DVASINĖ STIPRYBĖ SIBIRO KALĖJIME

Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją Tavyje. […] Eidami jie stiprėja. (Psalmynas 84, 6. 8)

Už savo tikėjimą pastorius Michailas Azarozas atsidūrė Sibiro koncentracijos stovykloje. Sausakimšoje kameroje, kurioje jis gyveno, buvo kraujo ištroškęs milžinas, vardu Jura. Jis su savo gauja leido laiką terorizuodami kitus be­laisvius. Pastoriaus Michailo jie niekada nelietė, tačiau aukų klyksmai ir dejonės draskė jo širdį.

Pastoriui pradėjus dėl to melstis, jo atminty iškilo viena eilutė iš Evangelijos pagal Luką: „Štai Aš suteikiau jums galią mindžioti […] visokią priešo galybę“ (Evangelija pagal Luką 10, 19).

Michailas jautė, jog Dievas skatina jį kažko imtis. Tą naktį, kai Jura kaip paprastai pradėjo plyšoti: „Aš noriu ma­tyti kraują!“, pastorius paėmė jį už rankos ir pasakė: „Jura, Šventajame Rašte pasakyta: Nedaryk kitiems to, ko nenori, kad tau darytų“.

Visų akys susmigo į juos. Jura grubiai ištraukė ranką ir suurzgė: „Aš nenoriu daryti tau nieko bloga, seni. Eik ir sėdėk ant savo suolo.“

Tačiau pastorius neatlyžo: „Susitarkime. Leisk man kalbėti vieną valandą, ir aš papasakosiu tau apie savo praeitį.“

Jura minutėlę pagalvojo. Jis žinojo, kad Michailas visada sakė tiesą. Atsigręžęs į savo gaujos narius, jis paklausė: „Tai leisti jam kalbėti?“

Jie patraukė pečiais. „Gerai jau, klok!“, – sugriaudėjo Jura.

Pastorius pradėjo savo istoriją. Jis papasakojo apie savo tikėjimą bei persekiojimus, kuriuos turi iškęsti tikintieji. Jis kalbėjo valandą. Paskui dar valandą. Ir dar valandą. Sargybiniai jau pradėjo užgesinėti šviesas.

Labai keista, bet Jura norėjo išgirsti dar daugiau. Michailas pažadėjo kitą vakarą pratęsti. Taigi jis ėmė kiekvieną vakarą tiems žmonėms pasakoti apie Jėzų. Skerdynės kameroje liovėsi.

Šis vienintelis krikščionių pastorius įrodė, kad net gulage Dievas yra galingesnis už brutalumą. Jis didesnis už laukinį žvėrį žmonių širdyse.

Per vieno individo krikščionišką liudijimą Dievas pakeitė visą kalėjimo aplinką. Ir tai nieko nuostabaus. Per Mozę Dievas pakeitė istorijos eigą. Per Danielių Dievas pakeitė Babiloną. Per Esterą Dievas pakeitė Persiją. Per Paulių Die­vas pakeitė Romą. Dievas gali pakeisti jūsų šeimą, jūsų darbovietę, jūsų mokyklą, jūsų kaimynus, jūsų butą – per jus.

Vienas vyras, viena moteris, vienas jaunuolis plius Dievas lygu dauguma.

Markas Finlis