Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

GARBINGA IŠPAŽINTIS 0 2018-09-22 — 00:30

Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda (Jok 5, 16).

Ar kada nors susimąstėte apie tai, kad Dievui arba kitiems žmo­nėms turite išpažinti kokią nors ypatingą nuodėmę? Ar kada nors teko savęs klausti, ką reikia išpažinti, o ko išpažinti neverta, ir kaip tai nustatyti? Pranašystės Dvasia perspėja, kad išpažindami nuodėmes turime būti labai atsargūs. „Neretai savo religiniame gyvenime klys­tame dėl išpažinties. Nors išpažintis pati savaime yra geras dalykas, bet išsipažinti reikia išmintingai“ (Testimonies (Liudijimai), vol. 5, p. 645). Klausimą, kam ir kaip turi būti išpažintos nuodėmės, dar reikia labai gerai apsvarstyti. Mes turime smulkiai jį ištyrinėti Dievo akivaiz­doje, ieškodami dieviškojo apšvietimo. (Apie tai: Min. veik., vol. 5, p. 645,646.)

Todėl į klausimą, kam aš turiu išpažinti savo nuodėmes, Prana­šystės Dvasia duoda keletą atsakymų. Pirmiausia, neturime vengti išpažinti savo trūkumų kitiems žmonėms, jei jie kokiu nors būdu nuo mūsų nukentėjo (Fundamentals of Christian Education (Krikščioniš­kojo auklėjimo pagrindai), p. 239). O antroji taisyklė yra tokia: asme­nines nuodėmes turime išpažinti tik Kristui (Counsels on Health (Sveikatos patarimai), p. 374).

Jei aš nuolat gyvai bendrauju su Dievu, man visai nereikia sėdėti ir peržiūrėti visą savo gyvenimą, nebereikia stengtis prisiminti, kiek nuodėmių padariau. Man nebūtina bemiegėmis naktimis sudarinėti savo nuodėmių sąrašo, o paskui jį dar keletą kartų patikrinti. Man bendraujant su Dievu Jis pats nurodys, ką būtent turiu išpažinti.

Dievas ir Šventoji Dvasia atsako už tai, kad mums būtų nurodyta, kokias būtent nuodėmes mes turime išpažinti. O mes savo ruožtu turime tuoj pat atsiliepti į tą kvietimą. Jei turime nuodėmių, kurias reikia išpažinti, nebegaišime laiko ir neieškosime pasiteisinimo. Pri­pažinti savo kaltę sunku. Bet kai suvokiame, kad savęs teisinimas ir nepakankamas nuodėmių išpažinimas kenkia mūsų santykiams su Kristumi, kai pamatome, jog išpažintis ir mūsų krikščioniškasis augi­mas yra neatskiriamai susiję, tada išpažinti savo nuodėmes mums nėra taip sunku.

Su išpažintimi yra glaudžiai susijusi vidinė kova. Bet šiandien mes galime būti dėkingi Jėzui už malonę. Jei mes su Juo nuolat bend­raujame, Jis turi pakankamai galios ir parodo, ką reikia išpažinti ir kaip tai padaryti.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!