Draugystės vystymas

Pėdsekiai -> 1 Metai – Draugas

Reikalavimas Nr.1

Išvardinkite 10 gero draugo savybių ir aptarkite keturias situacijas, kur jūs pritaikėte „Auksinę taisyklę“.

Klasės susitikimai: Vienas.

Tikslas

Pėdsekiai turi suprasti draugystės pagrindą. „Auksinėje taisyklėje“ Biblija nustato, kur gali prasidėti tikros draugystės augimas.

Mokymo metodai

Keletas Elenos Vait komentarų:

 1. „Dažnai kalbėk žodžius, kurie yra… įkvėpiantys. Kai asmuo yra bėdoje… jam kalbėk paguodos žodžius. Tai yra tikroji draugystė.“ 7 BC 928 psl.
 2. „Nors krikščionis visada turi būt geras, užjaučiantis ir atleidžiantis, bet, tuo pačiu metu, jis negali būti išvien su nuodėme.“ 5 T 171 psl.
 3. „Vyrai ir moterys neišpildo Dievo sumanymo, jei jie paprasčiausiai parodo meilę tik savo šeimos ratui, giminaičiams ir draugams, o atstumia tuos, kurie galėtų būti paguosti ir palaiminti…“ WM 159 psl.
 4. „Jų geriausias draugas yra Jėzus. Jis nepagailėjo Savo gyvybės žmonėms, Jis dėl jų tapo vargšu, kad jie per jo skurdą taptų turtingais.“ 4 T 481 psl.
 5. „Paskalų rinkimas ir prasimanymų skleidimas yra vienas iš mėgstamiausių šėtono veiksmų, kad paskleistų nesutarimus ir nesantaiką, išskirtų draugus…“ 4 T 195 psl.
 6. „[Kristus] pakelia žmogų virš siauro egoistinių interesų rato, Jis panaikina visas teritorijos ribas ir dirbtinas atskirtis visuomenėje. Jis ištrina skirtumus tarp savų ir svetimų, draugų ir priešų.“ MB 42 psl.
 7. Šėtonas nuolat siekia pražudyti žmones, nežinančius apie jo sumanymus ir todėl  jie nejaučia ypatingo maldos poreikio ir neieško patyrusių bei dievobaimingų draugų patarimo.“ 4 T 207 psl.
 8. „Viešpats nepalieka jus kentėti. Jis dažnai paskatina draugus padėti jums, kai jūs to mažiausiai tikitės.“ 2 T 270 psl.
 9. „Džiaugdamasis, kad tapo Kristaus mokiniu, Matas siekė sukviesti savo buvusius bendrininkus. Taigi, jis iškėlė savo namuose vaišes…“ DA 273-274 psl.
 10.  „…Besikeičiančios nuotaikos, susierzinimas, pavydas… šie trūkumai jų turėtojams suteikia didelį nepasitenkinimą. Kiek daug meilės šie žmonės galėtų gauti iš draugų…, jei jie būtų draugiškesni.“ FE 67 psl.

Šios nuorodos ir daugelis kitų galėtų būti tramplinu Sabatos mokyklos grupės diskusijoms, pėdsekių aptarimams prie laužo ir t.t.

 • Reikalavimas Nr.2

Aptarkite ir pademonstruokite gerą elgesį prie stalo su tėvais/ globėjais ar grupės vadovu.

Tikslas

Kad turėtum draugų, pats turi būti draugu. Tėvai geriau jaučiasi su jų vaikų draugais, jei jie tinkamai elgiasi, parodo sugebėjimą tinkamai elgtis tarp suaugusių ir tuo džiaugtis. Daugelio tėvų manymų viena iš kritinių vietų yra pietų stalas.

Mokymo metodai

 1. Gero ir blogo elgesio suvaidinimas pantomimoje.
 2. Parodija ekspromtu.
 3. Parodijos vaidinimas prieš auditoriją.
 4. Klausimai ir diskusijos pagal žemiau pateiktus klausimus.

Ar žinote, ką reiškia turėti geras manieras?

Ar sugebėsite tinkamai atsakyti į šiuos klausimus? Pasitikrinkite. (Gali būti daugiau nei vienas teisingas atsakymas.) Kai žymėsite atsakymus, kiekvieną teisingą atsakymą pažymėkite raide „T“, kad galėtumėte lengviau pasinaudoti savo užrašais atsakinėdami apie tai, kaip turi elgtis asmuo, turintis geras manieras.

 1. Kada gerų manierų asmuo pradeda valgyti?
 1. ____ Tai priklauso, kiek yra alkanas.
 2. ____ Kai visiems buvo patiektas maistas ir šeimininkė pradėjo valgyti.
 3. ____ Iškart, kai jums patiekė maistą.

Iškilmingų pietų metu:

 1. ____ Kai visiems buvo patiektas maistas ir šeimininkė pradėjo valgyti.
 2. ____ Po to, kai buvo patiektas maistas 4 ar 5 žmonėms arba kai šeimininkė pasako: „Prašau, vaišinkitės, kad maistas neatšaltų.“
 1. Ar kada nors dedate savo alkūnes ant stalo?
 1. ____ Taip, kai esu pavargęs.
 2. ____  Ne, niekada!
 3. ____ Niekada, kai valgau, bet galbūt ilsėdamasis tarp patiekalų arba kalbėdamasis valgymo pabaigoje.
 1. Kur jūs paliekate savo servetėlę valgymo metu?
 1. ____ Ant savo kelių.
 2. ____ Užsikišu po smakru.
 3. ____ Užsirišu ant kaklo.
 4. ____ Ant stalo.
 1. Ką darote su savo servetėle, kai pakylate nuo stalo?
 1. ____ Sulankstote taip, kaip ją radote.
 2. ____ Ją sugniaužote ir padedate ant savo kėdės.
 3. ____ Padedate palaidą prie savo lėkštės.
 1. Kaip jūs perduodate ąsotį?
 1. ____ Perduodate sekančiam asmeniui, atsukę rankeną į tą asmenį.
 2. ____ Padedate ant stalo prieš tą asmenį.
 1. Ką darote, jei šeimininkė pateikia maistą, kurio jūs nemėgstate?
 1. ____ Pasakysite, kad nevalgysite tokio maisto, nes negalite jo pakęsti.
 2. ____ Nieko nesakysite ir paimsite mažą porciją.
 3. ____ Šiek tiek paimsite, bet paslėpsite savo servetėlėje.
 1. Kaip jūs įsipilate padažo iš padažinės?
 1. ____ Paprasčiausiai įsipilate iš to indo.
 2. ____ Įsipilate su savo šaukštu.
 3. ____ Pasisemiate padažo su padažo samteliu.
 1. Kai paduodamas džemas, kur jūs jį dedate?
 1. ____ Dedate ant savo lėkštės, po  to tepate ant duonos ar bandelės.
 2. ____ Dedate tiesiogiai ant savo duonos ar bandelės.
 1. Kai aplink stalą yra siunčiamas toks „pirštais valgomas maistas“, kaip alyvuogės, sausainiai ar sumuštiniai, ką jūs su jais darote?
 1. ____ Padedate ant savo lėkštės, po to į burną.
 2. ____ Įsikišate tiesiai į burną.
 3. ____ Pasidedate ant stalo prie savo lėkštės, kad suvalgytumėte vėliau.
 1. Kaip išsiaiškinate, kuriuos stalo įrankius naudoti?
 1. ____ Įprastai pradedate su įrankiais, esančiais arčiausiai jūsų lėkštės, po to, valgant kitus patiekalus, naudojate sekančius išorės link. 
 2. ____ Pradedate nuo išorinių, po to, valgant kitus patiekalus, imate sekančius, artėjant link lėkštės.
 3. ____ Jei abejojate, sekate šeimininkės elgesį.
 4. ____ Kiti įpročiai _____________________________________________________.
 1. Ką darote su peiliu ir šakute, kai juos panaudojate?
 1. ____ Padedate ant staltiesės prie lėkštės.
 2. ____ Padedate ant stalo, įrankių galus uždėdami ant savo lėkštės krašto.
 3. ____ Padedate šalia vienas kito ant lėkštės vidurio.
 4. ____ Padedate taip, kaip buvo padėti pradžioje.
 5. ____ Kiti įpročiai _____________________________________________________.
 1. Ką darote su savo stalo įrankiais, kai paduodate savo lėkštutę įdėti antram patiekalui? 
 1. ____ Laikote juos savo rankoje.
 2. ____ Padedate peilį ir šakutę šalia vienas kito ant lėkštės.
 3. ____ Kiti įpročiai _____________________________________________________.

Testavimo metodas

Pastebėjimai iš tėvų ar atliekant veiklą su grupe. (Pastebėkite pasikeitimus ir padrąsinkite toliau tinkamai elgtis.)

 • Reikalavimas Nr.3

Padainuokite ar pasakykite savo nacionalinį himną ir paaiškinkite jo prasmę.

Klasės susitikimas: 20 min.

Paaiškinimas

Draugystė yra daugialypė. Pilietybė ir supratimas bei vertinimas kitų pilietybę prisideda prie draugystės augimo.

Padrąsinkite bet kurį iš jūsų grupės, kuris turi kitą pilietybę, pasidalinti su grupe himnu ir paaiškinti  jo prasmę. Daugeliui šis prašymas gali atrodyti nesunkus, nes to mokina mokykloje.