai

 1. Jei planuojate aplankyti vietinius valdžios atstovus, iš anksto paruoškite klausimus – gebėjimas pateikti kruopščiai apgalvotus klausimus padaro gerą įspūdį miesto valdžiai.
 2. Taip pat šiam susitikimui turite būti apsivilkę tvarkingą uniformą, jei svečias aplanko jus, atidžiai suplanuokite vėliavos pakėlimo ceremoniją, parodydami tinkamą panaudojimą ir pagarbą visoms vėliavoms. 

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Gauti vieną iš žemiau nurodytų ženklų:

 1. Savęs priežiūra bei manieros
 2. Šeimos gyvenimas

Krikščionio savęs priežiūra  bei manieros

 1. Kokią gerai subalansuotų stiprybių kombinaciją augdamas Jėzus vystė? (Lk 2, 52)
 2. Pagal 8 psalmę, ką Dievas jumyse asmeniškai vertina?
 3. Ar Dievui svarbūs vardai? Ar Jis žino tavo vardą? (Iz 43, 1; Iš 33, 17; Iz 45, 4)
 4. Pademonstruokite arba aptarkite tinkamus kalbėjimo įgūdžius, apimant ir:
 1. Tinkamas būdas viešai kalbėti su vyresniais žmonėmis
 2. Kaip kreiptis į žmones ir tinkamai pradėti kalbą
 3. Klausimai, kurių reikėtų vengti
 4. Kaip sugalvoti, ką malonaus pasakyti
 5. Kaip parodyti susirūpinimą kitų jausmais
 6. Ką sakyti, kai atsiliepiate už uždarų durų
 7. Kaip tinkamai atsiliepti į telefono skambutį
 1. Jei norite panaudoti savo iškalbos dovaną Dievo šlovei, tai kokia turėtų būti tavo malda? (Ps 19, 14)
 2. Išvardinkite septynis dalykus, parodančius teisingos laikysenos galią. Patikrinkite savo stovėseną ir  kūno profilį. Pademonstruokite, kaip teisingai sėdėti ir stovėti.  Perskaitykite  „Ugdymas“ 198 p. (puslapis nurodytas originalo) 3 pastraipą ir atkreipkite dėmesį į privalumus, kurie kyla iš taisyklingos stovėsenos.
 3. Pateikite dvi priežastis, kodėl yra svarbi fizinė būklė. Paaiškinkite sąsają su tinkama mityba, mankšta ir svorio kontrole. 
 4. Pasakykite tinkamos savęs priežiūros svarbą, apimant ir maudymąsi, kūno higieną, burnos kvapą, tinkamą rūbų, batų priežiūrą ir t.t.
 5. Apibūdinkite tinkamą plaukų plovimą bei plaukų priežiūrai skirtų priemonių priežiūrą.
 6. Apibūdinkite tinkamą rankų ir nagų priežiūrą.
 7. Žinoti kasdieninės „sielos priežiūros“ ir krikščioniško charakterio tobulinimo svarbą, ir kodėl „priklausymas Kristui“ keičia jūsų apsirengimo būdą ir elgesį.
 8. Aptarti Šventojo Rašto gaires, kurios padėtų jums susitvarkyti su savo seksualumu ir išlaikyti jūsų mintis švarias. Protingai pakalbėkite apie tinkamus ir netinkamus pasimatymo dalykus.
 9. Išvardinkite keturis dalykus, kodėl veidas yra svarbus tau, ir   parodykite, kaip  mankšta ir miegas gali pagerinti veido išvaizdą. Kaip siejasi mintys su veido išraiška? Apibūdinkite tinkamą veido priežiūrą.
 10. Žinoti stalo etiketo taisykles, kurios padės tau ir aplink tave esantiems. Tokios kaip, ką daryti su peiliu ir šakute, po jų panaudojimo. Žinoti, kaip būti pageidaujamu svečiu prie pietų stalo.
 11. Išvardinti dešimt principų, padedančių nugalėti drovumą ir varžymąsi prieš žmones.

Jaunoms merginoms

 1. Pademonstruokite du pratimus, kurie pagerintų jūsų laikyseną, sulieknintų jūsų klubus, liemenį, šlaunis ir pilvą.
 2. Žinoti, kaip pasirinkti plaukų stilių, kuris labiausiai tiktų.
 3. Pasakyti tinkamą aprangos stilių, jei žmogus yra aukštas, apkūnus, žemas, plonas, kriaušės ar obuolio kūno tipo.
 4. Pademonstruoti kaip tinkamai apsivilkti paltą ar skraistę.

Jauniems vaikinams

 1. Pasakykite, kaip turėti gerai prižiūrėtus plaukus ir pasirinkti plaukų stilių, kuris tiktų geriausiai.
 2. Išvardinti rengimosi taisykles ir tinkamus aprangos stilius aukštam ir plonam arba žemam ir putliam žmogui.
 3. Pasakyti, kodėl krikščionis turi mokytis gerų manierų. Pademonstruoti, kaip pasodinti merginą ar moterį prie stalo, ir kaip tinkamai palydėti ponią/panelę  iš jos namų į socialinį susibūrimą.

Įgūdžių lygis 2

Šeimos gyvenimas

 1. Paaiškinkite tėvo, motinos, sesers, brolio vaidmenis bei Bibliją pranašystės dvasioje.
 2. Kuo skiriasi pagarba sau nuo išdidumo? Parašykite pastraipą apie dalykus, dėl kurių  jūs gerai jaučiatės savo šeimoje. Įtraukite ir dalykus, kuriais didžiuojatės dėl jūsų šeimos savybių bei pasiekimų.
 3. Darykite vieną iš žemiau pateiktų dalykų vieną savaitę:
 1. Tinkamai pasirūpinkite atliekomis (šiukšlėmis)
 2. Išplaukite indus
 3. Išplaukite drabužius
 4. Nuvalykite dulkes ir išplaukite grindis
 1. Parodykite, kad galite pasirūpinti jaunesniais šeimos ar kaimynų nariais bent porą valandų.
 2. Sudarykite sąrašą, kam jūsų šeima išleidžia pinigus. Paaiškinkite jūsų atsakomybę dėl šeimos finansų.
 3. Sudarykite veiklų sąrašą, kuriomis galėtų džiaugtis jūsų šeima.
 4. Suplanuokite ir praveskite šeimos garbinimo laiką bei pateikite ataskaitą.
 5. Žinoti, ką daryti, jei jūsų namuose įvyktų: nelaimingas atsitikimas, gaisras, mirtų artimas žmogus, finansinė krizė, audra.
 6. Suplanuokite priešgaisrinės evakuacijos apmokymus savo namuose.
 7. Paminėkite penkis dalykus, kaip galėtumėte parodyti dėmesį ar susidomėjimą savo kaimynais.
 8. Paanalizuokite savo šeimos rekreacinę veiklą ir paaiškinkite, kaip ją galėtumėte pagerinti.