GAMTOS TYRINĖJIMAS

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

Šios dalies tikslas yra įvardinti tam tikras žvaigždes, planetas bei žvaigždynus kaip dangaus tyrinėjimo įvado pagrindą ir praplėsti jaunių floros ir faunos vertinimą.

Šios dalies mokymui skirti šeši klasės susitikimai, suvokiant, kad reikės šiek tiek laiko padirbėti ir namuose.

 • Reikalavimas Nr.1

Jei gyvenate šiauriniame pusrutulyje, turite sugebėti nustatyti Šiaurinę žvaigždę, Oriono žvaigždyną, Sietyną ir dvi planetas. Jei gyvenate pietiniame pusrutulyje, turite sugebėti nustatyti Achernaro žvaigždę, Pietinio Kryžiaus, Kentauro ir Oriono žvaigždynus. Žinoti dvasinę Oriono reikšmę, kaip parašyta „Ankstyvuosiuose raštuose“.

Klasės susitikimai: Vienas

Mokymo metodai

 1. Skaitykite „Ankstyvųjų raštų“ 41 psl.
 2. Su grupe išsiruoškite stebėti keleto žvaigždynų. Kai jie juos pamatys, sudarykite jų žemėlapį susietą su žemės paviršiumi. Informuokite apie stebėjimo datą ir valandą.
 3. Lai grupė pakartoja šią veiklą po šešių valandų tą pačią naktį. Paaiškinkite jiems pasikeitimus.
 4. Pasakykite jiems, kodėl Šiaurinė žvaigždė yra naudojama navigacijai, ir paaiškinkite, kuo skiriasi pietų pusrutulio dangus.
 5. Lai pati grupė atranda, ar jūsų platumoje iš vis matomas Pietų Kryžius.
 6. Suraskite Achernarą ir nustatykite vietą danguje palyginus su žvaigždynais.
 7. Pasistenkite stebėjimui surasti ką nors, kas turi teleskopą.
 8. Suplanuokite kelionę į planetariumą.

Testavimo metodas

Sugebėjimas nustatyti.

Žvaigždžių schemos

Raskite jūsų vietovės žvaigždžių schemas ir  nusikopijuokite. 

 • Reikalavimas Nr. 2

Užbaikite vieną iš sekančių ženklų: Gyvūnų stebėjimas, Kaktusai, Gėlės, Žvaigždės ar Oras.

Klasės susitikimai: Keturi

Tikslas

Toliau plėsti savo žinias ir pomėgius bei suvokti neribotą Dievo žinojimą ir galią.

Mokymo metodai

 1. Pokalbis su specialistais
 2. Iliustruoti pokalbiai – knygos,skaidrės
 3. Aplankyti planetariumą
 4. Išvykos į gamtą
 5. Kolekcionavimas
 6. Filmai 

Lai tyrinėtojai patys tyrinėja. Paskatinkite juos padaryti savo knygas pagal pasirinktą ženklą.

Reikalavimai išvardinti jūsų patogumui. Neskaitykite vien tik savo užrašus, bet pasinaudokite prieš tai išvardintais metodais, kad tyrinėjamas dalykas būtų kiek įmanoma įdomesnis.

Gyvūnų stebėjimas

 1. Žinoti dešimt rūšių pėdsakų, įskaitant ir du paukščių pėdsakus. Padarykite penkias gipsines atžymas.
 2. Įvardinkite bent tris dalykus, kuriuos pasako pėdsakai.
 3. Sekite keleto gyvūnų pėdomis, įvardinkite, jei įmanoma, gyvūną, ir pasakykite, ar jis bėgo ar ėjo. Išmatuokite vieno gyvūno bėgančio ir einančio pėdsakų atstumą.
 4. Įkurkite stebėjimo vietą bent trejoms dienoms, atlikdami tai:
 1. Išsirinkite plokščią atvirą erdvę kokioje nors tylioje vietoje netoli jūsų stovyklos ar namų.
 2. Išlyginkite žemes, purvą, smėlį ir t.t.
 3. Padėkite laukiniams gyvūnams maisto.
 4. Kiekvieną dieną patikrinkite pėdsakus ir papildykite maisto, jei būtina.
 5. Įvardinkite po du gyvūnus kiekvienai grupei:
 1. Plokščiapadžiai
 2. Vaikščiojantys ant pirštų
 3. Vaikščiojantys ant pirštų nagų
 4. Šokinėjantys arba  ilgomis galinėmis kojomis.
 1. Įvardinkite penkis gyvūno buvimo ženklus.
 2. Sugebėti atskirti kiškio ir voverės pėdsakus bei kačių ir šunų šeimų pėdsakus.
 3. Įvardinkite dvi gyvūnų grupes (žinduoliai, paukščiai, vabzdžiai ir t.t.), kurie palieka kvapo pėdsakus.
 4. Įvardinkite du paukščius kiekvienai išvardintai grupei:
 1. Šokinėjantis
 2. Vaikštantis
 1. Be pėdsakų įvardinkite dar du paukščių buvimo tam tikroje vietoje ženklus.
 2. Įvardinkite du paukščius pagal jų skridimo būdą.
 3. Jūsų teritorijoje stebėkite pėdsakus vieno ar daugiau iš sekančių:
 1. Rupūžės ar varlės
 2. Gyvatės
 3. Vėžlio
 4. Moliusko
 5. Slieko
 6. Kurmio

Kaktusai

 1. Išvardinkite pagrindines kaktuso charakteristikas.
 2. Įvardinkite tris kaktuso panaudojimo būdus.
 3. Kokiose vietose yra gausiausiai kaktusų? Kodėl?
 4. Žinoti ir įvardinti 15 kaktusų rūšių.
 5. Nufotografuokite, stebėkite ar nupieškite bent 10 kaktusų rūšių ir juos suklasifikuokite arba auginkite bent 3 skirtingas kaktusų rūšis.

Įgūdžių lygis 1

Gėlės

 1. Nupieškite ar nufotografuokite 35 laukinių gėlių rūšis ir teisingai jas įvardinkite.
 2. Nupieškite ir tinkamai užrašykite arba nurodykite gėlės dalis: piestelė, kuokelis, žiedlapis, taurėlapis.
 3. Įvardinkite šešias gėlių šeimas ir jų skiriamąsias charakteristikas. Įvardinkite bent dvi kiekvienos šeimos gėles.
 4. Apibudinkite tam tikros gėlės gyvavimo eigą, įskaitant ir vabzdžių ar vėjo vaidmenį apdulkinime.
 5. Įvardinkite bent du augalus, kurie yra nuodingi liesti, jei jūsų teritorijoje yra tokių, pasakykite kurie.

(svarbu atlikti tik tris iš toliau išvardintų penkių.)

 1. Atlikite tris iš toliau išvardintų:
 1. Suklijuoti, nupiešti ar nufotografuoti bent šešių gėlių seriją pagal vaivorykštės spalvas – raudona, oranžinė, geltona, žalia, mėlyna, violetinė.
 2. Pateikti šviežius, suspaustus ar sudžiovintus tokius augalus: penkių žiedlapių, keturių žiedlapių, trijų žiedlapių, be žiedlapių.
 3. Užmerktomis akimis atskirti ir įvardinti dviejų iš penkių laukinių ar sukultūrintų gėlių kvapus.
 4. Išvardinkite stebėtas gėles, kurios buvo naudotos maistui šių :
 1. Paukščių
 2.  Bičių
 3.  Kamanių 
 4.  Drugelių 
 5.  Kandžių 
 6. Stebėkite gėlę bent 10 min. šviečiant saulei ir bent 10 min. prieblandoje bei paminėkite apie ją lankiusius vabzdžius. Įvardinkite ir nurodykite lankytojų skaičių bei gėlės pavadinimą.

Įgūdžių lygis 2

Žvaigždės

 1. Atsakykite į toliau pateiktus klausimus:
 1. Koks yra Žemės artimiausias dangaus kaimynas?
 2. Koks atstumas nuo Žemės?
 3. Kas valdo potvynį?
 4. Kas sukelia užtemimą?
 5. Kas yra krintanti žvaigždė?
 6. Kaip greitai sklinda šviesa?
 1. Nupieškite diagramą, parodančią atitinkamas žemės, saulės ir menulio pozicijas bei judėjimą.
 2. Sudarykite mūsų Saulės sistemos diagramą ir gebėkite įvardinti planetas paeiliui nuo Saulės.
 3. Danguje atraskite ir įvardinkite aštuonias nejudančias žvaigždes. Koks skirtumas tarp planetų ir nejudančių žvaigždžių?
 4. Kas yra žvaigždynas? Išvardinkite ir parodykite šešis. Įvardinkite du žvaigždynus matomus visus metus.
 5. Šiauriniam pusrutuliui: nupieškite Grįžulo Ratų, Kasiopėjos ir Šiaurinės žvaigždės schemą.

Pietiniam pusrutuliui: nupieškite Pietinio Kryžiaus, Oriono ir Skorpiono schemas.

 1. Kas yra Paukščių Takas? Stebėkite Paukščių Taką nakties danguje.
 2. Kas yra rytinė ir vakarinė žvaigždė? Kodėl ji turi abu vardus?
 3. Paaiškinkite,  kas yra zenitas ir nadyras.
 4. Kas yra šiaurės pašvaistė? Iš kur ji atsiranda?

Įgūdžių lygis 2

Oras

 1. Paaiškinkite, kaip kiekvienas susidaro: rūkas, lietus, rasa, šlapdriba, sniegas, kruša, šerkšnas.
 2. Įvardinkite iš dangaus ar paveikslėlių tokius debesų tipus: plunksniniai, kamuoliniai, sluoksniniai, lietaus.  Kokį orą galima su kiekvienu iš jų susieti?
 3. Paaiškinkite gyvsidabrio ir spiritinio termometro, gyvsidabrio barometro, slėgio matuoklio ir lietaus matuoklio veikimo principus.
 4. Kodėl taip gali būti, jog vienoje kalno pusėje lyja, o kitoje sausa. Pateikite pavyzdį iš jūsų šalies ar regiono.
 1. Kodėl kalnuose yra vėsiau ir drėgniau nei lygumose? 
 2. Iš kurios pusės lietus ir giedras oras dažniausiai  ateina į jūsų teritoriją?
 1. Su diagramos pagalba parodykite, kaip Žemės sąsaja su Saule sukuria metų laikus.
 2. Kas sukelia žaibą ir griaustinį? Kokių rūšių yra žaibai?
 3. Su diagramos pagalba parodykite, kas yra konvekcija? Kaip ji susijusi su vėju?
 4. Paaiškinkite, kaip radarai, satelitai ir kompiuteriai naudojami orų prognozėms.
 5. Pasakykite, kaip toliau pateikti variantai įtakoja mūsų orą:
 1. Šiltosios srovės
 2. Ugnikalnių išsiveržimai
 1. Nupieškite piešinį, parodantį vandens ratą (ciklą) Žemėje.
 2. Padarykite paprastą vėtrungę arba lietaus matuoklį.
 3. Vieną savaitę kas dvylika valandų registruokite orus. Įtraukite ir:
 1. Temperatūrą
 2. Drėgnumą (rūkas, rasa, lietus, šerkšnas ar sniegas)
 3. Debesų formavimąsi
 4. Vėjo kryptį.

Įgūdžių lygis 1

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Įvardinkite šešis gyvūnų ar paukščių pėdsakus. Padarykite trijų pėdsakų gipso atspaudus.

Klasės susitikimai: Vienas

Mokymo metodai

Pastaba: Gyvūnų stebėjimo ženklo užbaigimui reikia įvykdyti šiuos reikalavimus.

Yra penkios taisyklės sekant pėdsakais:

 1. Atidžiai ištyrinėti vieną pėdsaką.
 2. Apžvelkite visus pėdsakus bendrai. Gali būti keletas vietų, kur pėdsakų trūksta, bet pažvelgę pirmyn galite išvysti toliau išsidėsčiusius ryškius pėdsakus, ypač, jei gyvūnas ėjo per lauką ir nulenkė žolę.
 3. Pasinaudokite saule. Pėdsakai labiau išryškėja, kai šešėlis krinta iš šono. Geriausias laikas tyrinėti pėdsakus, kai saulė žemai ir meta ilgesnį šešėlį. Taigi kelkitės anksti, kol pėdsakai dar švieži, o šešėliai ilgi. Eikite šalia pėdsakų atsukę nugarą į saulę.
 4. Įsivaizduokite, kad esate tas gyvūnas, kurio pėdsakais sekate. Tai ypač padeda, kur sunku sekti pėdsakais. Paklauskite savęs: „Kur eičiau, jei būčiau tas gyvūnas?“,  tai padeda, jei iš anksto skiriate laiko sužinoti apie gyvūnų, kurių pėdsakais  sekate, įpročius. Ar jis eitų prie upės, liptų į medį, krūmą ir t.t.
 5. Jei pametėte pėdsakus, sugrįžkite prie paskutiniųjų ir apsižvalgykite.  Pėdsakai gali būti kažkur, ir dažniausiai jie surandami. Paskutinius pėdsakus galite pažymėti šakele ar šviesia audinio skiautele taip, kad vėliau vėl galėtumėte surasti. Tada eikite aplink juos ratais, iš pradžių mažesniu, o vėliau vis didesniais. Ir kiekvieną žemės lopinėlį apžiūrėkite iš skirtingų pusių, kad pasinaudotumėte šešėliais. Tai geras laikas savęs paklausti: „Kur aš eičiau, jei būčiau tuo gyvūnu?“

Pėdsakų stebėjimo patarimai

 • Pakapstykite šiek tiek žemę. Gyvūnai, kurie toje vietoje vaikšto naktį, paliks aiškius pėdsakus.
 • Pasipraktikuokite stebėdami savo šuns ar katės pėdsakus.
 • Niekada nelipkite ant jūsų stebimų pėdsakų.  Jums gali prireikti grįžti atgal ir vėl juos peržiūrėti.
 • Išmokite pastabumo.
 • Žinokite, ko ieškote.
 • Susipažinkite su jūsų vietovės gyvūnais. Nesistenkite išmokti viso pasaulio gyvūnų pėdsakų iš karto. Daugelio iš jų jūs vis tiek niekada nepamatysite. Iš žinovų sužinokite, kokie yra šeši dažniausiai pasitaikantys netoli jūsų namų gyvenantys gyvūnai, ir išmokite juos pirmiausiai.