Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

GEROSE RANKOSE 0 2020-09-12 — 04:09

Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje. (Laiškas efeziečiams 1, 3)

Viljamas P. Vilsonas (William P. Wilson), atsistatydinęs nusipelnęs Duko universiteto psichiatrijos profesorius, yra visame pasaulyje žinomas šios srities specialistas. Jo straipsniai apie psichoterapiją buvo publikuojami svarbiausiuose klinikiniuose žurnaluose. Jo veikalus įdėmiai studijavo daugelis medikų bendruomenės specialistų.

Vilsonas atkreipė pasaulio dėmesį ir kaip ištikimas krikščionis – jis taikė Biblijos įžvalgas psichoterapijos srity. Jo vaikai dažnai jautė priėmimo, meilės, saugumo ir džiaugsmo poreikį savo gyvenime. Knygoje „Malonė augti“(„The Grace to Grow“) jis papasakojo Peterio istoriją.

Peteris gimė su sunkiu regos sutrikimu. Net nešiodamas akinius, kurių stiklai buvo daugiau kaip centimetro storio, jis tematė šešėlius. Vaikystėje jis taip ir neišmoko skaityti. Nuolat pajuokiamas mokykloje, veikiai jis liovėsi ją lankęs. Būdamas 10 metų, jis pradėjo vogti nebrangius daiktus nedidelėse krautuvėlėse. Dvidešimt vienerių jis jau buvo patyręs vagis. Vagiliavimas teikėjams pasitenkinimo, jis jautė savo jėgą, jautėsi galįs kontroliuoti situaciją. Kai Peteriui buvo trisdešimt, jo garažas jau buvo pilnas iš įvairių viso miesto parduotuvių prisivogtų daiktų. Nors jis jų nenaudojo, net neišpakuodavo, vogė toliau. Atidžiai išstudijavęs Peterio problemą, Vilsonas stengėsi puoselėti jo savigarbą Šventojo Rašto tiesų pagalba. Per metus Peterio požiūris į save iš esmės pasikeitė. Jis drąsiai grąžino pavogtus daiktus. Jis pradėjo skaityti didelėmis raidėmis išspausdintą Bibliją. Jo gyvenime vyko stebuklingi, netikėti pasikeitimai. Gydytojams, teisininkams ir neeiliniams vyriausybės darbuotojams pusiau neraštingas Peteris liudijo apie Dievo malonę savo gyvenime. Laikydamas savo Bibliją per 15 cm nuo veido jis skaitydavo paguodžiančią žinią iš Laiško efeziečiams: „Iš meilės, palankios Savo valios nutarimu, Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti Jam įsūniais Savo malonės kilnumo šlovei. Ja Jis apipylė mus dėl Mylimojo“ (Laiškas efeziečiams 1, 5–6).

Dvasinės Pauliaus Laiško efeziečiams įžvalgos pakeitė Peterio gyvenimą. Jos pakeitė jį, jos gali pakeisti ir jus. Štai penkios tiesos iš Laiško efeziečiams, pirmo skyriaus:

  • Mūsų Viešpats išsirinko mus prieš pasaulio sukūrimą (4 eilutė).
  • Mūsų Viešpats lėmė mums būti Jo vaikais (5 eilutė).
  • Mūsų Viešpats mus priima (6 eilutė).
  • Mūsų Viešpats mus atpirko (7 eilutė).
  • Mūsų Viešpats suburs mus į vieną šeimą (10 eilutė).

Tesidžiaugia jūsų širdis. Teatgyja jūsų dvasia. Jūs esate išrinktieji Kristuje. Kristus jus priima. Jūs būsite suburti kartu su Kristumi. Yra apie ką giedoti, nes mes gerose rankose.

Markas Finlis

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!