DRAUGYSTĖS VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 6 Metai – VEDLYS

Vedlio draugystės vystymo studijos yra tęsinys požiūrio ir santykių vystymo, kuris prasidėjo  Žvalgo ir Keliauninko metų programose. Vedlio tyrinėjimas turėtų būti intensyvesnis ir turėtų  parodyti didesnį susidomėjimą bei troškimą ieškoti atsakymų bei sprendimų. Šios grupės pagalbininkai turėtų skirti daugiau laiko atviroms diskusijoms, atsargiai pabrėždami dvasines ir moralines vertybes.

Šios dalies tikslas yra toliau didinti užtikrintumą ir didinti vertinimą požiūrių, kurie prisideda prie teigiamo charakterio ir ilgai trunkančių vertingų santykių vystymo. 

Vedliai gali pasirinkti dvi iš keturių temų. Keturi sezonai buvo skirti, kad užbaigtų šią dalį.

 • Reikalavimas 

Grupės diskusijoje ir asmeniškai ištirkite savo požiūrį į dvi iš žemiau pateiktų temų:

 1. Mano karjera
 2. Tinkamas elgesys
 3. Seksas ir pasimatymai
 4. Gyvenimo partnerio pasirinkimas

Klasės susitikimai: Du vienai temai.

 1. KARJEROS PASIRINKIMAS

Tikslas

Įvardinti veiksnius, susijusius su karjeros pasirinkimu, ir apsvarstyti juos, susiejant su asmens gebėjimais.

Mokymo metodai

 1. Susipažinkite su žemiau pateikta medžiaga.
 2. Pristatykite informaciją grupei įdomiu būdu.
 3. Pakvieskite Vedlius įvertinti savo interesus bei gebėjimus su mintimi apie darbo vietos pasirinkimą tiek bažnyčioje, tiek už jos ribų.

Pagalba diskusijai

Kai kurie jauni žmonės mąsto taip, kad neverta dirbti. Kiti neturi troškimo dirbti, nes mano, jog pasaulis turi jais pasirūpinti. Jie neprašė, kad juos gimdytų, o jų tėvai už viską mokėjo visus tuos metus, tai kodėl turėtų kas nors keistis. Tačiau, pažvelkime į keletą aktualių dalykų.

 1. Biblija skatina dirbti:
 • Pr 2, 15 dirbti ir prižiūrėti Edeną
 • Pr 3, 23 dirbti žemę
 • Iš 20, 9 šešias dienas turėsi dirbti
 • 1 Tes 4, 11 dirbsi savo paties rankomis
 • 2 Tes 3, 10-12 nedirbsi nevalgysi
 • Iz 65, 22 ilgai džiaugsiesi savo rankų darbu

Pranašystės dvasios rodyklės knygoje randama keturiolika stulpelių su nuorodomis apie darbą. Daugelis yra skirtos jaunimui ir randamos knygoje Messages to Young People. Viena is citatų yra: „Tai buvo Dievo planas, kad žmogus rastų džiaugsmą rūpindamasis tuo, ką Jis buvo sutvėręs…“ (Messages to Young People, p. 365).

 1. Ką suteikia darbas:
 2. Pasitenkinimas: niekas labiau nesuteikia pasitenkinimo.

„Mums yra užtikrinta vieta dangaus buveinėse taip pat, kaip užtikrinta ir ypatinga vieta žemėje, kur mes turime dirbti Dievui.“ (Messages to Young People, p. 219).

Yra nuostabu būti ten, kur Dievas nori, kad būtume ir daryti tai, ką Dievas nori, jog darytume.

 1. Išlaikymas: savęs, kompanijos ar šeimos.

Stabili pozicija bus svarbi, kai susituoksite ir turėsite šeimą.

Daugelis santuokų sugriūna dėl nestabilumo ir neturėjimo pakankamai lėšų pragyvenimui. Net dabar jums yra svarbu turėti tam tikrus materialius dalykus, tokius kaip drabužiai, išlaidos pramogoms ir transportui. 

 1. Tarnavimas: kai kurios profesijos jau savaime yra tarnavimas, pvz. daktaras, tarnautojas, mokytojas ar kitos panašios profesijos, atminkite, kad Kristaus visas gyvenimas buvo skirtas kitų reikmėms.
 1. Savybės, kurios lemia sėkmę:
 1. Dorumas – sąžiningumas, teisingumas.
 2. Patikimumas – užtikrintumas, punktualumas, atsakomybės prisiėmimas.
 3. Emocinis stabilumas ir brandumas – savikontrolė, tinkamų sprendimų priėmimas, sveikas mąstymas.
 4. Atkaklumas – siekiantis tikslo, veržlumas ir entuziazmas.
 5. Gebėjimas bendrauti – tiek raštu, tiek žodžiu.
 6. Požiūris į darbą – troškimas mokytis, susidomėjimas darbu ne tik dėl algos ir ištikimybė darbdaviui.
 7. Fizinė išvaizda – švara, tinkamai apsirengęs, savitvarda, pasitikėjimas savimi.
 8. Humoro jausmas – pernelyg rimtai į save nežiūrintis, gebantis pajuokauti, nuoširdus nuolankumas.
 9. Normalus šeimyninis gyvenimas – laiminga santuoka su „tinkamu“ žmogumi.
 10. Išmintingas draugų ir  dominančios veiklos pasirinkimas.
 11. Aktyvus dalyvavimas visuomenės gyvenime.
 1. Kaip man pasirinkti?
 2. Paklauskite savęs, ar domiuosi idėjomis, žmonėmis ar daiktais?

Priklausomai nuo atsakymo, jūs galite susiaurinti savo pasirinkimų ratą.

Pavyzdžiui, jei jūsų atsakymas yra:

 • Idėjos: tuomet užsiimkite tokiu darbu kaip menas, projektavimas, žurnalistika.
 • Žmonės: tada užsiimkite tokiu darbu kaip daktaras, tarnautojas, mokytojas, socialinis darbuotojas.
 • Daiktai:  tada užsiimkite tokiu darbu kaip mechanika, santechnika arba prekyba.
 1. Jūs turite pasirinkti darbą pagal savo išsilavinimo lygį, kuo esate labiau išsilavinę, tuo didesnis darbų pasirinkimas.
 2. Įvertinkite savo potencialą:
 • Pažvelkite į savo prigimtinius gebėjimus.
 • Paklauskite savo mokytojo patarimo, kuris žino jūsų gabumus.
 • Pasitarkite su tėvais, kurie žino jūsų temperamentą.
 • Paklauskite savo draugo, kuris žino, ką jūs mėgstate ar nemėgstate.
 • Pakalbėkite su žmogumi, per kurį, jums atrodo, gali kalbėti Dievas.
 1. Melskitės dėl šito.
 2. Žvalgykitės, apsilankykite ir teiraukitės.
 1. Galimi darbai bažnyčioje:
 • Septintosios dienos adventistų bažnyčiai reikia:
 • Tarnautojų: pastorių, evangelistų, jaunimo vadovų ir skyrių vadovų.
 • Mokytojų: pradinėje, vidurinėje mokykloje: kalbų ir humanitarinių mokslų, gamtos mokslų ir matematikos, darbų, muzikos ir komercinio dalyko.
 • Literatūrinių evangelistų.
 • Adventistų knygų centrui: apskaitininkų, sekretorių, administratorių, administracinio personalo, vadybininkų ir t.t.
 • Medicinos įstaigoms reikia:

Daktarų, seselių, fizioterapeutų, dietologų, terapeutų, odontologų, rentgenologų ir laboratorijos technikų, sveikatos pedagogų, slaugytojų, mokytojų, farmacininkų, patologų, registratūros darbuotojų, sekretorių, budėtojų, aptarnaujančio personalo tiekiant maistą, skalbyklos darbuotojų, remonto darbus atliekančio, santechniko, sodo prižiūrėtojo, valymo, namų šeimininkės, ir tt

 • Leidykloms reikia:

Redaktoriaus, administracijos ir kanceliarijos darbuotojų, spaustuvininkų, knygų įrišėjų, fotografų, dailininkų, mašinų operatorių, pardavėjų ir t.t.

 • Koledžams reikia:

Mokytojų, buhalterių, sekretorių, dekanų, prižiūrėtojų, žemės ūkio

vadovų, verslo vadybininkų, sodininkų, kavinės prižiūrėtojų ir tt

 • Kitos galimybės:

lakūnai, statybininkai, prekybininkai, žemdirbiai ir kt. misijos sritys.

Bažnyčios stovyklų ir kito turto prižiūrėtojai ir aptarnaujantys asmenys.

 1. Darbai už bažnyčios ribų
 2. Tiems, kuriuos domina idėjos – kūrybingi darbai

Reklamos darbuotojas tapytojas ir dekoratorius

architektas konditeris

virėjas / virėja fotografas

referentas spaustuvininkas

siuvėja reklamų gamintojas

floristas muzikantas

interjero dekoratorius taksidermistas

kraštovaizdžio sodininkas tekstilės dizaineris

 1. Tiems, kuriuos domina žmonės – profesiniai darbai

buhalteris seselė

greitosios pagalbos darbuotojas slaugytoja 

biochemikas ergoterapeutas

biologė optometristas

buhalteris patologas

širdies technikas personalo darbuotojas

vaikų priežiūros darbuotojas vaistininkas

pedikiūrininkas fizioterapeutas

klerkas sekretorius

dvasininkas ryšiams su visuomene darbuotojas

gydytoja rengenografas

dantų higienistė nekilnojamojo turto agentas

dantų gydytojas registratorė

dietologas socialinis darbuotojas

bibliotekininkė mokytojas

sanitaras telefono operatorius

 1. Tiems, kuriuos domina daiktai – amatai

žemės ūkio mokslininkas inžinierius

automobilių inžinierius ūkininkas

suvirintojas montuotojas ir tekintojas

kepėjas mechanikas

virėjas mašinų lygintojas

mūrininkas tinkuotojas

technikas santechnikas

dailidė šaldytuvų montuotojas

stalius dažytojas

kilimų klojėjas matininkas

programuotojas laikrodžių taisytojas

elektrikas kompiuterių taisytojas

 1. Santrauka 
 • Darbas buvo numatytas Dievo.
 • Darbas yra kilnus ir naudingas.
 • Mes visi turime dirbti.
 • Jei nedirbame, tai ir neturėtume valgyti.
 • Darbas suteikia pasitenkinimą, išlaikymą ir galimybę tarnauti.
 • Yra gairės renkantis darbą.
 • Daugelis darbų yra bažnyčioje ir jų skaičius auga kasdien.

Atminkite, kad nesvarbu, ką dirbame, visų pirmiausiai turime būti krikščionimis. Kai turime krikščionis fermerius, mechanikus, operatorius, mokytojus, daktarus ir tarnautojus, tai Dievo mums skirtas darbas greitai bus baigtas.

Paulius sako: „Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei“ (1 Kor 10, 31).

 1.  MORALUS ELGIASYS

Tikslas

Padėti Vedliams suprasti terminą „moralė“ ir išmokti atskirti ją nuo papročių bei suvokti, kad verčiau paklusti Dievo nustatytiems principams, nei taisyklių rinkiniui, vadinamam morale.

Pagalba diskusijai

Viena iš problemų, su kuria susiduriame, kai diskutuojame apie moralinį elgesį, tai būdas, kaip moralinės vertybės yra perduodamos.

 1. Mes galime mėginti mokyti rinkinį taisyklių kaip apribojimus ar įsipareigojimus, kurie nukreipia asmenį  link tam tikrų pasirinkimų. Tokiu būdu mes galime tikėtis mąstymo arba logikos, bet bendras tikslas ir poveikis yra įstatyti asmenį į tam tikras ribas. Tai tarsi aplink asmenį aptverti tvorą taip, kad jis galėtų judėti tik jos ribose.
 2. Antras būdas yra stengtis atskleisti asmenį per patirtį, kuri suteiks užtikrintumo dėl moralinės pareigos (kas teisinga, o kas ne) ir skatinti sprendimų priėmimą, remiantis vertybėmis, kurias asmuo atrado, kad yra svarbios jam asmeniškai ir visuomenei bendrai paėmus. Tokiu būdu jis yra skatinamas priimti sprendimus pačiam, remiantis savo patyrimu, kas yra geriausia, o ne išorinės elgesio normos, nustatytos kieno nors kito.

Kaip krikščionys mes tikime, kad Jėzaus gyvenimas yra tobulas pavyzdys, kaip turime gyventi. Jis parodė, kas yra teisinga, o kas ne, savo gyvenimu bei mokymu. Savo ruožtu, šie mokymai buvo pagrįsti principais, atskleistais Izraelio pranašams. Jie sako, kaip išlaikyti ryšį su Dievu ir kaip elgtis su kitais. Žinoma, kiekvienas pranašas kalbėjo savo laikmečio  ir papročių kontekste, bet principai yra apibendrinti Lk 10, 25-28: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį“.

Siekdamas dar labiau pailiustruoti šį teiginį Jėzus papasakojo istoriją „Gerasis samarietis“, kurioje žmogus rizikavo gyvybe, kad išgelbėtų žydą, kur, tuo tarpu, du labai religingi, besispecializuojantys įstatyme žmonės paliko jį mirti. Kunigas ir levitas, paminėti istorijoje, nerado taisyklės, kuri būtų susijusi su šia situacija, ir nesugebėjo apčiuopti bendro mylėti savo artimą kaip save patį principo. Šeštojo įsakymo principas ne tik draudžia nužudyti žmogų, bet ir apima gyvybės šventumo principą, kuris reikalauja, kas nukentėjusiam būtų padėta, kaip tai padarė samarietis. Tai gali būti padaryta, kai mes ištiktųjų vertiname žmones kaip Dievo vaikus.

Rašte asmuo, kuris priima tokius sprendimus, kaip padarė samarietis, vadinamas, „turintis Dievo įstatymą širdyje“. (Palyginkite Ps 119, kur autorius sustoja prie Dievo įstatymo principų ne iš pareigos bet malonumo prasme. Jis mato įstatymo laikymosi privalumus ir trokšta dar geriau juos suprasti.) Naujajame Testamente ta pačią mintį išreiškia Paulius, sakydamas, kad „raidė užmuša, o Dvasia teikia gyvybę“ (2 Kor 3, 6). Akivaizdu, kad didysis pagrindinis Dievo valdžios principas yra meilė, ne jėga, ir kai ta tiesa yra apčiuopiama bei įsodinama žmogaus širdyje, tai yra, kai jis patiria Jo meilę, suteikiama motyvacija, kuri leidžia mums tarnauti Dievui ir mylėti savo artimą kaip save patį, o tai krikščionims ir yra tikros moralės pagrindas.

 Priešingai matematikai, moralės negalima išmokyti taip, kaip išmokstame formules. Verčiau ji yra atrandama ir patiriama, o vėliau tampa visos asmenybės dalimi, o ne kažkas atskira. Kai suprantame tą skirtumą, galime suprasti, kaip žmogus gali būti vagimi, nors dar nieko nebuvo pavogęs. Tačiau, kai teisėsaugos institucijos streikuoja, staiga taip vadinami sąžiningi žmonės demaskuojasi. Nes, kai „tvora“ yra pašalinama, jie automatiškai peržengia ribas. „Tvora“ neriboja tikrai sąžiningo žmogaus. Jo vidinė kontrolė laiko jį nuo paėmimo to, kas priklauso kitam.

Kai mes suprantame tuos principus, mes taip pat pamatome, kokie dažnai būname amoralūs, arba, kaip Paulius teigia Rom 3, 20 (Taylor perfrazavimas) „nes kuo daugiau suvokiame Dievo įstatymą, tuo aiškiau matome, kad jam nepaklūstame; Jo įsakymai tarnauja tik tam, kad pamatytume, jog esame nusidėjėliai“.

Kai diskusijoje pasiekiate šį tašką, vadovas turi būti atsargus, užtikrindamas, kad jaunas žmogus nenuskęstų kaltės jūroje. Jis turi matyti moralinį vystymąsi kaip viso gyvenimo kelionę. Tai yra tikslas, kurio mes siekiame ir kuris apima brandą, augimą bei didesnį supratimą, jautrumą teisingumo, gailestingumo bei meilės klausimams. Visų pirmiausiai jis turi žinoti, kad jo nesėkmės, siekiant tikslo, neužkerta kelio į supratingo dangiškojo Tėvo atleidimą.

Bet kokios žmonių grupės atžvilgiu dažnai būtina apriboti ar priversti tos grupės narius atitikti grupės taisykles. Tai tarsi „tvoros“ aptvėrimas aplink juos. Tai tampa būtina visuomenėje, nes kaip yra pasakęs Martinas Liuteris Kingas: „Įstatymas gali nepakeisti širdies, bet jis gali apriboti beširdį“. Kadangi vyrai ir moterys taip dažnai būna beširdžiais, todėl yra reikalingos teisėsaugos institucijos. Tačiau, kai mes skatiname moralės augimą jaunimo tarpe, mūsų tikslas niekada nėra priklausyti nuo „tvorų“, bet verčiau leisti Dievo Dvasiai suminkštinti jų širdis, kad tikrosios moralės principai būtų įrašyti jų širdyse. Jie bus tais, apie kuriuos sakoma, kad jie „gins tiesą, nors ir dangus griūtų“.

„Jei neišmokomas jaunimas savarankiškai mąstyti ir elgtis taip, kiek leidžia jiems jų proto pajėgumas ir gebėjimas, kad tokiu būdu toliau būtų ugdomas jų mąstymas, savigarbos jausmas ir pasitikėjimas savo gebėjimais, tai net esant pačiam griežčiausiam auklėjimui jie liks silpni tiek mąstyme, tiek moralėje. Ir kai jiems savarankiškai reikės gyventi ir elgtis šiame pasaulyje, jie pademonstruos faktą, kad jie nebuvo auklėjami, o treniruojami kaip gyvuliai.“ (E. G. White, Child Guidance, p. 227).

„Pastangos palaužti vaiko valią yra siaubinga klaida… nors jėga gali užtikrinti išorinį paklusnumą, daugelis vaikų tik dar labiau sukils savo širdyje… mokytojas turėtų pasistengti, kad vykdyti jo reikalavimus būtų kuo lengviau.“ (E. Vait Ugdymas 335 psl. (E. G. White, Education pp 288, 289)).

„Kiekvienam žmogui…suteikta galia, panaši į tą, kurią turi Kūrėjas – individualybė, gebėjimas mąstyti ir veikti…Tikrojo ugdymo tikslas yra tobulinti šią galią, mokyti jaunimą mąstyti savarankiškai, o ne tik atkartoti kitų žmonių mintis.“ (E. Vait Ugdymas 18 psl. (E. G. White, Education pp 17)).

„Tikras ugdymas nėra per prievartą brukami nurodymai nepasirengusiam ir neimliam protui. Proto galios turi būti prabudintos, pažadintas susidomėjimas.“ (E. Vait Ugdymas 46psl. (E. G. White, Education pp 41)).

„Atraudau reikšmingą koreliaciją tarp laikomos religijos sampratos ir nutolimo nuo religijos. Studentai, kurie mato religiją kaip taisyklių bei nurodymų sistemą labiau tikėtina, kad nuo to nutols, nei tie, kurie supranta religiją kaip asmeninius santykius su Dievu.“ (Why Teenagers Reject Religion and What to Do About It, p. 72, R L. Dudley, Review and Herald Publishing Association).

Ar kada nors girdėjote ką nors sakant: „Tai neteisinga!“ žinoma girdėjote, bet ar kada nors pamąstėte, ką tas asmuo iš tikrųjų sako? (siūlomi atsakymai, pvz. Taip neteisinga; Jam lengviau. ir t.t.)

Žmonės taip kalba dažnai, ir kai jie tai daro apeliuoja į sutartą besiginčijančių šalių standartą. Įdomu tai, kad, kai tai yra pasakoma, žmonės retai stengiasi parodyti, kad tai yra „teisinga“, jie dažniausiai ieško pasiteisinimų arba suranda priežasčių, kodėl jie taip elgiasi, kas lėmė problemos iškilimą.

Tai rodo, kad kiekvienoje grupėje yra priimtas elgesio būdas. Kartais elgesys nėra svarbus, pavyzdžiui, ar valgote su šakute kaip amerikietis, ar naudojate peilį ir šakutę kaip daugelis australiečių. Kitais momentais tai yra daug svarbiau, kaip pavyzdžiui, ar studentai gali ar negali sukčiauti per egzaminus arba vogti iš prekybos centrų. Bet kai kuriais atvejais tai lieka nevisai aišku, kaip pavyzdžiui mes diskutuojame, ar žmonės įvykdę žmogžudystę turi būti nuteisti mirties bausme, ar įkalinti iki mirties.

Kaip jūs vertinsite kiekvieną situaciją priklauso nuo daugelio faktorių. Tai kuo tiki jūsų tėvai, svarbu ir jums. Kaip jūsų draugų mąstymas gali įtakoti jus. Ko buvote mokomi mokykloje taip pat prisidės prie jūsų įsitikinimų bet kuriuo klausimu.

Mes norime aptarti kai kurias sritis ir pamatyti, ar galime padaryti aiškesniu tam tikrų klausimų supratimą , ir kokiais principais turėtume vadovautis priimant bet kokį sprendimą, kas yra teisinga, o kas ne. Tokios situacijos apima tai, ką mes vadiname „moraliniais klausimais“.

Žodynas apibudina žodį „moralinis“ kaip: „Tai susiję su charakteriu arba su tuo, kas yra teisinga ar neteisinga. Teisu – teisinga. Labiau pagrįsta tinkamo elgesio principais, nei įstatymu ar papročiais.“

Kiti klausimai yra tokie, kur mes turime priimti sprendimus dėl papročių (kartais vadinamų liaudies papročių). Papročiai nėra moraliniai dalykai, apibūdinantys, kas yra gerai, o kas blogai, bet jie nusako, kas yra įprastai daroma grupėje. Papročiai yra apibūdinami kaip: „Tradicinės taisyklės ar būdas. Elgsena. Būdas kaip yra daromi dalykai“. Galbūt jūs žinote buvusių anksčiau ar dabar esančių papročių, kurie nėra morališkai teisingi. Pavyzdžiui, praėjusiame amžiuje daugelis žmonių (net krikščionių) turėjo vergų – manote, tai buvo teisinga? Kaip krikščionys tikime, kad Dievas atskleidė, kas yra teisinga, o kas ne, bet labiau bendrus principus, nei pasakydamas, ką daryti kiekvienoje situacijoje. Yra tik dešimt įsakymų, ir net juos galima būtų sumažinti iki dviejų – mylėti Dievą ir savo artimą.

Mums buvo duotas protas, kad jį naudotume priimant net pačius sunkiausius sprendimus, pavyzdžiui, dažniausiai laikoma humanišku dalyku nužudyti gyvūną, kuris yra sunkiai sužeistas ir jau nebepasveiks, bet tik keli žmonės sutinka, kad tai turi būti daroma žmonėms panašioje situacijoje. Įsivaizduokite, kad žmogus gali išgelbėti gyvybę vogdamas vaistus, kurie išgydys sergantįjį. Ką jis turi daryti esant tokiai dilemai?

Jums augant reikės priimti daug sunkių sprendimų. Biblija nepasako mums, ką daryti kiekvienu atveju, bet mes turime nuspręsti, ar tai, kuo tikime, yra teisinga, ir kodėl tai yra teisinga, pagrįsdami savo išvadas Dievo duotais principais.

Pažvelkime į Dešimt Dievo Įsakymų ir pažiūrėkime, ar galime atrasti, koks už kiekvieno jų slypi principas. Žvelkite į Iš 20 skyrių ir Patriarchai ir pranašai 305-309 psl. 

1 įsakymas:Neturėsi kitų dievų.Mūsų Kūrėjo ir gyvybės Palaikytojo pripažinimas. Vyrai ir moterys pirmiausia yra atsakingi prieš Dievą.
2 įsakymas:Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo.Pripažinimas, kad tai yra tuštybė ir neįmanomas dalykas, mėginti sumenkinti Kūrėją iki bet kokio kūrinio pagal žmogaus supratimą vaizdinio lygio.
3 įsakymas:Nenaudosi piktam Viešpaties, savo Dievo, vardo.Pripažinimas, kad reikia gerbti visagalės būtybės charakterį bei pobūdį. Atkreipkite dėmesį, kad Senojo Testamento laikais vardas atskleisdavo jo turėtojo charakterį. 
4 įsakymas:Atmink ir švęsk Šabo dieną. Pripažinimas, kad mums reikia garbinti Dievą ir apmąstyti Jo charakterį.
5 įsakymas:Gerbk savo tėvą ir motiną.Pripažinimas pagarbos tėvams ir autoritetingam asmeniui, kuris veikia pagarbos ir meilės ribose.
Atkreipkite dėmesį: Tai nėra teiginys, reikalaujantis paklusnumo visiems autoritetingiems asmenims, bet tik tiems, kurie atspindi Dievo valią. Mums „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“ (Apd 5, 29), kuomet iškyla tokio pobūdžio konfliktas.
6 įsakymas:Nežudysi.Gyvenimo šventumo ir poreikio išsaugoti gyvybę, jei įmanoma, pripažinimas.
7 įsakymas:Nesvetimausi.Tyrumo, sąžiningumo ir ištikimybės žmonių santykiuose poreikio pripažinimas.
8 įsakymas:Nevogsi.Visuomenėje nuosavybės teisių pripažinimas. Pripažinimas kitų teisių verslo sandėriuose ir darbdavio ar darbuotojo santykiuose. 
9 įsakymas:Neliudysi melagingai prieš savo artimą.Sąžiningumo žmonių santykiuose pripažinimas ir paskalų ar žodžių iškraipymo pasmerkimas.
10 įsakymas: Negeisi, kas priklauso tavo artimui.Pasmerkimas puoselėjimo savanaudiškų troškimų, kuriais siekiama to, kas teisėtai priklauso kitiems. Pasmerkimas branginamų troškimų, kurie gali būti patenkinami tik kitų sąskaita.  

Aptarkite keletą iš žemiau pateiktų tam tikrų atvejų ar klausimų:

Kaip jums patinka, kaip kiti su jumis elgiasi?

Parašykite savybes tų žmonių, kuriuos labiausiai gerbiate ir pasitikite. Būkite konkretesni ir parašykite, ką tas žmogus daro nei pavyzdžiui „jis visada teisingas“.

Moralinis elgesys yra susijęs su dalykais, kurie yra teisingi ir neteisingi. Pasistenkite sugalvoti keletą dalykų, kuriuos būtų galima pavadinti moraliais, ir keletą, kurie pagrįsti papročiais.

Kokios moralinio elgesio sritys yra susijusios su tuo, ką mes darome? Pvz.: mokesčių mokėjimas, pažadų laikymasis.

Kokios moralinio elgesio sritys yra susijusios su tuo, ko mes nesugebame (nepasiseka) padaryti? Pvz.: žmogus, kuris nieko nedaro, kad padėtų žmogui bėdoje, nes tai ne jo kaltė, arba Turtingas kvailys Lk 12, 16-21.

Ar esu atsakingas už kito suaugusio žmogaus sprendimus? Jei sakote „Taip“, tai kokiais atvejais?

Ką reiškia būti atsakingu? (Pažiūrėkite žodyne apibūdinimą ir aptarkite.)

Ar asmuo turi atsakomybę gerai elgtis? Jei taip, ką jis/ ji turėtų daryti, kad būtų teisingas pats sau? Pavyzdžiui, jei elgiatės su kitais taip, kaip su savimi, ar elgtumėtės palankiai ar šiurkščiai?

Mes pagalvojome ir aptarėme būdus, kaip žmonės priima sprendimus, ir kodėl manome, kad tam tikras elgesys yra geras ar blogas. Kartais mūsų mintys laikui bėgant keičiasi, nes galime pamatyti dalykus iš kito taško, arba mes galime atrasti naujos informacijos, kuri keičia mūsų mąstymą. Tai patirties plėtojimosi ir senėjimo dalis. Kada stengiamės sužinoti kuo daugiau apie kitų poreikius ir Dievo valią dėl viso to, ką darome, mes galėsime įvykdyti šį mūsų gyvenimo tikslą tiksliau ir būti jautresniais tam, ką turime daryti. Ši plėtra turėtų tęstis visą mūsų gyvenimą.

Bet kokio amžiaus brandus asmuo mėgins priimti sprendimus dėl to, kas yra sąžiningumas, atsakingumas ir kas yra geriausia visiems su tuo susijusiems. Todėl Dievas davė principus kasdieniniam gyvenimui per savo tarnus. Kaip Mozė kalbėjo prieš tūkstančius metų: „Tada VIEŠPATS mums įsakė vykdyti visus šiuos įstatus, bijoti VIEŠPATIES amžinam mūsų labui, idant išliktumėme gyvi, kaip šiandien ir yra“ Įst 6,24.

Pavyzdžio nagrinėjimas Nr 1.

Šeron yra 18 metų ir ką tik gavo vairuotojo pažymėjimą. Tėvas pirmą kartą leido jai pasiskolinti mašiną, taigi ji pasikvietė savo geriausią draugę Doną pasivažinėti.

Merginos važiuodamos taip smagiai kalbėjosi ir juokėsi, kad Šeron nesustojo prie stop ženklo. Ji susiduria su kitu automobiliu, ir nors žala yra tik nudaužtas veidrodėlis, ji žino, jog daugiau nebegaus pasiskolinti mašinos. Ji kaltina kitą vairuotoją greičio viršijimu sankryžoje ir teigia, jog ji būtų pravažiavusi saugiai, jei jis nebūtų viršijęs greičio.

Dona žino, kad tai netiesa, ir kadangi nėra kitų liudininkų, ji yra vienintelė liudininkė.

Ar turi Dona pasakyti tiesą, tokiu būdu rizikuoti, kad Seron nebegalės naudotis automobiliu ir galbūt praras teises, jei bus pakviesta policija?

Ar turi ji meluoti, kad apsaugotų jos draugę ir jos vertinamą draugystę su Seron?

Pavyzdžio nagrinėjimas Nr 2.

Marija yra patraukli 19 metų mergina. Šeštadienio vakare vyks įkurtuvių vakarėlis ir ji žino, kad Keitas, vaikinas, kuris jai patinka, bus ten taip pat. Ji labai nori eiti, taigi kai Geofas jai paskambina ir paprašo eiti kartu, nors jis iš tikrųjų jai nelabai patinka, ji priima jo pakvietimą.

Kitą vakarą, Keitas skambina jai ir pakviečia į tą patį vakarėlį. Ji pasako, kad paskambins po valandos.

Ar ji turi atšaukti pasimatymą su Geofu, nors jis paprašė jos pirmas, žinodama, kad jis ten bus bet kokiu atveju? Kodėl?

Ar ji turi priimti Keito kvietimą, nors tai reiškia, nusigręžti nuo anksčiau sutarto pasimatymo? Kodėl?

Pavyzdžio nagrinėjimas Nr 3.

Ema ką tik pirmą kartą gavo darbą parduotuvėje Pigūs džinsai. Baigusi mokyklą ji negalėjo įsidarbinti šešis mėnesius, į tai namuose žiūrėjo nepalankiai. Kadangi ji priklauso didelei šeimai, o jos tėvai sunkiai galėjo susimokėti mokesčius, tas darbas visiems jiems buvo tikrai svarbus. 

Vieną dieną jos draugė atėjo į parduotuvę ir pasiėmė tris marškinėlius į matavimosi kabiną. Ji išėjo laikydama tik vienus, akivaizdu, kad kitus ji apsivilko po džemperiu. Lanė nusinešė marškinėlius prie prekystalio ir išsitraukė pinigus, kad už juos sumokėtų.

Ema paprašė Lanė grąžinti marškinėlius į lentyną, bet ji pasakė, kad parduotuvė uždirba daug pinigų ir nėra ko čia jaudintis.

   Ar turi Ema pranešti apie vagystę vadybininkui, tokiu būdu prarasdama draugystę su Lanė?

Ar turi leisti Lanė išeiti su jais ir rizikuoti, kad tai vėl pasikartos, atmindama, jog, jeigu paaiškės, ji praras taip vertinamą darbą?

 1. SEKSAS IR PASIMATYMAI

Tikslas

Padėti paaugliams pripažinti, kad jų seksualinis vystymasis ir jų santykiai su priešinga lytimi yra normali augimo dalis ir yra Dievo planuose jų gyvenimams.

 1. Pagalba diskusijoms

Įžanga

Šiandien mūsų pokalbio tema yra seksas bei pasimatymai ir manau, kad jums ši tema turėtų būti labai įdomi. Daugelis jaunų žmonių domisi savo kūno pasikeitimais, o taip pat ir emociniais pokyčiais. Jūs galite spėlioti, koks yra tikslas. Na, visi šie pasikeitimai yra Dievo plano dalis padėti jums išsirinkti merginą ar vaikiną pasimatymui, santuokai ir galiausiai tapti tėvais.

Dievo kūrinija

Pradžioje Dievas sukūrė vyrą ir moterį su fiziniais ir emociniais skirtumais, kad jų kūnai ir jų prigimtis kartu galėtų teikti jų sąjungai užbaigtumą, o Dievas sakė, kad jo kūrinija yra gera. 

Brendimas skirtingame amžiuje

Berniukai ir mergaitės bręsta skirtingu metu. Kartais mergaitė būdama 12 metų jau gali atrodyti kaip jauna moteris, o berniukai dažniausiai vystosi bręsta kiek vėlesniame amžiuje.

Berniukų vystymasis

Natūraliai jūs visi susidomėję pasikeitimais, kurie vyksta jūsų kūnuose brendimo metu. Kiek tai susiję su berniukais, jie tampa aukštesniais bei labiau išsivysto raumenynas, lūžta balsas bei tampa daug žemesniu, kaip vyro balsas. Taip pat pastebime, kad ant veido ir viršutinės lūpos atsiranda plaukai, ir kartais prireikia tėčio skustuvo, juos nuskusti.

Mergaičių vystymasis

Mergaitės taip pat patiria kūno pokyčių, ir išsivysto kontūrai, kurie rodo, kad ji tapo moterimi. Dabar gana daug jaunų žmonių jaučiasi nejaukiai ir neužtikrinti savimi dėl tokio naujo savo kūno įvaizdžio. Ar kada nors esate pavargę nuo žmonių komentarų dėl jūsų augimo ar neaugimo? Būkite tikri jūs ne vieni tokie, kurie drovitės naujų savo formų ir dydžio. Daugelis kitų paauglių taip pat drovisi. Neleiskite, kad tai jums keltų nerimą.

Seksualinis potraukis

Per šiuos paauglystės metus ne tik keičiasi jūsų kūnas, bet tiek berniukai, tiek mergaitės tikriausiai pradeda jausti tam tikrą seksualinį potraukį. Tas potraukis yra galingas ir sudaro labai realią gyvenimo dalį. Mes visi tai patiriame ir jūs turite išmokti, ką su tuo daryti.

Dievo duota su tikslu

Atminkite, kad tos jėgos yra duotos Dievo, jos yra labai galingos, bet iki to laiko, kai jas būtų galima išmintingai panaudoti santuokos santykiuose, jos turi būti pažabotos ir kontroliuojamos.

Tai jėgos, kurios padeda vyrui ir moteriai įsimylėti, susituokti ir gyventi šeimyninį gyvenimą. Dievas davė mums reprodukcines galias, kurios suteikia tėvams galimybę būti bendrais kūrėjais su Dievu, atvedant kūdikius į pasaulį. Tai svarbu, kad tu turi suprasti pats save ir savo seksualinę prigimtį, nes kiekvienas iš mūsų yra lytinė asmenybė.

Merginų seksualinis potraukis

Merginų seksualinis potraukis nėra toks intensyvus ar galingas kaip vaikinų. Merginos dažnai įsivaizduoja save romantiškos meilės situacijoje. Jos pasiduoda svajonėms įsivaizduodamos save kaip traukos centrą kažkieno gyvenime.

Jos nori, kad vaikinai mylėtų jas, pavyzdžiui būtų atidūs, meilūs, ir jos nori išsirinkti partnerį bei įsikurti saugiuose santuokos santykiuose bei gimdyti vaikus. Tai yra galutinis tikslas praktiškai kiekvienos merginos. Iki tol, kol pasieks šį tikslą, ji stengiasi būti patraukli vaikinams, ypatingą dėmesį skirdama savo aprangai ir išvaizdai.

Vaikinai ir seksualinis potraukis

Kaip jau minėjome, vaikinai turi didesnį seksualinį potraukį, kuris sukeliamas daug lengviau. tai gali paskatinti paveikslėliai su pusiau apsirengusiomis merginomis, arba kalbant, skaitant ar tiesiog galvojant apie intymius dalykus. Daugelis dalykų gali stimuliuoti vaikino seksualinį potraukį, kurie mažai arba visiškai neįtakotų vidutinės merginos.

Seksas naudojamas reklamose arba TV

Galbūt jūs pastebėjote, kaip seksas yra naudojamas reklamose visokioms prekėms parduoti bei straipsniams žurnaluose, kur kalbama apie įvairiomis sekso temomis. Atkreipkite dėmesį, kad komercinis pasaulis naudoja stipriausius stimulus, kad paskatintų jus pirkti jų produktus, ir jie žino, jog seksas yra nepaprastai įdomus žmonėms, todėl jie tuo naudojasi. Televizijos programos dažnai susijusios su seksu, bet dažniausiai tokiu pavidalu, kuris yra toli nuo krikščioniško skaistybės iki santuokos bei ištikimybės santuokoje idealo.

Biblija

 Pažvelkime, ką Biblija kalba apie seksą. Mt 5, 8 pasakyta: „Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą“, o Paulius sako: „Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga“ (Fil4,8).  Ar programos, kurias žiūrite veda link šito?

Pornografija

Pornografija publikuojama su aiškiu tikslu – stimuliuoti skaitytojo seksualinį potraukį tokiu būdu, kuris yra toli nuo tyrų ir gražių minčių, kurias Paulius mums pataria turėti.

Skaitant pornografines knygas ar žurnalus jūsų pagarba priešingos lyties atstovams  sumažėja, nes jie tampa seksualiniais objektais, o ne žmonėmis, kurių kūnai buvo sukurti būti Šventosios Dvasios šventyklomis.

Emociniai pokyčiai

Iki šiol mes kalbėjome apie fizinius pasikeitimus bei naujų seksualinių jausmų iškilimą. Bet pamąstykime dabar apie jūsų emocijas. Emocijos yra jausmai, kuriuos sukelia situacijos kasdieniniame gyvenime. Tai gali būti pykčio, baimės, susirūpinimo, laimės, liūdesio, meilės, neapykantos, keršto ir kitokie jausmai.paauglystėje emocijų šuoliai gali būti stipresni nei anksčiau ir jūs galite turėti periodinius emocijų svyravimus, kurie gali jus pakylėti arba jaustis prislėgtam. Laimei branda dažniausiai atneša jausmų išsilyginimą.

Susižavėjimai

Anksčiau ankstyvaisiais paauglystės metais, galbūt patyrėte susižavėjimų. Tai normali jūsų emocinio vystymosi dalis, kuomet ieškoma meilės už namų ribų, kur mama ir tėtis, broliai ir sesės anksčiau vaidino didelį vaidmenį meilės jausmuose. Dabar gali būti, kad jūsų dėmesys nukrypsta į vyresnį asmenį, galbūt į mokytoją mokykloje, į kažką bažnyčioje arba sporto asmenybė, kas susidomi jumis, o jūs pagaunate save dažnai begalvojantį apie tą asmenį. Taip pat jūs linkę vaikščioti su grupėmis – berniukai su berniukais, mergaitės su mergaitėm. Dažniausiai turite tam tikrą tos pačios lyties draugą ir galite tapti gana savininkiškas to draugo atžvilgiu taip, kad net kartais galite jausti pavydą, kai pamatote jūsų ypatingą draugą besikalbantį ar vaikščiojantį su kitais žmonėmis. Jums atrodo, kad šis asmuo turi būti išskirtinai tik jūsų draugas.

Jausmų perdavimas priešingai lyčiai

Prabėgus viduriniesiems paauglystės metams patirsite šilumos, švelnumo, susižavėjimo, seksualinio potraukio, aklos meilės jausmus ir net meilę priešingos lyties asmenims iki tol, kol galiausiai sutiksite tą, su kuriuo norėsite nurimti ir susituokti.

Iliustracija

Brajanas yra gera iliustracija, nes turėjo skirtingus meilės jausmus keletui skirtingų merginų, ir aš noriu jums apie juos papasakoti. Jis pažinojo Aną daugelį metų. Jie kartu užaugo ir jis su ja galėjo pasikalbėti apie bet ką. Jis palydėdavo ją namo po pasivažinėjimo su dviračiu bei šiltai paspausdavo jos ranką ir tai niekada negalėjo baigtis bučiniu, nes tai nebuvo tokia meilė.

Bet tada, kai jis kartą vaikštinėjo su Sju, ji sužadino jame visiškai kitokius jausmus. Jos artume jis jautėsi tokiu VYRU, tikru didvyriu, ir jis svarstė, ar ta jai jausta meilė yra tikras dalykas, tokia, apie kurią girdėjo, bet niekada nebuvo patyręs.

Brajano trečioji pažintis buvo dar kitokia. Tai buvo Pem, kuri lankė tą pačią bažnyčią, ir kai jie atsistodavo šalia giedoti bei laikydavo tą patį giesmyną, Brajanas patirdavo jausmą, kuris skatindavo jį eiti ir daryti didžius dalykus bei būti vertu Pem. Ji jam buvo gera ir matė jame tai, kas geriausia. Dabar Brajenas buvo patyręs tris skirtingus jausmus trims merginoms. Šilta draugystė su Ana, jaudinančius seksualinius jausmus su Sju ir dvasinį įkvėpimą dėka Pem.

Galiausiai jis surado Džesika. Ji apėmė visus tris patirtus dalykus ir dar daugiau. Ji tenkino daugelį jo meilės poreikių, taigi ji buvo ta, kurią pasirinko vesti. 

Taigi matote, kad kiekvienas asmuo, kurį pamilstate, jumyse sukelia tam tikrą atsaką, taigi niekada nemylėsite du žmones tuo pačiu būdu. Tačiau, jei jūs nepasirenkate Anos, Sju, Pem ar Džesikos santuokai, tai todėl, kad tai laikas, kai jūs turite turėti daug draugų, ir tai vyksta mišrioje berniukų ir mergaičių grupėje. Tokie pasimatymai su draugais viduriniais paauglystės metais yra idealus būdas išvengti klaidų, kurie padaromi pasimatymuose dviese. Pasimatymai dviese turėtų vykti vyresniame amžiuje. 

Socialinė raida – grupės

Kaip bebūtų, šiame draugystės grupėmis etape turite gerą galimybę išvystyti socialinius įgūdžius ir išmokti elgtis be drovumo bei nesmagumo su priešingos lyties atstovais. Jei būdami grupėje, kur yra ir berniukų ir mergaičių jaučiatės droviu, tada reikėtu ieškoti kompanijos, kur būtų tos pačios lyties draugai, o vėliau, kai pasitikėjimas išaugs, tada galite bendrauti ir su kitais jaunais žmonėmis. Daugelis paauglių yra perdaug drovūs, kad bandytų susidraugauti. Jei pastebėsite ką nors stovintį atokiau, pakviesk prisijungti prie jūsų grupės, nes tuo amžiaus laikotarpiu didžiausią pasitenkinimą teikia draugystės. Žinojimas, kaip patogiai kalbėti tiek su berniukais, tiek su mergaitėmis, ir žinojimas, kaip su jais mandagiai elgtis, ateis, kai jūs pereisite šį etapą. Tai yra jūsų socialinio vystymosi dalis.

Grupės veiklos

Grupės ekskursijos gali būti jūsų mokyklos ar bažnyčios programa arba jūs patys galite  suorganizuoti kokią nors kitą veiklą. Tai gali būti iškila, bažnyčios susitikimas ar sportinė veikla. Nepamirškite, kad tėvams labai rūpi jūsų draugai, taigi paprašykite leisti juos parsivesti į namus pasiklausyti muzikos, pabendrauti, pagiedoti, pažaisti žaidimus, išsikepti sausainių ar kažką panašaus. Kaip smagu būtų kepti sausainius, skirtus surinkti pinigų labdarai.

Erzinimas – šeima

Kai jūs pradedate šeimoje kalbėti apie vieną ypatingą vaikiną ar merginą (ir kadangi tas asmuo dažnai būna jūsų mintyse, tada natūraliai norėsite kalbėti apie savo draugą/ -ę), būkite pasiruošę erzinimui iš jūsų brolių ar sesių pusės. Jus gali pavadinti pamišusiu/ -e dėl vaikino, merginos ar kažkaip panašiai. Nesijaudinkite dėl erzinimo, nes visa tai augimo dalis.

Grupės vedančios į nepriklausomybę

Bendraudami su kitais jaunais žmonėmis savo grupėje, jūs visada šiek tiek atsitraukiate nuo

savo šeimos. Tampate labiau nepriklausomi nuo savo namų, mokotės priimti savo

sprendimus ir prisiimti atsakomybę už save. Bet tuo tarpu mama ir tėtis vis dar labai domisi jumis.

Pasimatymai su skirtingais žmonėmis

Tai laikas, kai nėra protinga pasikviesti į pasimatymą tik vieną asmenį. Berniukai, tai gera mintis susitikti su daugeliu skirtingų mergaičių, bet tik tam, kad pažintumėte, kokios jos skirtingos asmenybės ir kokie skirtingi jų charakteriai. Kai kurios yra linksmos atviros, kitos drovios ir uždaros; kai kurios gali būti mėgstančios sportą; daug besimokančios; mėgstančios pakalbėti, o kitos tylios. Jei susitikinėsite tik su vienu žmogumi, tuomet nesutiksite įvairovės žmonių, kuriuos turėtumėte sutikti.

Merginos ne vienas pasimatymas

Merginos taip pat svarsto, ar jos turi laukti vieno ypatingo vaikino, kuris paprašys eiti su juo į pasimatymą vėl ir vėl, ar ji turi priimti kitus pakvietimus. Manau tai gera mintis susipažintų su tiek daug žmonių, kiek galite. Kai kurie žmonės pavadintų tai „vitrinų nužiūrinėjimu“. Tačiau, tik susitikinėdami ir geriau susipažindami su daugeliu skirtingų priešingos lyties žmonių, surasite tokį asmenį, už kurio galiausiai norėsite ištekėti.

Pasimatymai tik su vienu žmogumi

Eidami į pasimatymus tik su vienu žmogumi ankstyvame amžiuje, jūs atkertate save nuo pažinimo žmonių, su kuriais jūs galite rasti daugiau bendro, nei su tuo, su kuriuo dabar susitikinėjate.

Išvada

Tai tikrai puikus jūsų gyvenimo laikotarpis ir tai yra būtent tas laikas, kai mes suaugusieji  jį vis prisimename, prisimename tai, kaip buvo smagu tomis dienomis. Pasidžiaukite šiuo laikotarpiu kiek įmanoma, nes tai būna tik kartą gyvenime.

Temos diskusijai apie seksą ir pasimatymus

 1. Aptarkite, koks būtų idealus amžius pradėti pasimatymus. Apsvarstymui diskusijose: 13 ir mažiau – jokių pasimatymų; 13-16 – pasimatymai draugų grupėje; 16 ir daugiau – pasimatymai dviese.
 2. Pasiūlykite, ką galima veikti pasimatymu metu – tikslas plėtoti interesų įvairovę.
 3. Aptarkite galimas pasimatymo elgesio normas – gaires – ribas ir t.t.
 • Santykiai su tėvais
 • Ar turėtų tėvai susitikti su jūsų draugu/ -e prieš einant į pasimatymą?
 • Ar reikėtų tėvams pasakyti, kur einate ir kada grįšite namo?
 • Kokio etiketo ir mandagumų tikitės jūsų pasimatyme? Pvz.
 • Tvarkinga išvaizda.
 • Laukti jūsų prie durų, o ne būti pakviestam mašinos signalo.
 • Vaikinas atidaro, uždaro mašinos duris.
 • Nekalbėti apie asmenis, su kuriais anksčiau buvote pasimatymuose ir t.t..
 1. Aptarkite ribas, kurios jūsų manymu turi būti taikomos:
 • Laikas užbaigti pasimatymą.
 • Apribojimai dėl pramogų vietų.
 • Sustojimai ir buvimai mašinoje atokiose vietose.
 • Asmeninės ribos – pvz. bučiavimasis nėra berniuko teisė arba bučinio turėtų būti tikimasi kaip užmokesčio už pabuvimą pasimatyme.
 1. GYVENIMO PARTNERIO PASIRINKIMAS

Tikslas

Pradėti vertinti savybes, kurių norėtumėte asmenyje, su kuriuo sudarytumėte sėkmingą santuoką.

Įvadas

Galbūt spėliojate, kodėl turėtume skirti laiko tokioms temoms „Jūsų gyvenimo partneris“ bei „Žvelgimas į ateityje būsiančią santuoką“, kai jūs esate paauglystės laikotarpio viduryje ir galbūt dar net nepradėjote eiti į pasimatymus. Santuokos partnerio pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių sprendimų, kurį asmuo priima savo gyvenime, taigi išmintinga pagalvoti apie tai ir jau turėti paruoštas mintis anksčiau nei laikas santuokai ateis.

Pasiruošimas santuokai prasideda nuo gimimo

Visą gyvenimą renkate informaciją, ką tai reiškia būti susituokusiu. Jei augote namuose, kur jūsų mama ir tėtis vienas kitam rodė švelnumą ir pagarbą, tai jūs jau daug išmokote. Ten, kur yra toks brandus tėvų bendravimas, vaikai užauga ir tikisi tokių pat santykių.

Jei norite kažką sužinoti apie savo ateities namus, pažvelkite į dabar esamus – šeima, kurioje gyvenate, turės savo įtakos kažkada jūsų sukurtai šeimai. 

Jei esate mergaitė, tai buvote mokoma žmonos ir mamos pavyzdžiu, kurį matėte savo mamoje. Kaip mama elgėsi su tėčiu įtakos tai, kaip jūs elgsitės ateityje su savo vyru.

Tas pats ir berniukams. Jūsų stebėtus dalykus, kaip tėtis elgėsi su mama ir vaikais, turės įtakos jūsų įpročiams dėl jūsų būsimos žmonos bei vaikų. 

Jei ta įtaka buvo gera, tai dažniausiai sunkumų nekyla. Bet, jei problemos egzistuoja dabartiniuose namuose, tai panašios problemos gali būti ir jūsų naujuose namuose.

Pasimatymo paskirtis

Pasimatymai paauglystės metu yra ne santuokai ar romantiškiems santykiams, bet jūsų asmenybės tobulėjimui. Prieš visas santuokas vyksta pasimatymai, bet ne visi pasimatymai veda prie santuokos. 

Galiausiai pasimatymai gali ir turėtų vesti prie santuokos – tinkama santuoka, tinkamu metu.

Ankstyvieji pasimatymai dažniausiai yra tiesiog pasimatymai be rimtų santykių, džiaugimasis pasivaikščiojimais bei veiklomis su daugeliu žmonių. Mums besivystant, pradedame daugiau ar mažiau susitikinėti su tam tikru asmeniu ir taip pereiname prie „pastovesnių“ santykių. Šiame etape aišku, kad mums nėra įdomu susitikinėti su kitais.

Labai tikėtina, kad po kiek laiko vienas ar kitas poroje gali atvėsti, ir taip pora nusprendžia išsiskirti. Dažnai išsiskyrimas gali sukelti širdies skausmą, ypač, jei vienas iš poros vis dar nori susitikinėti. Bet santykiai gali būti nutraukti taktiškai, atsižvelgiant į kito žmogaus jausmus.

Jauni žmonės dažnai yra turėję keletą „pastovesnių“ santykių prieš surasdami asmenį, kuris jiems patinka ir vėliau įsimyli.

Taigi ėjimas į pasimatymus ir tapimas „pastovesniu“ yra meilės jausmų ir asmens, kuris gali vėliau pasipiršti, pasiūlyti susižadėti ir susituokti, pažinimo vystymosi etapai.

Santykių bandymo ir klaidų laikotarpis

Paauglystė yra mokymosi laikotarpis, surasti tai, kas jums patinka, o kas ne dėl priešingos lyties žmonių kaip draugų, ir galiausiai kaip vyro ar žmonos. Tai bandymų bei klaidų laikas, laikotarpis jūsų pačių elgesio ir požiūrio vystymuisi, ir jūsų draugų savybių pažinimas. Savybių asmens, su kuriuo norėtumėte susituokti.

Fizinis patrauklumas

Dažniausiai vaikinas ir mergina pirmiausia pajaučia potraukį vienas kitam. Jiems patinka, kaip kitas atrodo, ir tai juos suveda kartu. Tas jausmas nėra meilė – tai tik fizinis potraukis, kurio pagrindu laikui bėgant meilė gali augti bei vystytis. Šis fizinis potraukis bendrai žinomas kaip „įsimylėjimas“ arba „meilė iš pirmo žvilgsnio“, idėjos, kurios populiarinamos daugelyje modernių dainų. Natūralu, kad šis potraukis yra labai svarbus, tik prisiminkite, kad santuokinis gyvenimas yra statomas ant kitų taip pat labai svarbių savybių.

Tiesą sakant, pasirinktas susituokti asmuo jums turėtų būti kaip geriausias draugas. Potraukis gali būti spontaniškas, bet draugystė turėtų būti auginama.

Amžius

Pora turi būti gana arti vienas kito pagal amžių, kur galbūt mergina būtų kiek jaunesnė. Jei yra skirtumas didesnis nei keli metai paauglystės ar ankstyvaisiais dvidešimtaisiais metais, tada gali iškilti problemų. Atminkite, jūs ieškote partnerio, o ne kito tėvo ar motinos.

Intelektas

Gera mintis pasirinkti žmogų, kuris turi protinius gebėjimus kiek įmanoma artimesnius jūsų. Jei jums patinka skaityti geras knygas, o jūsų draugas skaito tik komiksus, greitai pamatysite, jog jūsų santykiai pasidarys nuobodūs.

Pokalbiai užima daug laiko bet kuriuose santykiuose, taigi atitinkamas domėjimasis skaitant apie pasaulio įvykius, padės išvystyti pokalbio palaikymo meną. Kokią kalbą jis/ ji naudoja; ar tai priimtina jums?

Pagrindas 

Jei jūsų socialinis pagrindas panašus, sėkminga santuoka yra labiau tikėtina. Esant skirtingoms kultūroms ar rasėms, reikėtų  atidžiai apsvarstyti.

Religinis pagrindas

Religija vaidina svarbų vaidmenį mūsų gyvenimuose ir turėtų būti rimtai apmąstyti jūsų partnerio dvasiniai interesai. Ar žmogus, su kuriuo susitikinėjate, turi panašius religinius įsitikinimus?

Sveikata

Gerai yra kažką žinoti apie jūsų būsimo sutuoktinio/ -ės fizinę, emocinę ir protinę sveikatą, o taip pat ir šeimos sveikatos istoriją. Ar yra ligų, kurios gali būti perduodamos jūsų vaikams? Ar jūsų draugas/ -ė rūpinasi tinkama mityba, mankšta, ar jam/ jai tiesiog patinka „šlamštinis“ maistas?

Koks jo temperamentas? Ar jis greitai supyksta ir lengvai „nutrūksta nuo grandinės“, ar jis ramus bei taikus, su juo lengva susitarti? Ar jis optimistas, ar cinikas? Ar jis nejaučia per didėlę įtampą, ar neturi kokių baimių, nerimo, ar nėra turėjęs kokių nors emocinių, psichinių traumų? Kaip susitvarko su nusivylimu ar krizėmis?

O kaip dėl humoro jausmo? Asistavimo ir santuokos metu bendras juokas sustiprina ryšius.

Charakteris

Tai svarbiausias dalykas vertas apmąstymo. Santuoka yra viso gyvenimo santykiai, taigi pasirenkant partnerį, turite būti pasiruošę pamąstyti penkiasdešimt metų į priekį. Tai nelengva.

Jei asmuo, su kuriuo gyvenate yra mylintis, dėmesingas, malonus ir supratingas, netrukus tampa nebelabai svarbu, ar jis/ ji aukštas/-a, žemas/-a, storas/-a, plonas/-a, gražuolis/-ė ar paprastas/-a, protingas/-a ar vidutinio intelekto.

Jei pasirinksite tokį asmenį, kuris yra savanaudiškas, melagis, neatsakingas, tai sulauksite bėdos. Mąstyti, kad „aš pakeisiu jį/ ją, kai susituoksime“, yra ieškojimas nelaimės. 

Būkite tikri, kad, jei kas nors elgiasi netinkamai, kai jis ar ji labai įsimylėjęs ir nori padaryti kiek įmanoma geresnį įspūdį, tai taip pat netinkamai ar net blogiau elgsis, kai nebebus reikalo padaryti gerą įspūdį.

Taigi savybės, reikalingos santuokos partneriui, yra savybės, kurios taip pat rūpės ir sekančius 10, 20, 30, 40 metų, kaip rūpi ir šiandien.

Pripažinkite, kad kiekvienas žmogus turi trūkumų. Niekada nerasite santuokai tobulo žmogaus, taigi pamatykite tuos netobulumus, ar galėsite gyventi su jais? Priimk savo potencialų partnerį tokį, koks jis yra, ir nesitikėk jį pakeisti po santuokos.

Meilė

Jauni žmonės klausia, kaip žinoti, kad esi įsimylėjęs. Visų pirma meilei reikia laiko išaugti; tai neatsitinka per akimirką. Mylėti kažką  – reiškia  nesavanaudiškai pripažinti jo interesus aukščiau nei jūsų. Kiekvienas partneris rūpinasi kitu labiau nei savimi. Mergina, kuriai labai rūpi vaikinas, trokšta, kad jis pasiektų savo ambicijas, todėl atsisakys minties su juo kur nors išeiti, kad jis galėtų pasimokyti namie ir išlaikytų egzaminus. Tada, kai jis išlaikys, ji džiūgauja, nes tai yra jų sėkmė.

Susižavėjimas, dažnai vadinama „rožiniais akiniais“, tai, kai yra stiprus fizinis potraukis ir nėra to žmogaus charakterio pažinimo. Susižavėjimas yra susijęs su brandžia meile tiek, kiek šuniukas su suaugusiu šunimi, o tai yra, kad jis gali išaugti, jei augs. Bet kaip vienas jaunuolis yra pasakęs: „Tai panašu į tai, kad jei susituokei su miela šuniuke, tai būk tikras, kad gyvensi šunišką gyvenimą“.

Trys geri testai:

 1. Laiko testas – atminkite meilei išaugti reikia laiko.
 2. Išsiskyrimo testas – ar asmeniui jaučiate tą patį, kai buvote išsiskyrę savaites ar net mėnesius.
 3. Draugavimo testas. Ar turite daug bendrų dalykų? Jei jums patinka daryti daug įvairių dalykų kartu kaip draugai, tai geras ženklas.

Draugai

Tai svarbu, kad būtumėte geru draugu su tuo, kurį pasirenkate gyvenimo partneriu. Draugams patinka būti ir daryti įvairius dalykus kartu, ar tai būtų sodininkystė, sporto žaidimai ar lankymas kažkokių vietų. Kalbant apie draugus, ar jums patinka jūsų būsimo sutuoktinio draugai? Galite tikėtis, kad draugystės užsimezgusios mokykloje, darbe tęsis ir po santuokos, taigi jums turėtų patikti vienas kito draugai.

Piniginiai dalykai

Tai sritis, kur daugelis šeimų suklumpa, taigi gera mintis išsiaiškinti, kaip jūsų būsimas sutuoktinis tvarkosi su pinigais. Ar jis taupus,ar išlaidus? Ar jūsų mergina visada tikisi, kad bus nuvesta į prabangų restoraną, ar ji laiminga, kad ant jos bus išleista nedidelė pinigų suma? Ar ji pasiruošusi susimokėti už save, jei žino, kad pinigų mokėjimas bus po savaitės? Ar jūsų draugas/-ė turi santaupų sąskaitą?

Šeima

Gera mintis praleisti laiką namuose to asmens, kuris ketina būti jūsų gyvenimo partneriu. Pastebėkite, kaip jis elgiasi su tėvais, broliais ir seserimis. Ar jis padeda namuose. Ar sąžiningai pasidalina namų ruošos darbais? Ar jis spinduliuoja meilę, pagarbą ir padėką savo šeimos nariams?

Daktaras Henry Bowmas, kuris tyrinėja skyrybų problemą jau dešimt metų, atrado, kad daugelis skyrybų sąlygotos ne dėl santuokos, bet dėl piršlybų nesėkmės. Jei pora būtų turėjusi tinkamą pasiruošimą santuokai, tai jie būtų geriau pasiruošę santuokai arba jie būtų  atradę, kad neturi bendrų interesų, idėjų, religinio ir socialinio pagrindo, kurie yra linkę užtikrinti santuokos sėkmę. 

Ieškokite patarėjo

Kai ateina laikas, kai esi pasirengęs santuokai su žmogumi, kuris tavo įsitikinimu yra tinkamas tau, pasitark pirmiausia su tėvais, o vėliau su giminaičiais ir draugais. Jie tikrai jus pažįsta labai gerai ir duos išmintingą patarimą. Taip pat melskis ir siek Dievo vedimo būsimo sutuoktinio pasirinkime.

Tapimas tinkamu 

Laiminga santuoka nėra taip labai priklausoma tik nuo tinkamo žmogaus suradimo, kaip nuo tapimo tinkamu žmogumi. Koks aš esu apibūdina tai, kokio tipo asmenis aš pritrauksiu. Taigi galite pradėti jau šiandien būti tokiu, prie kurio vis daugiau ir daugiau žmonių norėtų būti, ir galiausiai daugelis norėtų turėti jus kaip santuokos partnerį. Stenkitės gyventi pagal idealą, kurį turite mintyse apie santuokos partnerį.

Santrauka

 1. Pripažįstame, kad pasiruošimas santuokai prasideda nuo gimimo. 
 2. Suprasti pasirinkimo ir atstūmimo procesą, kuris apima gyvenimo partnerio suradimą.
 3. Suformuluoti idėjas apie asmenį, su kuriuo norėčiau susituokti.
 4. Suprasti, kad tapimas tinkamu žmogumi yra toks pat svarbus kaip ir suradimas tinkamo žmogaus.

Temos diskusijai apie tinkamo gyvenimo partnerio suradimą

 1. Paprašykite paauglių žemiau išvardintas savybes surikiuoti (1-12) pagal savybes, kurias pasirinktų, kad būtų jų partneryje:
Gerai atrodantis/-iKantrus/-iPopuliarus/-i
Turintis/-i pinigųSupratingas/-aMyli Dievą
Prašmatnus automobilisTvarkingai rengiasiIš geros šeimos
Sveikas/-a Kuklus/-i Kruopštus/-i ir darbštus/-i
 1. Ar galite sugalvoti kitokių savybių, kurias tikėtumėtės rasti savo partneryje?
 2. Kokių savybių jaunimas turėtų vengti, pasirenkant santuokos kompanioną?
 3. Kada pora turėtų nusistovėti?
 4. Aptarkite „nusistovėjimo“ privalumus, mano saugumas, turint kažką, su kuriuo galiu išeiti, statusas ir t.t.
 5. Ar galite sugalvoti kokių nors „nusistovėjimo“ problemų, mano apribojimas, gali nuvesti prie ankstyvos santuokos.
 6. Ar gali pora išsiskirti po „nusistovėjimo“ ir išlikti draugais? Kaip? 
 7. Kokios patirtys labiausiai tikėtina padėtų vaikinams ir merginoms pažinti vieni kitus geriau ir išvystyti dėkingumą ir pagarbą vienas kitam?

Šaltiniai 

Kas nors jūsų bažnyčioje gali būti kvalifikuotas kalbėti vertybių tema. Medžiagą pasirinkta tema taip pat galima rasti ir bibliotekoje.

Testavimo metodas

Dalyvavimas pasirinkta tema dvejose diskusijose.

Pažangesniems

Parašykite (mažiausiai 750 žodžių) arba pakalbėkite (mažiausiai 10 min.) tema „Kaip susirasti ir išsaugoti draugus“.