Generalinės konferencijos viceprezidento Pardon Mwansa vizitas Lietuvoje

Mūsų naujienos 2011-01-27

Sausio 23 – 25 dienomis, Kaune vyko mokymai tarnautojams, kuriuos pravedė Generalinės konferencijos viceprezidentas Dr. Pardon Mwansa. Mokymuose dalyvavo Adventistų bažnyčios Lietuvoje pastoriai ir Biblijos darbuotojai.
Svečias iš Genralinės Konferencijos kalbėjo apie Bažnyčios pašaukimą, svarbiausią jos misiją bei krikščioniškąjį pašaukimą, dalinosi iššūkiais su kuriais Bažnyčia susiduria šiandien visame pasaulyje.
Vėliau, prie programos prisijungė dar vienas svečias, lektorius Dr. Daniel Duda, Trans-europinės Divizijos tarnautojų skyriaus vadovas.
„Esame įkvėpti ir paskatinti”, – susitikimui baigiantis kalbėjo tarnautojai. „Tai tikrai labai naudingas susitikimas po kurio negali likti abejingas ir nesistengti išbandyti visų dalykų kuriuos išgirdome, praktikoje. „Norėtųsi ir daugiau tokio aukšto lygio mokymų” – kalbėjo tarnautojai. Pasak Adventistų bažnyčios Lietuvoje prezidento Bertold Hibner,- „tokia programa yra didelė pagalba bažnyčios administracijai bei tarnautojams norint sutelkti dėmesį ir permąstyti strategiją. Pagalvoti, kaip mes stengiamės įgyvendinti Viešpaties mums pavestą misiją šiandieniniame pasaulyje. Kiekvienam tarnautojui šie susitikimai padės permąstyti kaip jis gali mokyti, motyvuoti bažnyčios narius tarnystei. O tuo tarpu bažnyčios administracijai tai padės galvoti kaip vystyti tarnystę mūsų tarnautojams.”

Pirmą kartą Advantistų bažnyčios Lietuvoje istorijoje mokymai buvo transliuojami gyvai.