DVASINIAI ATRADIMAI

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

Dvasinių atradimų dalies tikslas yra supažindinti tyrinėtoją su konkordancijos naudojimu bei padėti jiems atrasti Kristų kaip Gelbėtoją per Evangelijų skaitymą ir per supratimą, kaip Jėzus yra susijęs su kiekvienu asmeniškai.

 • Reikalavimas Nr. 1

Susipažinti su konkordancijos naudojimu.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Suvokti vertę ir išmokti praktiškai pritaikyti Biblijos tyrinėjimui skirtą priemonę.

Mokymo metodai

 1. Konkordancija yra alfabetinis kiekvieno žodžio (ar raktinio žodžio), randamo Biblijoje pateikimas. Priklausomai nuo konkordancijos dydžio, kiekvienas žodis yra ne tik paminėtas, bet taip pat yra nurodytos vietos, kur šis žodis randamas ST ir NT.

Būtų naudinga turėti keletą variantų konkordancijų, kurias pėdsekiai galėtų patys apžiūrėti.

 1. Po pademonstravimo, kaip naudotis konkordancija, paprašykite kiekvieno pėdsekio pasirinkti temą ir surasti su ja susijusias eilutes bei sudaryti sąrašą.

Pavyzdžiui: Jei jie pasirinko temą Laimė, jie turėtų  ieškoti žodžių susijusių su šia tema, pvz.; laimingas, laimė, džiaugsmas ir t.t

 1. Biblijos tyrinėjimas galėtų būti taip pat pateikiant tyrinėtojui tokias temas kaip Džiaugsmas, Ramybė, Viltis, paprašant rasti eilutes apie tai konkordancijoje, o radus garsiai perskaityti jas iš Biblijos. Pirmasis tai atlikęs gauna tašką.
 2. Paaiškinkite, kaip naudotis konkordancija, kuomet žinai tekstą, o  ne nuorodą. Pvz.: Jei žinote tekstą, kuris sako: „Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius“; parodykite kaip pasirinkti raktinius žodžius – suraskite juos konkordancijoje ir raskite nuorodą. Galėtų būti duodamas sąrašas įvairių tekstų, o tyrinėtojai turėtų rasti nuorodas, kur jos yra Biblijoje.

Testavimo metodas

Dalyvavimas veiklose, pademonstravimas sugebėjimo naudotis konkordancija. Jei reikia sukurkite savo nedidelį testuką sužinoti, ar išmoko tyrinėtojas naudotis konkordancija. Pvz.:

 1. Pacituokite keletą gerai žinomų tekstų ir paprašykite surasti nuorodas.
 2. Pasirinkite temą (pvz.: Tikėjimas) ir paprašykite pateikti keletą tekstų apie tai, kas yra tikėjimas anot Rašto.
 • Reikalavimas Nr. 2

Gauti atitinkamą „Atminties Perlo“ sertifikatą.

Klasės susitikimai: Vienas

Iš visų tyrinėtojo klasės susitikimų, vienas turi būti skirtas „Atminties perlo“ egzaminui. Žemiau yra pasiūlytas arba jūs galite turėti savo sąrašą.

Iš kiekvienos septynių kategorijų galima pasirinkti vieną tekstą, kurį reikia išmokti mintinai,.

1. Nuostabios ištraukosa. 1 Pt 1, 24-25b. 1 Kar 18, 21c. Mt 24, 37-39d. pasirink pats2. Išgelbėjimasa. Mt 16, 24-27b. Lk 14, 28.33c. Pt 28, 13d. 1 Tim 1, 15e. Jn 3, 16-18f.  pasirink pats3. Santykiaia. Apd 1, 9-11b. Mok 12, 13.14c. 1 Kor 6, 19-20d.  pasirink pats4. Elgesysa. Ps 5, 3b. Ps 51, 3c.  pasirink pats
5. Doktrinaa. Jn 13. 34-35b. Pt 19, 19c. Jn 15, 13d. Rom 14, 11e. 1 Jn 1, 28f.  pasirink pats6. Maldaa. Kol 3, 23b. Pt 22, 29c. Fil 4, 8d. Jn 3, 19e. 1 Kor 2, 14f.  pasirink pats7. Pažadai/ Šlovinimasa. Pt 3, 5.6b. Ps 91c. 1 Kor 10, 13d. 2 Tim 4, 7.8e. Jok 4, 7f.  pasirink pats

Tikslas

Suteikti galimybę, įsimenant tekstą, vesti prie dvasinio augimo, panaudojant „Atminties perlo“ užduotį.

Mokymo metodai

1. Kiekvienas jaunis gali padaryti menišką aplanką su tekstais ir iliustracijomis, su paveikslėliais iš laikraščių ir t.t. Jį turėtų padaryti per savaitę kaip namų darbą.

2. Be to, mokydamasis eilutes, kiekvienas jaunis gali atsinešti paveiksliuką, kuris iliustruoja tekstą, kad kiekvieną savaitę grupė galėtų padaryti iš jų plakatą. Plakatais galite papuošti susitikimo vietą.

3. Paskatinkite jaunius eilučių mokymąsi padaryti kasdienio garbinimo dalimi. 

4. Pakartokite įsimintinas eilutes garsiai choru.

Pasiūlymai kassavaitiniams „Atminties perlo“ pakartojimams:

 1. Pakartojimas: Po to, kai keli jauniai pasako dienos eilutę, paprašykite pasakyti visus kartu, po to vien mergaitės, po to berniukai, po to galbūt mokytojai. Pabaikite pasakydami  vėl visi kartu, stebėkite, ar visi dalyvauja. Jei įmanoma tęskite, kol pasakyti mokės visi. (Tegul visada, pasakius eilutę, būna pasakoma ir nuoroda, kur yra ta eilutė.)
 2. Trūksta žodžio: Prieš susitikimą ant lentos aiškiai parašykite tekstą ir nutrinkite kas antrą žodį bei pirmą žodį, kurį ne visada lengva prisiminti. Klauskite vis kito vaiko pasakyti trūkstamą žodį, reikalaudami, kad paklausus atsakinėtų tik vienas, o ne visi. Mažose grupelėse galite kartais paprašyti vaiko ateiti ir trūkstamą žodį užrašyti. 
 3. Varžybos: Turi būti po lygiai berniukų ir mergaičių, kurie sustoja eilute prie lentos, kiekvienas prie savo užrašytos „MERGAITĖS“ / „BERNIUKAI“ pusės. Kiekvienas vaikas, jei teisingai pakartoja dienos eilutę, savo grupei pelno tašką. Stebėkite, kuri pusė laimės.
 4. Žodžių patikrinimas: Tegul tekstą pakartoja du ar trys vaikai arba  visi kartu vieną ar du kartus. Po to paprašykite vis kito iš eilės pasakyti po eilutės žodį. Po to, rodydami į bet kurį vaiką, paprašykite pasakyti po eilutės žodį. Veiksmas turi vykti greitai, atsakinėti turi tik tas vaikas, į kurį kreipiamasi.
 5. Klausimai: Paklauskite iš teksto kiek įmanoma daugiau klausimų. Paprašykite, kad atsakymai, jei įmanoma, būtų pateikti tiksliais Rašto žodžiais.
 6. Teksto konkursas: Padalinkite grupę per pusę. Tada viena grupė prašo kitos grupės nario pakartoti tekstą arba užduoda iš to teksto klausimą. Jei atsako, tada klausia kita pusė, jei ne, tada vėl klausia ta pati grupė.
 7. Siurprizas: Iš anksto turėkite užrašytas ant lapelių eilučių nuorodas. Paduokite po lapelį kiekvienam nariui prieš susitikimą, paprašydami nežiūrėti, kas parašyta. Vėliau kvieskite ateiti vieną po kito vardais, pažvelgti į lapelį ir pasakyti prašomą eilutę. Nuoroda turi būti perskaityta garsiai, kad visi galėtų nustatyti, ar yra cituojamas teisingas tekstas.
 8. Kito susitikimo metu padarykite tą patį su lapeliais, bet šį kartą užrašykite eilutes, o vaikams reikės pasakyti eilučių nuorodas (kur tos eilutės yra Biblijoje). 
 9. Nuorodų testas: Užrašykite ant lentos kažką panašaus į tai:

________ 29, 11 Ps __, 8 

Izaijas __, 12 Tim 5, __

________11, __ _________  __, 58

Paprašykite skirtingų vaikų užpildyti trūkstamus laukelius.

 1. Testas raštu:  Prieš susitikimą aiškiai ant lentos užrašykite du ar tris klausimus ir vėliau išdalinkite pieštukus bei popierių. Parodykite tekstus ant lentos ir paprašykite visų pamėginti į juos atsakyti. Pasakykite, kad tai ne egzaminas, ir kad kiekvienas taisys savo atsakymus.  
 2. Minties patikrinimas: Užrašykite kiekvienos eilutės mintį ant lentos ir paprašykite narius pasakyti, kuris tekstas turi šias mintis ar teiginius.
 3. Biblijos tyrinėjimas: Paskirkite susitikimą Biblijos tyrinėjimui. Tai gali būti daroma dialogo forma ar pateikta kaip tyrinėjimas su žmonėmis, kur vienas ar du yra kalbėtojai, o kiti klausytojai. Tai turi skatinti užduoti klausimus, į kuriuos būtų įmanoma atsakyti su išmoktu tekstu.

Testavimo metodai

Išlaikyti „Atminties perlo“ pateiktą Jaunimo departamento konferencijos testą.

 • Reikalavimas Nr.3

Perskaitykite Luko ir Jono evangelijas ir aptarkite tris iš žemiau pateiktų nuorodų:

Lk 4, 16-19  Rašto skaitymas

Lk 11, 9-13  prašyk, ieškok, belsk

Lk 21, 25-28  antrojo atėjimo ženklai

Jn 13, 12-17  nuolankumas

Jn 14, 1-3  Viešpaties pažadas

Jn 15, 5-8  vynmedis ir šakelės

Klasės susitikimai: Du

Didžioji dalis skaitymo turi būti atliekama namuose.

Tikslas

Padėti išlaikyti tyrinėtojų gyvenime kasdienę Biblijos skaitymo rutiną ir palaikyti susidomėjimą Dievo Žodžiu.

Suteikti tyrinėtojams galimybę pasidalinti su draugais asmeninių Biblijos studijų atradimais.

Mokymo metodai

 1. Evangelijų skaitymui:
 1. Paaiškinkite tyrinėtojams apie spalvos kodus, kaip jau tai buvo daryta kompanionų klasėje. Galima panaudoti naujas spalvas, kad atkreiptų dėmesį į tam tikras Kristaus kaip Išgelbėtojo temas pvz.: Jėzaus dieviškumas – rausva; Jėzaus žmogiškumas – ruda; Jėzaus nuolankumas – oranžinė ir t.t.
 2.  Paskatinkite klasę vienas su kitu pasidalinti skaitymo metu atrastais svarbiais dalykais.
 3. Klasei gali patikti mažų piešinukų Biblijos paraštėse piešimas, kurie apibūdintų įvairius svarbius dalykus, pvz.: vynmedis, kojų plovimas, šulinys ir t.t.
 1. Trijų Biblijos ištraukų aptarimui:
 1. Aptariant tris ištraukas, galite pasiūlyti, kad kiekvienas tyrinėtojas nupieštų  paprastų išgelbėjimo žingsnių schemą. Padrąsinkite klasės narius būti originaliais bei pateikti savo darbus schemos ar diagramos pavidale.
 2. Lai jūsų tyrinėtojai paverčia kiekvieną pasirinktą ištrauką į dvidešimt penkių žodžių telegramą. Šios telegramos turi būti nusiųstos mirštančiam draugui, kuris turėtų suprasti, kaip Jėzus gali išgelbėti. Tikras telegramų formas galite gauti pašte. Tai padės labiau sudominti dalyvius atliekant šią užduotį.
 3. Lai klasė sukuria vienos minutės reklamą, kuri pateiktų visą informaciją, esančią jų pasirinktoje ištraukoje. Galite šia reklamą įrašyti ir vėliau parodyti kitiems.
 4. Prisirinkite daug šeimos nuotraukų, atvirukų su gamtos vaizdais ir t.t.. Su tyrinėtojais perskaitykite ištrauką apie Viešpaties vakarienę (Jn 13). Po to paskatinkite juos individualiai ar porose pasirinkti skirtingas nuotraukas istorijos asmenybėms pavaizduoti. Pvz.: Kokia atrodo Biblijoje pateikta istorija? Naudokite skirtingus Biblijos vertimus užuominoms atrasti. Po to kai jie pavaizduos įvykį, lai kiekviena grupė ar asmuo paaiškina savo darbą. Pradėkite nuo to, su kuriuo iš mokinių jie sutapatina save.

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarime ir skaitymo reikalavimų įvykdymas.

 • Reikalavimas Nr. 4

Pasitarę su vadovu, pasirenka vieną iš sekančių dalių:

 1. Jn 3     Nikodemas
 2. Jn 4     Moteris prie šulinio
 3. Lk 15   Sūnus palaidūnas
 4. Lk 10   Gerasis samarietis
 5. Lk 19   Zachiejus

Ir, pasinaudodami vienu iš žemiau pateiktų metodų, pasidalina mintimis apie tai, kaip Jėzus išgelbėja asmenis:

 1. Grupės diskusija su jūsų vadovu.
 2. Pasakyti kalbą. 
 3. Parašyti esė.
 4. Pavaizduoti tai piešiniais, nuotraukomis, schemomis ar modeliais.
 5. Parašyti eilėraštį arba dainą.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Padėti pėdsekiams per Jėzaus elgesio su asmenimis tyrinėjimą suprasti, kad Dievas yra asmeniškai jais susidomėjęs.

Mokymo metodai

 1. Nupieškite „Gyvenimo liniją“ pasirinktų asmenų ir išskirkite skirtingus dalykus, kurie nutiko jų gyvenime. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į kitus svarbius dalykus ir pateikiant informaciją, kaip skirtingi įvykiai juos paveikė bei kaip pasikeitė jų gyvenimai.

Pavyzdys A: Asmens gyvenimas

Gyvenimas prieš tai, kai sutiko JėzųKur ir kaip sutiko JėzųKą Jėzus pasakėGalutinis rezultatas
Kaip jie jautėsiKodėl jie atėjo Jį pamatytiAsmens reakcija

Pavyzdys B: Palyginimas


Gyvenimas namuose. Troškimai, mintys ir veiksmai.

Kaip įsivaizdavai, koks bus gyvenimas išėjus iš namų.

Koks jis buvo iš tikrųjų.

Kaip nusprendei sugrįžti namo.

Jausmai grįžtant namo.

Kas nutiko, kai grįžai namo.
 1. Panaudodami milimetrinio popieriaus lapą, pateikite jūsų pasirinkto herojaus patyrimą prieš ir po Jėzaus sutikimo. Po to skirtingomis spalvomis pavaizduokite Jėzaus požiūrį į žmogaus gyvenimą. Pakvieskite tyrinėtoją paaiškinti savo grafiką.
 2. Įrašykite jauno žmogaus balsą, kuris neva pabėgo iš namų ir pakliuvo į bėdą. Jis skambina namo ir pasakoja savo istoriją bei teiraujasi, ar gali sugrįžti namo. Lai kiekvienas tyrinėtojas suvaidina patį blogiausią tėvą, atsiliepiantį į šį skambutį.

Po galimų atsakymų į šį skambutį sąrašo sudarymo, paskatinkite grupę atsakyti, suvaidinant patį geriausią tėvą. Sudarykite atsakymų sąrašą ir palyginkite juos palyginimo apie sūnų palaidūną šviesoje. Kad būtų įdomiau įrašykite skambinančiojo balsą iš anksto (prieš pamoką).

 1. Nukopijuokite toliau pateiktą aptarimo vadovą kiekvienam dalyvaujančiam asmeniui. Po to, kai jie perskaitys ir pasirinks tinkamus atsakymus, skirkite laiko išsakyti savo mintis, kodėl jie pasirinko vieną ar kitą variantą. Tai vertybių išryškinimo pratimas.

Kai mažas žmogus sutiko Jėzų

„Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose.“ Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius?“ O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai.“ Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis.  Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę.““ Lk 19, 1-10

 1. Jei būčiau Zachiejumi, o Jėzus sustų ir paprašytų manęs nusileisti, aš būčiau: (pažymėkite jums tinkamiausią atsakymą)
 1. Šokiruotas
 2. Išsigandęs
 3. Neapsakomai džiaugsmingas
 4. Sutrikęs 
 5. Susijaudinęs ir tuo pačiu metu išsigandęs
 6. Kai Jėzus pakvietė Zachiejų vardu ir paprašė kartu su juo papietauti, Jis tikriausiai norėjo:
 1. Pakalbėti su juo apie jo šešėlinį mokesčių rinkimą
 2. Patenkinti jo smalsumą
 3. Būti jo draugu
 4. Padėti jam pasijausti vertingu
 5. Man šioje istorijoje didžiausias dalykas yra būdas kaip Jis:
 1. Ieško žmonių „įlipusių į medį“
 2. Gali pakeisti „imantį“ į „duodantį“
 3. Padaro „mažą žmogų“ dideliu
 4. Nekreipia dėmesio, ką sako kiti
 5. Kiekviename nusidėjėlyje mato „Abraomo sūnų“
 6. Įeina į jūsų gyvenimą ir viskas pasikeičia
 7. Jei Jėzus šiandien eitu pro mane, Jis tikriausiai:
 1. Paklaustų manęs: „Kodėl tu visada manęs vengi?“
 2. Mane apsikabintų
 3. Gerai mane išbartų dėl mano gyvento gyvenimo
 4. Pakviestų mane papietauti – parodytų, kad Jis tikrai yra mano draugas
 5. Paplekšnotu man per petį ir pasakytų, kad aš esu šaunuolis
 6. Praeitų pro šalį neištaręs man nė žodžio

Testavimo metodas

Užduoties atlikimas ir prasmingas jos aptarimas.

 • Reikalavimas Nr. 5

Įsiminti ir paaiškinti Pt 20, 1 ir Pt 23, 29-32

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Padėti tyrinėtojams įsivaizduoti vaizdinius, naudotus Saliamono, kuomet jis perspėjinėjo dėl alkoholinių gėrimų pavojų.

Mokymo metodai

 1. Inicijuokite „Plakato konkursą“ blaivybės tema, panaudodami dvi įsimintinas eilutes kaip pagrindinę temą. Galima paprašyti bažnyčios tarybos skirti nugalėtojui tinkamą prizą. Plakatai gali būti pakabinti bažnyčios foje, o rinkimų dieną kiekvienas dalyvis gali pasakyti įsimintinas eilutes prieš tai, kai bus paskelbtas nugalėtojas.
 2. Lai kiekvienas klasės narys dviejų įsimintinų eilučių tema padaro iškarpų albumą mažiausiai iš šešių didelių puslapių.

Testavimo metodas

Eilučių įsiminimas ir atitinkamų žinių pademonstravimas.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Paskaitykite apie J. N. Andrews. Aptarkite misinio tarnavimo svarbą bažnyčiai ir kodėl Kristus davė Didįjį Pavedimą (Mt 28, 18-20).

Klasės susitikimai: Trys

Tikslas

Padėti suprasti septintosios dienos adventistų bažnyčios misiją ir suprasti atsakomybę kiekvieno asmens, įvykdant Kristaus pavedimą, bei sužinoti apie bažnyčios pirmąją misionierinę veiklą.

Mokymo metodai

Paskaitykite jums prieinamas knygas apie bažnyčios pradžią bei jos plėtimąsi.

Pagrindiniai įvykiai Septintosios dienos bažnyčios vystymesi

Pagrindinis dėmesys į pasaulinę misiją

1844Didysis nusivylimas
1846Džeimsas ir Elena Vait susituokia
1848Sabatos konferencija
1850Prasidėjo leidybos darbas. Esamoji tiesa, Patikrinimas. E. G. Vait pirmoji knyga
1852Bates‘as į Battle Creek‘ą.
1858Didžiosios kovos regėjimas
1860Išrinkti SDA vardas
1863Suformuota generalinė konferencija. Sveikatos reformos regėjimas.
1866Įkurtas Vakarinis sveikatos reformos institutan.
1874J. N. Anrews į Šveicariją. Battle Creek koledžo įkūrimas.
 • Reikalavimas Nr. 2

Padarykite misionierių ir tarnavimo vietų žemėlapį.

Pastaba: Iš čia pateiktų misionierių vieni tarnavo įvairiose pasaulio vietose, kiti įkūnija nesavanaudišką krikščionišką tarnavimą kitoms kultūroms daug sudėtingesnėmis nei „normaliomis“ sąlygomis.

Kai tikintieji pripažino Evangelijos paliepimo pilną atsakomybės svorį, misionieriai išsivažinėjo visomis pasaulio kryptimis. Sekantis sąrašas parodo tik keletą, kurie paliko savo namus ir keliavo į įvairiausius pasaulio kampelius, skelbdami antrąją advento žinią. Visi jie įsitraukę prieš 1900 m. Šių ankstyvųjų tikinčiųjų  ir misionierių istorijos yra neįtikėtini pavyzdžiai veikiančio Dievo plano, prasidėjusio nuo 1844m. judėjimo  ir besitęsiančio iki Jo sugrįžimo.

Būtų gerai pasirinkti klasei vieną ar kelis asmenis ar geografines teritorijas ir ištyrinėti informaciją, kuri yra prieinama. Po to visa tai pasidalinti Sabatos mokykloje ar susitikime.

Galite įsigyti didelį sieninį žemėlapį, kuriame pažymėtumėte ir daugelį kitų pavardžių, vietų su jų misionieriavimo datomis. Tai gali būti ir visų metų užsiėmimas.

J. N. Andrews John MattessonS. N. HaskellD. A. RobinsonJ. I. TayWilliam ArnoldF. J. HutchinsŠveicarijaSkandinavijaAustralijaPietų AfrikaPolinezijaVakarų IndijaCentrinė AmerikaF. H. WestphalD. T. JonesC. B.TrippE. L. SanfordWilliam LenderJacob ReiswigPietų AmerikaMeksikaCentrinė AfrikaVakarinė AfrikaIndijaRusija