DVASINIAI ATRADIMAI

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

Šios dalies tikslas yra atrasti Evangelijos centriškumą trijose pagrindinėse krikščioniškose doktrinose.

  • Reikalavimas Nr. 1

Patyrinėti, kaip asmeninis Šventosios Dvasios darbas susijęs su žmonėmis, bei aptarkite Jos dalyvavimą dvasiniame augime.

Klasės susitikimai: Du

Tikslas

Paskatinti aktyvius, pasitikinčius santykius su Šventąja Dvasia.

Mokymo metodai

1. Naudodamiesi Rašto ištraukomis iš Jono Evangelijos (Jn 14,6; 16,7-15), parašykite trumpą ypatingo Šventosios Dvasios kaip Kristaus ambasadorės žemėje darbo aprašymą. Pasinaudokite žemiau pateikta forma kaip pagalba, tyrinėjant Rašto ištraukas.

Šventoji Dvasia Planetos Žemė ambasadorė

Vardai: 1.___________________________________________

2.___________________________________________

3.___________________________________________

4.___________________________________________

Kieno siųsta:   ___________________________________________

Kieno vardu:   ___________________________________________

Ypatingos pareigos: 1.___________________________________________

2.___________________________________________

3.___________________________________________

4.___________________________________________

5.___________________________________________

                    6.___________________________________________

2. Perskaitykite Rom 8 skyrių ir pažymėkite tekstus, kurie parodo, kaip Dievas Tėvas, Jėzus ir Šventoji Dvasia dirba kaip komanda, kad suteiktų išgelbėjimą bei laisvę visai žmonijai.

Kiekvienas klasės narys gali nusibraižyti lentelę ir užrašyti savo atradimus.

TĖVASSŪNUSŠVENTOJI DVASIA


3. Kuomet mokymas apie Šventąją Dvasią yra geroji naujiena?

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarime.

  • Reikalavimas Nr. 2

Tyrinėdami ir diskutuodami grupelėse praplėskite savo žinias apie paskutinių laikų įvykius, vyksiančius prieš antrąjį Kristaus atėjimą.

Klasės susitikimai: Du 

Tikslas

Padėti Keliauninkams sužinoti, kurie dabartiniai įvykiai nurodo į Kristaus sugrįžimą, bei suvokti asmeninio pasiruošimo sutikti Jėzų reikalingumą.

Mokymo metodai

Lai Keliauninkų klasė įsivaizduoja, jog jie yra  laikraščio „Advento naujienos“ redakcija. Kartu jie gali nuspręsti jų laikraščio tikslus ir uždavinius, atitinkančius tai, kokia tema jie nori rašyti.

Pvz.: Kas sugrįžta ir kodėl?

Advento ženklai

Pasiruošimas Adventui

Klasė gali pasidalinti ir skirtingiems Keliauninkų korespondentams paskirti skirtingas temas. Kai jie suredaguos savo laikraštį, mokytojas gali juos padaugint ir padalinti bažnyčios nariams. Kai kuriems Keliauninkų korespondentams gali patikti antraštėms panaudoti Biblijos tekstus, kad parodytų pasaulio įvykių reikšmingumą. Kiti gali paruošti straipsnelį apie pokalbį su bažnyčios pastoriumi dėl pasiruošimo Adventui. Pagrindinė mintis gali būti vystoma, remiantis Dan 2 skyriumi ar surinktais Jėzaus pažadais apie Jo sugrįžimą, ar išvardinant antrojo atėjimo palyginimus ir t.t.

Testavimo metodas

Dalyvavimas tyrinėjime ir aptarime.

  • Reikalavimas Nr. 3

Per Biblijos įrodymų tyrinėjimą ir diskusijas atraskite tikrąją Sabatos šventimo prasmę.

Klasės susitikimai: Du 

Tikslas

Padėti Keliauninkams suprasti, kaip Dievas sukūrė Sabatą tam, kad prisidėtų prie žmogaus visapusiško fizinio, protinio ir dvasinio vystymosi.

Mokymo metodai

Sekančiame puslapyje pateiktoje Sabatos laiko juostoje parodoma Sabata, kuri buvo švenčiama Edeno sode, apaštalų laikais ir amžinybėje. Sukurkite laiko juostą jūsų klasei ir kartu atraskite tą ypatingą prasmę, kurią Sabata turėjo visais laikais. Galbūt jūs norėsite, kad dalyviai atliktų šią užduotį kiekvienas individualiai, o vėliau visi kartu pasidalintų savo atradimais, arba galite visi kartu apžvelgti tekstus bei juos aptarti. Tuos tekstus jie gali pasižymėti savo Biblijose.

Sabatos laiko juostaAmžinybėjeIz 66,22.23Diena amžinam garbinimui
Kaip šventė apaštalai ir ankstyvieji  krikščionysApd 13,44Diena klausytis Dievo žodžio
Kaip  šventė mokiniaiLk 23,56Poilsio diena
Kaip tai suprato JėzusMk 2,27Lk4.16-19 Lk23,50-56Lk 24,1-8Sukurta žmogui ir diena:Evangelijos skelbimuiSudaužytų širdžių gydimuiSkelbimui apie išvadavimą
Kaip tai matė EzechielisEz 20,12Ez 20,20Ženklas, kad Dievas yra Atpirkėjas ir Viešpats
Kaip tai matė IzaijasIz 58,13Pasigerėji-mas 
Prie Sinajaus kalnoIš 31,13Įst 7,8.9Iš 31,17Ženklas, kad Dievas yra Atpirkėjas (Pašventintojas ir Kūrėjas)
Prieš SinajųIš 14,4Iš 16,26-28Išbandymo diena
EdenePr 2,2.3Poilsio diena
SabataBiblijos nuorodosPrasmė ar tikslas(Užpildo Keliauninkų klasė)Mokytojo atsakymai

Aptarkite su  Keliauninkais tokius klausimus:

  1. Kodėl mes švenčiame 7 dieną kaip Sabatą?
  2. Kodėl mes ją taip švenčiame kaip švenčiame?
  3. Kokių ypatingų palaimų galime tikėtis gauti dėl to, kad laikome Sabatą šventa diena?
  4. Kokią veiklą mes galime leisti užsiimti Sabatoje?

Testavimo metodas

Dalyvavimas tyrinėjime ir aptarime. Sabatos laiko juosta.

  • Reikalavimas Nr. 4

Turėti Atminties Perlo sertifikatą.

Klasės susitikimai: vienas

Iš visų užsiėmimų vienas yra skiriamas Atminties Perlo egzaminui.

Tikslas

Suteikti galimybę išmokti tekstus, kurių įsiminimas padeda augti dvasiškai per asmeninį Atminties Perlo pritaikymą.

Mokymo metodai

  1. Skatinti paauglius padaryti Atminties Perlą savo kasdienio garbinimo dalimi.
  2. Suplanuokite įdomų metodą, kuriuo tikrinsite išmoktas eilutes kiekvieną savaitę.
1. Nuostabios ištraukosa.  Jer 15, 16b. 1 Tim 2, 15c. Pr 2, 2.3d. pasirink pats2. Išgelbėjimasa. Mt 11, 28-30b. Jn 17, 3c. Jn 15, 5.7d. Mt 10, 32.33e. Mt 4, 19f.  pasirink pats 3.  Doktrina a. Heb 11, 3 b. Apr 14, 6-14c. Jn 6, 40d. Apr 21, 1-4e. Iš 20, 8-11f.  pasirink pats 4.  Malda a. Mk 11, 25b. 1 Jn 5, 14.15c. Mt 21, 22d. pasirink pats
5. Santykiaia. 1 Kor 13b. Heb 10, 24-25c. Gal 6, 1.2d. Mt 11, 28-30e. pasirink pats 
6. Elgesysa. Gal 5, 22.23b. Mch 6, 8c. Iz 58, 13d. Mt 5, 8e. pasirink pats7. Pažadai/Šlovinimasa. Rom 8, 28b. Ps 103, 1-5c. Ps 15, 1.2d. Mt 24, 44e. Ps 91, 1-6f.  pasirink pats

Testavimo metodas

Išlaikyti „Atminties perlo“ pateiktą konferencijos Jaunimo skyriaus testą.

Pažangesniems

Perskaitykite Patarlių, Habakuko, Izaijo, Malachijo, Jeremijo knygas arba užbaikite 4 metų Jaunių Biblijos skaitymo programą.

PIRMI METAIANTRI METAI
PAVYZDYSGALIAPLANASTIKSLAIPAŽADAIPRANAŠYSTĖS
Mt 1Apd 1Pr 1Iš 1Rom 1Dan 1
Mt 2Apd 2Pr 2Iš 2Rom 2Dan 2
Mt 3Apd 3Pr 3Iš 3Rom 3Dan 3
Mt 4Apd 4Pr 4Iš 4Rom 4Dan 4
Mt 5Apd 5Pr 5Iš 5Rom 5Dan 5
Mt 6Apd 6Pr 6Iš 7Rom 6Dan 6
Mt 7Apd 7Pr 7Iš 9Rom 7Dan 7
Mt 8Apd 8Pr 8Iš 10Rom 8Dan 8
Mt 9Apd 9Pr 9Iš 11Rom 9Dan 9
Mt 10Apd 10Pr 10Iš 12Rom 10Dan 10
Mt 11Apd 11Pr 11Iš 13Rom 11Dan 11
Mt 12Apd 12Pr 12Iš 14Rom 12Dan 12
Mt 13Apd 13Pr 13Iš 15Rom 13Apr 1
Mt 14Apd 14Pr 14Iš 16Rom 14Apr 2
Mt 15Apd 15Pr 15Iš 17Rom 15Apr 3
Mt 16Apd 16Pr 16Iš 18Rom 16Apr 4
Mt 17Apd 17Pr 17Iš 191 Kor 1Apr 5
Mt 18Apd 18Pr 18Iš 201 Kor 2Apr 6
Mt 19Apd 19Pr 19Iš 241 Kor 6Apr 7
Mt 20Apd 20Pr 22Iš 311 Kor 7Apr 8, 9
Mt 21Apd 21Pr 24Iš 321 Kor 10Apr 10
Mt 22Apd 22Pr 27Iš 331 Kor 13Apr 11
Mt 23Apd 23Pr 28Iš 341 Kor 15Apr 13
Mt 24Apd 24Pr 29Iš 352 Kor 1Apr 14
Mt 25Apd 25Pr 32Kun 12 Kor 2Apr 15,16
Mt 26Apd 26Pr 35Kun 112 Kor 4Apr 18
Mt 27Apd 27Pr 37Kun 162 Kor 5Apr 19
Mt 28Apd 28Pr 39Sk 102 Kor 9Apr 20
Iz 41Pr 41Sk 11Gal 2Apr 21
Iz 52Pr 42Sk 23Gal 5Apr 22
Iz 55Pr 45Įst 18Gal 6
Pr 49
Pr 50
TRETI  METAIKETVIRTI METAI
ASMUOTOBULĖJIMASAPVAIZDAŠLOVINIMAIRAMYBĖUŽTIKRINIMAS
Mk 1Lk 1Ts 3Ps 117Ef 12 Jn 1
Mk 2Lk 2Ts 6Ps 66Ef 2Rūt 1
Mk 3Lk 3Ts 7Ps 2Ef 3Rūt 2
Mk 4Lk 41 Sam 2Ps 16Ef 4Rūt 3
Mk 5Lk 51 Sam 9Ps 22Ef 5Rūt 4
Mk 6Lk 61 Sam 16Ps 23Ef 6Jon 1
Mk 7Lk 71 Sam 17Ps 24Fil 1Jon 2
Mk 8Lk 82 Sam 7Ps 110Fil 2Jon 3
Mk 9Lk 91 Kar 3Ps 113Fil 3Jon 4
Mk 10Lk 101 Kar 8Ps 8Fil 4Jn 1
Mk 11Lk 111 Kar 9, 10Ps 19Kol 2Jn 2
Mk 12Lk 121 Kar 11Ps 29Kol 3 Jn 3
Mk 13Lk 131 Kar 17Ps 1041 Tes 4Jn 4
Mk 14Lk 141 Kar 18Ps 511 Tes 5Jn 5
Mk 15Lk 151 Kar 18Ps 922 Tes 3Jn 6
Mk 16Lk 161 Kar 19Ps 271 Tim 3Jn 7
Iz 1Lk 171 Kar 20Ps 371 Tim 4Jn 8
Iz 5Lk 182 Kar 2Ps 462 Tim 1Jn 9
Iz 6Lk 192 Kar 4Ps 732 Tim 3Jn 10
Iz 7Lk 202 Kar 5Ps 90Tit 2Jn 11
Iz 11Lk 212 Kar 18Ps 91FmJn 12
Iz 26Lk 22Est 1Ps 107Heb 9Jn 13
Iz 35Lk 23Est 2Ps 106Heb 11Jn 14
Iz 37Lk 24Est 3Ps 103Jok 4Jn 15
Iz 38, 39Job 1Est 4Ps 1191 Pt 1Jn 16
Iz 40Job 2Est 5Ps 1462 Pt 1Jn 17
Iz 42Job 3Est 6Pt 11 Jn 1Jn 18
Iz 53Job 4Est 7Pt 61 Jn 4Jn 19
Iz 65Job 38, 39Est 8Pt 143 JnJn 20
Iz 66Job 40, 41Est 9JudJn 21
Jer 1Job 42Est 101 Jn 3