GEROJI NAUJIENA APIE PAKLUSNUMĄ, BESIREIŠKIANTĮ TIKĖJIMU

Išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventimu, kad būtų klusnūs ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tegausėja jums malonė ir ramybė! (1 Pt 1, 2)

Apie tiesą niekada negalime spręsti, pasikliaudami savo ribotu patyrimu. Jei broliai Raitai būtų taip elgęsi, dabar jie vis dar bandytų išrasti dviratį. Bet jie pasakė: „Galbūt egzistuoja kažkas, ko mes dar nesame matę.“ Šiandien turime „Boingą 747“, kuris pats yra ilgesnis už tą kelią, kurį pirmą kartą nuskrido broliai Raitai.

Mūsų neturėtų gluminti, kad paklusnumas įmanomas, kad jis bū­tinas ir kad tai yra tikslas, kurį Dievas iškėlė kiekvienam iš mūsų. Galbūt jums, kaip ir man, skaudu suvokti, kad negalite visą laiką tobulai paklusti. Tačiau mūsų nuopuoliai ir pralaimėjimai nė kiek nesumenkina fakto, kad Dievas gali sulaikyti mus nuo nuodėmės.

Paklusnumas įmanomas tik per tikėjimą. Tai akivaizdi tiesa, nes tikėjimas yra ne tik proto sutikimas, bet ir pasitikėjimas, pagrįstas bendravimu su Asmenybe, kuri yra verta pasitikėjimo. Ši tiesa yra akivaizdi ir todėl, kad mes iš prigimties esame nusidėjėliai, kad be Jėzaus mums negali būti atleista ir todėl, kad tik su Juo bendraudami tampame Jo teisumo bendrininkais. Paklusnumas reiškiasi vien tikėjimu, nes to reikalauja pati paklusimo Dievui prigimtis. Kai aiškiai pamatome savo kaip nusidėjėlių bejėgiškumą, belieka tik viena išeitis – ­atsiduoti Dievo vadovavimui. Paklusnumas reiškiasi vien tikėjimu dar ir todėl, kad kol dar nesame vadovaujami Dievo, mums vadovauja šėtonas. Nėra trečio kelio, vadovauti patiems sau mes negalime. Pa­klusnumas yra įmanomas tik tada, kai yra tikėjimas, nes paklusnu­mas – tikėjimo vaisius, o pastarasis visada užauga pats savaime ir yra Dangaus poveikio rezultatas. Vaisius niekada neužauga todėl, kad mes dedame didžiules pastangas. Jis uždera dėl to, kad yra vynmedžio dalis. Pagaliau, paklusnumas galimas tik per tikėjimą, Jė­zaus parodyto pavyzdžio dėka. Jei priklausysime nuo Jo, kaip ir Jis priklausė nuo savo Tėvo, tai paklusnumas, kurį parodė Jis, pasirodys ir mūsų gyvenime.

Mes nesame išgelbėjami todėl, jog buvome paklusnūs, nors paklusnumas ir yra išgelbėjimo sąlyga. Paklusnumas – tai rezultatas. Kasdien žvelgdami į Jėzų mes keičiamės ir daromės panašūs į Jį.

Morisas L.Vendenas