GAUTI DUODANT

Palaimingiau duoti negu imti. (Apaštalų darbai 20, 35)

Kai buvau dar mažas berniukas, kartais mes žaisdavome paprastą žaidimą su kamuoliu. Vienas žmogus stovėdavo vienoje namo pusėje, kitas – kitoje. Pirmasis mėgino permesti kamuolį per namą. O antrasis stengdavosi jį pagauti! Iš pradžių mano rankos buvo per silpnos, kad taip aukštai išmesčiau kamuolį. Kamuolys užkrisdavo ant stogo ir nusi­risdavo atgal. Jis užkrisdavo ir nusirisdavo atgal, užkrisdavo ir nusirisdavo atgal, užkrisdavo ir nusirisdavo.

Labai panaši yra ir kai kurių žmonių krikščioniška patirtis – aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Jie mėgina melstis, reguliariai studijuoja Bibliją, bet atrodo, kad jų krikščioniškoje patirty nėra gyvybės.

Ar įmanoma nuolat lankyti bažnyčią, kiekvieną savaitę gardžiuotis prie dvasinėmis vaišėmis apkrauto stalo ir vis dėlto mirti nuo dvasinio širdies smūgio? Kai nėra aiškaus susitelkimo į tarnystę, mūsų dvasinės arterijos užsikemša. Dėl šios priežasties Jėzus pasakė: „Palaimingiau duoti negu imti“ (Apaštalų darbai 20, 35).

Duodami mes būname palaiminti. Kai pasakojame kitiems, ką mums padarė Jėzus, sustiprėja mūsų pačių dvasinė patirtis. Kuo mes daugiau išdalijame savojo tikėjimo, tuo geriau jis auga. Jis auga tada, kai mes juo dalijamės.

Elena Vait rašė: „Jei jūs pradėsite dirbti, kaip to nori Kristus, ir laimėsite Jam sielų, jūs trokšite ir alksite teisumo, jūs pajusite, kad jums reikia gilesnio dvasinio patyrimo, kad jūs turite geriau pažinti dieviškuosius dalykus. Jūs viso to prašysite Dievo. Jis sustiprins jūsų tikėjimą, o jūsų siela numalšins troškulį prie gilaus išgelbėjimo šaltinio“ („Kelias pas Kristų“, p. 75). „Tie, kas nori būti nugalėtojai, turi atsiriboti nuo savojo „aš“; ir vienintelis dalykas, kuris padės atlikti šį didžiulį darbą, yra tapti giliai suinteresuotu kitų žmonių išgelbėjimu“ („Krikščioniškojo švietimo pagrindai“, p. 207).

Jei norite, kad jūsų krikščioniška patirtis augtų, dalykitės tikėjimu. Susidarykite maldų sąrašą. Pradėkite melstis už šeimos narius, kaimynus ar bendradarbius, kurie nepažįsta Kristaus. Dalykite tiesos kupiną literatūrą žmonėms, kuriuos Dievas atveda į jūsų gyvenimą. Viešpats gali paskatinti jus atidaryti savo namų duris mažai Biblijos studijų grupelei. Jis gali paskatinti jus studijuoti Bibliją su artimu draugu. Viešpats gali paskatinti jus net savarankiškai pra­vesti kelis evangelistinius susirinkimus.

Kad ir kur jus vestų Dievas, būkite jautrus Jo vedimui. Jus gerokai nustebins jūsų pačių dvasinis augimas, kai dalysitės tikėjimu. Kai mes liudijame kitiems, siela, kurią mes išgelbėjame, gali būti ir mūsų pačių siela, nes visada „palaimingiau duoti negu imti“.

Markas Finlis