DVASIOS VAISIAI

Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. (Evangelija pagal Matą 7, 20)

Pažvelkite, kokią įtaką pasauliui daro Septintosios dienos adventistų bažnyčia. Pakalbėkime tik apie vieną sritį – sveikatos priežiūrą. Per Eleną Vait Dievo siųstosios žinios dėka bažnyčia atidarė daugiau kaip 500 ligoninių, dispan­serių ir klinikų visame pasaulyje. Prieš keletą metų vienoje iš tų ligoninių buvo gydomas milijonierius, vardu Čarlzas Keteringas (Charles Kattering). Priežiūra ir slauga jam paliko tokį įspūdį, kad jis paaukojo 10 milijonų dolerių, kad būtų pradėta statyti nauja adventistų ligoninė netoli jo namų Ohajyje.

Visame pasaulyje garsus gydymo centras Loma Lindos universitete buvo įsteigtas kaip tiesioginis Elenos Vait regėjimų rezultatas. Iš pradžių medicininio švietimo taryba mėgino įtikinti naują medicinos kolegiją nesikreipti dėl akreditavimo. Mat iš tikrųjų nebuvo tinkamo personalo. Tačiau mokykla neatlyžo, ir jai buvo suteikta žemiausia „C“ kategorija. Tačiau netrukus mokykla gavo pilną akreditaciją ir jos absolventai buvo mielai priimami visose „A“ ka­tegorijos gydymo įstaigose.

Pastaraisiais metais Jungtinių Valstijų vyriausybė siunčia Loma Lindos kardiologų komandą į įvairias šalis kaip ge­ros valios pasiuntinius. Šis medicinos centras tapo viena iš toliausiai pažengusių širdies persodinimo įstaigų pasaulyje. Visame pasaulyje žinomas ir čia atliekamas vėžio gydymas protono spinduliu. Loma Lindos universiteto medicinos centras savo veikla priartėja prie mokslinių medicininių tyrimų.

Disnėjaus korporacija kreipėsi į septintosios dienos adventistus, kad įkurtų ateities ligoninę jų itin modernioje aukštų technologijų bendruomenėje Selebreišn mieste, Floridoje.

Nors adventistų holistinis požiūris į sveikatą yra bibliškai pagrįstas, Elena Vait ragino bažnyčios lyderius steigti ligonines visame pasaulyje bei patarnauti ir sveikam žmogui. Jos sveiko žmogaus sveikatos priežiūros vizija tapo šios pramonės standartu, nors jos laikais tai buvo naujovė. Vienas iš Elenos Vait regėjimų vaisių yra pasaulinė sveikatos priežiūros sistema, patarnaujanti šimtams tūkstančių žmonių. Egzistuoja milijonai žmonių, kurių gyvybės buvo išgelbėtos, ir šiandien jie yra sveiki tik septintosios dienos adventistų ligoninių dėka. Prieš tūkstančius metų Juozapatas ragino Judą: „Pasitikėkite Jo pranašais, ir sėkmė jus ly­dės!“ (Metraščių antra knyga 20, 20). Jo žodžiai ataidi per amžių amžius. Jie kalba mums ir šiandien. Kai bažnyčia vadovaujasi Dievo Žodžiu per pranašystės dovaną, ji klesti. Kai mes klausomės Dievo balso, kuris mums kalba per pranašystės dovaną, mes klestime. Ignoruodami pranašystės dovaną, mes keliame pavojų patys sau.

Markas Finlis