GAMTOS TYRINĖJIMAS

Pėdsekiai -> 6 Metai – VEDLYS

  • Reikalavimas Nr.1

Perskaitykite Jėzaus vaikystės istoriją knygoje „Su meile iš dangaus“ 7-me skyriuje ir , atkreipkite dėmesį į tai, kokią vietą gamtos tyrinėjimas užėmė Jo išsilavinime bei tarnystėje. Atsižvelgdami į tai, viešai prieš auditoriją papasakokite apie gamtos pamokas (palyginimus), paimtas iš jūsų tyrinėjimo bei pastebėjimų.

Klasės susitikimai: 60 min.

Paaiškinimas

„Kadangi Jis augo pažinimu, kaip galime augti ir mes, Jo geras Šventojo Rašto išmanymas rodo, kaip uoliai Jis nuo pat ankstyvos vaikystės tyrinėjo Dievo Žodį. Priešais Jo akis skleidėsi didžiulė Dievo kūrinių biblioteka. Tas, kuris viską sukūrė, gilinosi į Savo paties ranka žemėje, jūroje ir danguje užrašytas pamokas. Atsiribojęs nuo netyrų pasaulio kelių, Jis sėmėsi mokslinio pažinimo iš gamtos. Jis nagrinėjo augalų, gyvūnų ir žmogaus gyvenimą. Nuo ankstyvos vaikystės Jėzus turėjo vienintelį tikslą – gyveno tam, kad palaimintų kitus. Tam Jis semdavosi jėgų gamtoje; studijuojant augalų ir gyvūnų gyvenimą, Jo galvoje gimdavo naujos idėjos.“ (Su meile iš dangaus 55 psl.)

Jėzus yra dviejų knygų autorius: Biblijos ir Gamtos knygos.  Dievo pirmoji knyga buvo Gamtos knyga, pasakytas Jo žodis tapo realybe (Ps 33, 6.9) per šešias kūrybos dienas. Kūrėjo antroji knyga – Biblija Jo įkvėptų tarnų, pranašų buvo rašoma šimtus metų (2 Pt 1,21). Abi knygos turi Kūrėjo parašą ir abi yra vertos mūsų atidaus, su malda tyrinėjimo.

Vienintelis tekstas, kurį pradžioje turėjo Adomas ir Ieva buvo Gamtos knyga, ir jie pačio Kūrėjo buvo mokomi skaityti jos puslapiuose nuostabias amžinojo Dievo charakterio iliustracijas. Jie išmoko Jo neprilygstamos meilės, Jo amžino teisingumo ir Jo pastovaus charakterio.   

Kai Adomas ir Ieva nusidėjo, jie prarado privilegiją tyrinėti originalią Gamtos knygos versiją. Per daugelį metų, nors vis dar gražios,  pamokos pakito ir buvo perduodamos iš kartos į kartą. Bet, kai originalo puslapiai tapo taip drastiškai sudarkyti, ir kadangi velnias pradėjo tobulinti savo versiją to, kaip Knyga turi būti interpretuojama, Dievui buvo būtina ją papildyti. Pradedant Moze Dievas naudojo ištikimus tarnus užrašyti Jo tiesą raštu, ir tai buvo surinkta, kaip mes žinome, į Bibliją.

Tik studijuodami Bibliją galime suprasti, ką Dievas pradžioje rašė gamtos puslapiuose. Ir tik prašydami Šventosios Dvasios, pažadėtos Kūrėjo, kai Jis vaikščiojo tarp žmonių, vedimo, galime suprasti visą išgelbėjimo žinią, kurią pateikė savo dviejose knygose.

Kažkas yra pasakęs, kad Gamtos knygoje yra Dievo Žodžio paveikslėliai, o Biblijoje titrai. Kokia nuostabi iliustracija to, kaip šios dvi Knygos eina koja kojon! Vaikams, o ypač jaunimui reikia motyvuojančios Dievo Žodžio jėgos, kuri atskleista gamtoje.

Šio reikalavimo, ruošiant jaunimą būti Vedliais, tikslas yra dvejopas. Viena dalis yra padėti jiems suvokti, kad visa kūrinija atskleidžia vieną didžią temą apie Kūrėją: Jis yra Kūrėjas, Karalius ir Teisėjas, bet visų svarbiausia, Jis yra Gelbėtojas ir pats geriausias Draugas. Jis gyvena, kad palaimintų kitus, o mūsų didžiausiu džiaugsmu, pažinus Jį geriau, tampa tarnavimas Dievui ir mūsų artimui. Antra yra padrąsinti juos mokyti taip, kaip mokė Jėzus, naudojant iliustracijas iš gamtos, kad apibūdintų daugelį nuostabių Dievo charakterio dalykų bei išgelbėjimo planą.

  • Reikalavimas Nr.2

Užbaikite vieną iš sekančių ženklų:

  1. Ekologija
  2. Aplinkos apsauga

Tikslas

Gamtos visa ko vienas nuo kito priklausomumo ir Dievo mums skirto vaidmens kaip prižiūrėtojo suvokimas yra neišvengiamas visiems krikščionims

Mokymo metodai

Šie ženklai yra Pėdsekių ženklų vadove Gamtos skyriuje arba galima rasti internetiniame puslapyje  youth.gc.adventist.org , paspauskite ant Pėdsekiai ir Ženklai (anglų kalba Pathfinder and Honors).