GALIA PADĖTI

Verčiau žygiuok vienas ir susidorok! Būk ryžtingas kovoje, antraip Dievas paguldys tave priešo akivaizdoje, nes Dievas turi galybę padėti ar paguldyti. (Metraščių antra knyga 25, 8)

Edas buvo krikščionis, tačiau turėjo didžiulę problemą – rūkymą. Jis buvo taip įnikęs į šį blogą įprotį, kad jau 20 metų kasdien surūkydavo beveik po du pakelius cigarečių. Kartą Edas paprašė manęs padėti jam mesti rūkyti. Aš praleidau su juo kurį laiką, aiškindamas, kaip Jėzus per visą Naująjį Testamentą daro stebuklus. Mes kalbėjomės apie žmones, kurių atvejai atrodė beviltiški, bet kurie buvo stebuklingai išgydyti.

Pagaliau paprašiau Edo atnešti visas savo cigaretes ir padėti ant grindų. Mes drauge suklaupėme, ir aš padrąsinau jį pasimelsti paprasta tikėjimo malda, pasitikint, kad Dievas jį išlaisvins. Jo malda buvo viena iš silpniausių, kokias aš kada nors girdėjau, ir skambėjo maždaug šitaip: „O, brangus Jėzau, aš neįstengiu mesti rūkyti. Tu žinai, kad aš neįstengiu. Aš toks silpnas, Viešpatie. Tabakas mane užvaldė, ir aš negaliu to atsikratyti.“

Ilgiau tokios maldos pakęsti negalėjau. Suėmiau jį per pečius ir krestelėjęs pasakiau: „Liaukis taip melstis!“ Jis nustebęs pažvelgė į mane ir paklausė: „Ką jūs pasakėte, pastoriau?“ Aš pakartojau: „Užteks šitaip melstis. Po tokios maldos tu jausiesi dar blogiau negu prieš ją.“ Edas dar nebuvo girdėjęs, kad pamokslininkas su juo taip kalbėtų. Aš tęsiau: „Klausyk, tu kaltini save, kad neįstengi mesti rūkyti, tačiau Jėzus pasakė: „Prašykite, ir jums bus duota, ieš­kokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atida­roma“ (Evangelija pagal Matą 7, 7–8).“

Paskui aš pridūriau: „Klaupkis ir sakyk Dievui: „Žinau, kad esu silpnas, bet Tu esi stiprus, Dieve. Tu – visagalis. Tu palieti aklųjų akis, ir jie praregi. Tu palieti kurčiųjų ausis, ir jos atsiveria. Viešpatie, Tavo jėga didesnė už tabaką.“

„Edai, visa tavo problema yra ta, kad rūkymas tau atrodo galingesnis už Jėzų. Tu privalai pasakyti Jėzui, jog tiki, kad Jo galia didesnė. Prašau, pasimelsk dabar dar kartą.“

Jis nulenkė galvą ir pradėjo melstis: „Brangus Jėzau, aš toks silpnas, bet Tu galingas. Tu – visagalis. Tu gali mane išlaisvinti, Viešpatie. Man gali kilti noras rūkyti, bet Tu galingesnis už tą norą. Aš galiu užsigeisti bėgti nusipirkti cigarečių, bet Tu už tai galingesnis, Viešpatie. Prašau, išlaisvink mane.“

Dievo malonė išlaisvino Edą! Jūs taip pat galite būti išlaisvinti.

Gal jūs vergaujate kokiam nors įpročiui? Gal esate kokios nors nuodėmės nelaisvėje? Tikėjimu priimkite Dievo pažadus. Tikėkite, kad Jis turi galią jus išlaisvinti. Paveskite tą konkrečią nuodėmę Jėzui. Prašykite pergalės prieš ją visagalio Jėzaus vardu ir tikėkitės stebuklo. Šiais naujaisiais metais jūs galite tapti nauju žmogumi, nes Dievas ras būdą, kaip išlaisvinti jus iš jus pavergusių įpročių.

Markas Finlis