GAMTOS TYRINĖJIMAS

Pėdsekiai -> 4 Metai – ŽVALGAS

  • Reikalavimas Nr.1

Peržiūrėti potvynio istoriją ir ištyrinėti bent tris skirtingas fosilijas. Paaiškinti jų atsiradimą ir susieti tai su Dievo įstatymo laužimu. 

Klasės susitikimai: 20 – 30 min. plius išvyka.

Mokymo metodai

  1. Apsilankykite muziejuje ir tenai patyrinėkite fosilijas.
  2. Apsilankykite kasinėjimų vietose ir parinkite šiek tiek fosilijų (kai kurios žvyro kasyklos yra labai geras fosilijų šaltinis).
  3. Pasikvieskite, jei kas nors turi fosilijų kolekciją ir ją pristatykite.

Aptarimas:

„Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, nuodėmė  tai įstatymo laužymas“ (1 Jn 3, 4)

 „Atpildas už nuodėmę  mirtis, o Dievo malonės dovana  amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.“ Rom 6, 23

Pagal šį reikalavimą mes sukūrėme temą, kur Dievo įstatymo nesilaikymo rezultatai yra tokie pat tikri kaip ir patys įstatymai. Iš tikrųjų, nuosprendžiai yra Dievo visatos įstatymų dalis. Su jaunimu studijuodami, kaip tapti žvalgu, jūs galbūt norėsite patobulinti dar vieną paprastą įstatymą: Veiksmo ir atoveiksmio  įstatymas – kiekvienam veiksmui yra atitinkamas ir priešingas atoveiksmis. Nuosprendis yra atitinkamas ir priešingas atoveiksmis į įstatymo laužimą. Kai valgote per daug, pradeda skaudėti skrandį; persivalgymas yra vieno iš sveikatos įstatymų laužymas, skrandžio skausmas yra nuosprendis. Nuosprendis dvasine prasme yra atitinkamas ir priešingas atoveiksmis laužant Dievo įstatymą. Biblija tai aiškiai parodo: nuodėmė yra įstatymo laužymas, o mirtis yra nuosprendis.

Per praėjusias klases reikalavimuose, kuriuose tema buvo Jėzaus pažinimas per gamtą, buvo vystoma tema, kad Jėzus yra mūsų geriausias draugas; Jis yra Kūrėjas ir Karalius; Jo įstatymai yra tobuli, o jų laikymasis yra mūsų gerovė. Dabar mes palaipsniui einame prie temos, kuri užduoda ir atsako į klausimą: Kas nutinka, kai aš nepaklūstu įstatymui? Nes ‚ „visi yra nusidėję“ (Rom 3,33) ir kadangi tobulo įstatymo natūralios pasekmės yra lengvai nuspėjamos, kas nutiks mums nusidėjus? Įstatymas sako, kad mes mirsime, o visatos Teisėjas yra supančiotas garbės, kad nusidėjėlį pasmerktų mirti. Atsimenate veiksmo ir atoveiksmio įstatymą? Bet visatos Teisėjas yra ir mūsų geriausias Draugas ir Karalius, kuris sukūrė įstatymus, taigi ką Jis darys? Tai didžiausia dilema sutikta visatos istorijoje. Bet šitas konfliktas iš tikrųjų niekada nebuvo dilema, kaip tai būtų mums, kadangi nuo pat pradžių Dievas turėjo paruoštą atsakymą.

Kadangi nuodėmė reikalauja mirties, Dievas pats, Jėzaus asmenyje, mirė vietoj nusidėjėlio. Tačiau, kad auka būtų priimtina, Jėzus turėjo tapti žmogumi ir gyventi gyvenimą be nuodėmės  visame tame nupuolime, kuris apibudina planetą Žemę jos tamsiausioje valandoje.

Kaip pavyzdį nuosprendžio rimtumo ir Dievo malonės stebuklo parūpinti išsigelbėjimo planą, Jis davė mums Potvynio istoriją. Pasaulis buvo toks pasileidęs, kad visi aplinkui buvę žmonės buvo blogi. Dievo įstatymai buvo sulaužyti taip, kad buvo reikalingas nuosprendis; veiksmai pasiekė tašką, kur atoveiksmio jau nebebuvo galima išvengti. Tačiau visatos Karalius, mūsų geriausias draugas, turėjo išgelbėjimo planą. „Nojus rado malonę Dievo akyse“ (Pr 6, 8) ir Jėzus pasakė Nojui, kaip būti išgelbėtam kartu su jo šeima. Tuo metu, kai visas pasaulis patyrė visu pajėgumu nuosprendį, Nojus ir jo šeima buvo saugūs arkoje.

Fosilijos, kurias dengia žemė, kalba apie vieną įspūdingiausią nuosprendžių iliustraciją.  Milžiniški naftos ir anglies klodai parodo gyvenimą, kuris buvo prarastas kaip tiesioginė reakcija į nuodėmingos žmonijos veiksmus. Fosilijų tyrinėjimas turi būti atliekamas ne vien tik, kas suprastume būtybes, kurios gyveno prieš potvynį. Nors šis įvertinimas yra labai įdomus ir žinoma yra viena iš priežasčių tyrinėti fosilijas, bet svarbesnė tiesa yra ta, kad potvynis yra įrodymas niokojančio atoveiksmio į visame pasaulyje  paplitusią nuodėmę. Kiekviena fosilija pateikia  nebylų liudijimą, kad „Viešpaties sprendimai tikri ir visiškai teisūs“ (Ps 19, 10).

Pagrindas, žinoma, yra tai, kad įstatymas yra tobulas, o nuosprendis tikras, o mūsų geriausias draugas padarė įmanomu mūsų išgelbėjimą. Jis yra kelias. Nuosprendis už mūsų nuodėmes turėjo būti priimtas ir jis buvo priimtas Jėzaus. Ar suprantate šį stebuklą? Teisėjas pats priėmė bausmę už kiekvieną, kuris tai pripažįsta. Kitiems Jis turi leisti priimti bausmę patiems.  Mums rinktis. Nuodėmės nuosprendis yra mirtis! Bet Teisėjo dovana yra ne tik gyvenimas, bet gyvenimas amžinai! 

Pasiūlymai

  1. Įgyvendinti kiek įmanoma rimtesnę idėją. Būtų gerai, jei jaunimas tai užrašytų ar bent užsirašytų keletą eilučių apie tai, ką nori padaryti prašomame pristatyme. Natūralu, jei tai būtų nuostabus liudijimas jaunuoliui pristatyti istoriją bendrame susirinkime, Sabatos mokykloje ar pamaldų metu.

Puikus būdas turėti perspektyvių žvalgų, kurie turi atlikti šį reikalavimą ir pamaldas padarytų jaunimo tarnavimu, kur kiekvienas jaunuolis galėtų pristatyti savo požiūrį į potvynio istoriją ir jos pritaikymą; jie galėtų pristatyti savo fosilijas ir paaiškini viso to sąsają su žmogaus išgelbėjimu. Pamokslą galėtų pasakyti jaunimo vadovas ar pastorius.

  1. Fosilijų rinkimas yra ne tik paprasčiausias susipažinimas su būtybėmis, gyvenusiomis prieš tvaną, bet labiau suformuoti  konkretų suvokimą, kas nutiko potvynio metu. Sunku rasti pasaulyje sausos žemės lopinėlį, kur nerastumėte daugelio potvynio fosilijų. Dar daugiau, patys didieji vandenynai yra vieni iš įspūdingiausių potvynio rezultatų. Taigi bent viena prasme jūros vanduo yra tam tikra fosilijų formos įrodymas. Bet žvalgų reikalavimas siekia, kad jaunimas galėtų surasi ir turėtų fosilijas.

Viena iš trijų surinktų fosilijų turi būti iškastinis kuras – anglis arba nafta. Jie, žinoma, yra gyvavusių augalų ir gyvūnų, kurie gyveno prieš potvynį liekanos. Didžiuliai abiejų šių kuro fosilijų klodai yra įrodymas, kiek daug gyvybės buvo prarasta potvynio metu. Jei įmanoma, apsilankykite anglies kasykloje, naftos muziejuje ar fosilijų muziejuje, kad apžiūrėtumėte įvairias priešistorinio gyvenimo formas. Būkite pasiruošę pasipriešinti rodomiems evoliucijos paaiškinimams, nurodydami, kad, kai kas nors nepriima Biblijos, tai visoms egzistuojančioms fosilijoms turi sugalvoti kitą logišką paaiškinimą.

  • Reikalavimas Nr. 2

Užbaikite vieną dar neturėtą iš Gamtos ženklų.

Klasės susitikimai: Trys 

Tikslas

Praplėsti žvalgų susidomėjimus, išvystyti geresnį Kūrėjo suvokimą ir sukurti užbaigtumo jausmą.

Padarykite šių ženklų mokymąsi kiek įmanoma įdomesnius. Jei įmanoma, apsilankykite tam tikroje vietoje ar pasikvieskite specialistą pakalbėti su grupe.

Testavimo metodas

Instruktorius turėtų siekti, kad asmuo atliktų visus ženklo reikalavimus. Vadovas turi pateikti sėkmingai pasirodžiusių kandidatų sąrašą vietinės konferencijos jaunimo vadovui.

Ženklų reikalavimai, sutampantys su veikla mokykloje, gali būti užskaityti, jei paauglys turi pasirašytą patvirtinimą iš mokyklos, kad jis išpildė reikalavimus.

Pažangesniems

  • Reikalavimas Nr. 1

Sugebėti įvardinti iš fotografijų, piešinių, paveikslėlių ar realių dalykų vieną iš žemiau pateiktų kategorijų: 25 medžių lapus; 25 uolienas ir mineralus; 25 laukines gėles; 25 drugelius; 25 naktines plaštakes; 25 kriaukles.