GERUMO KOEFICIENTAS

Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems. (Laiškas efeziečiams 4, 32)

Šimtai akademikų profesionalų susirinko pagerbti žmogaus, laimėjusio Nobelio premiją mokslo srityje. Prelimina­rių ceremonijų metu jo žmona laukė užkulisiuose kartu su kitų vyrų, kurie taip pat turėjo būti pagerbti, žmonomis. Nobelio premijos laimėtojo žmona neatrodė ypatingai susijaudinusi. Kitos moterys pasidomėjo, kodėl ji tokia abejinga.

„Kaip aš galiu džiaugtis tokiu vyru?“ – klausimu į klausimą atsakė ji ir apibūdino gana graudžią situaciją jos na­muose.

Kaipmat įsiterpė kita moteris. „Mano istorija lygiai tokia pati.“ Visos jos buvo patyrusios savo vyrų abejingumą ir smurtą.

Kol į apšviestą sceną buvo nukreiptos kameros ir sakomos didingos kalbos, užkulisiuose atsiskleidė visiškai kitokia istorija. Artimiausi apdovanojamų vyrų žmonės tegalėjo kalbėti apie juos siejančią kančią.

Viena yra būti teisingiems. Kas kita – būti geriems. Galima turėti didelį intelekto koeficientą, bet mažą gerumo koeficientą. Gerumo koeficientas susijęs su mūsų tarpusavio santykiais. Sėkmę gyvenime lemia ne tik mūsų išmintis, bet ir tai, kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis. Gerumo faktorius viską pakeičia.

Gerumas yra viena iš nuostabių Dievo savybių. Jis yra „gausaus atlaidumo Dievas, maloningas ir gailestingas, lė­tas pykti, gausus ištikimosios meilės“ (Nehemijo knyga 9, 17). Psalmistas patvirtina: „Tikrai didis mums Jo gerumas“ (Psalmynas 117, 2).

Gerumas ieško progų padaryti ką nors gera kitiems. Jis mėgaujasi pradžiugindamas kitus. Gerumas nėra reikalavi­mas; tai davimas. Pagalvokite, kokia atmosfera būtų mūsų namuose, jei mes visi būtume truputį geresni. Pagalvokite, kokia būtų mūsų darbovietė, jei mes visi būtume truputį geresni. Pagalvokite, kokios būtų mūsų mokyklos, bažnyčios, bendruomenės, jei mes visi būtume truputį geresni.

Gerumas gimdo gerumą. Aplinkiniai žmonės dažnai atspindi tą elgesį, kokį mes projektuojame į juos. Jie tarsi veidrodis, parodantis, kokie esame mes.

Vieną vakarą maža mergaitė meldėsi: „Viešpatie, padėk visiems blogiems žmonėms tapti gerais, o visiems geriems žmonėms tapti maloniais“.

Kodėl neprisiminus žmogaus, kuriam šiandien galite padaryti ką nors gera?

Markas Finlis