Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

GAILESTINGUMAS IR TOLIAU PAGAILI 0 2018-05-06 — 20:17

Morisas L.Vendenas

Anas jam sako: „Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi“ (Lk 13, 8–9).

„Nerūpestingoji širdie, ar nesi nevaisingas medis Viešpaties vynuogyne? Ar pasmerki­mo žodžiai netrukus nebus ištarti tau? Kiek ilgai tu gavai Jo dovanas? Kiek Jis stebėjo ir laukė meilės atsako? Pasodintas Jo vynuogyne, rūpestingai prižiūrimas sodininko, kokias privilegijas turėjai! Švelni Evangelijos žinia dažnai beldėsi į tavo širdį! Tu pasisavinai Kristaus vardą, išoriškai tu buvai bažnyčios narys, kuri yra Jo kūnas, ir vis dėlto tu nejautei gyvo ryšio su didžiąja meilės širdimi.“ (Paslėpti lobiai, 187 p.) Visiškai nesvarbu, kiek jūs turite lapijos, svarbu, ar suprantate, jog turite gyvąjį ryšį, asmeninį, šventą, brangų ryšį su Jėzumi.

Ar jūs norite priklausyti tiems, kurie duoda vaisių ir niekada ne­bus iškirsti? Tai įmanoma. Mes galime atsiliepti į Dievo malonę kasdien priimdami ir pažindami Jo Dovaną, kuri yra Kristus. Kito kelio nėra, nes priimti mūsų kantraus ir teisingo Dievo gerumą ir gailestingumą galime tik tada, kai nuolat gilinamės į Jo tiesą ir apie Jį mąstome. Mes galime klausytis pamokslo apie Jo meilę, bet jo klausomės kartą per savaitę, o kartais ir rečiau. Kad galė­tume gyventi nusižeminę, būtinai turime kasdien mąstyti apie Dievo gerumą ir suprasti jo esmę.

Mielas bičiuli! Net jei tu, nepažinęs Dievo charakterio, nuo Jo nutolai, jei tu pavargai nuo gyvenimo be Dievo ir bijai, kad Jis tavęs nepriims atgal, paklausyk Jo draugiško kvietimo: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: Aš jus atgaivin­siu!“ (Mt 11,28 ) Sužinok, ką reiškia klūpėti prie kryžiaus ir bendrauti su savo lšgelbėtoju, Viešpačiu ir Draugu. „Dėl savo gailestingumo Dievas nenukirto jūsų. Jis rūpinasi jumis. Jis nenusigręžia abejingai į šalį ir nepalieka jūsų žūti. Žiūrėdamas į jus, Jis sušunka taip, kaip sušuko prieš daugelį amžių Izraeliui: ‘Kaip galiu tave atmesti?!‘“ (Oz 11, 8 ) (Paslėpti lobiai, 188p.)

Kai suvokiame, kad Jis priima mus tokius, kokie esame, kai kasdien patiriame Jo meilę ir gailestingumą, mūsų vaisiai ima aug­ti patys savaime. Krikščioniškojo gyvenimo sėkmės paslaptis yra gyvas ryšys su Didžiąja Mylinčia Širdimi.

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!