GIMIMAS, KURĮ REIKIA ŠVĘSTI

Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! (Evangelija pagal Luką 1, 28)

Nėra džiugesnio įvykio susituokusios poros gyvenime, kaip pirmojo vaiko gimimas. Mano žmonai ir man buvo 25 metai, kai gimė mūsų dukra Debė. Aš buvau toks įsitikinęs, jog gims mergaitė, kad nupirkau mažą gražią ryškiai raudoną suknytę. Galite tik įsivaizduoti mūsų naujagimę dukrytę rausvais kūdikio skruosteliais ir ryškiai raudona suknyte. Atrodė, jog nušvito visoje ligoninėje.

Neužtenka pasakyti, kad mudu su Tene buvome be galo sujaudinti mūsų pirmagimės gimimo. Neužtenka pasakyti, kad mes rengėmės tam įvykiui. Mes perskaitėme visas knygas apie vaiko priežiūrą, kokias tik galėjome gauti. Mes kartu lankėme kursus apie natūralų gimdymą. Mes derinome spalvas naujagimio kambariui. Mes nudažėme kambarį rausvai. Mes supirkome lovytę, drabužėlius ir žaislus. Kai Debė gimė, mes jau buvome tam pasirengę.

Dievas taip pat džiaugėsi Savo Sūnaus gimimu. Apie tai paskelbė angelų choras. Jo gimimą pagerbė piemenys ir išminčiai. Šimtmečių senumo pranašysčių balsai skelbė apie Mesijo gimimą.

Pranašas Izaijas numatė, kad mergelė pagimdys Kristų (Izaijo pranašystė 7, 14). Jokūbas pasakė, kad Jis priklausys Judo giminei (Pradžios knyga 49, 10). Pranašas Michėjas skelbė, kad Mesijas gims Betliejuje (Michėjo pranašystė 5, 1). Dangus padarė viską, ką galėjo, kad parengtų pasaulį Gelbėtojo gimimui.

Tai nebuvo eilinis gimimas. Marijos įsčiose Jėzų antgamtiškai pradėjo Šventoji Dvasia. Tai nebuvo eilinis vaikas. Jėzus buvo dieviškasis Dievo Sūnus, gyvenęs žmogaus kūne, dieviškai–žmogiškas Kristus.

Angelas paskelbė Juozapui apie Jėzaus misiją. „Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes Jis išgelbės Savo tautą iš nuodėmių“ (Evangelija pagal Matą 1, 21). Dangus aiškiai apibūdino Jo misiją – gelbėti Jo tautą iš nuodėmių.

Betliejaus ėdžiose gimęs Kūdikis yra jūsų ir mano Gelbėtojas. Kalėdų sezonas yra šventinis, džiaugsmingas metas. Tai metas šlovinti. Mes nepalikti vieni savo nuodėmės gelmėse. Mūsų sumaišties tamsoje spindi šviesa. Įkalintiesiems nuodėmės vergijoje yra vilties.

Mes galime džiaugtis. Kūdikio gimimu Betliejaus ėdžiose Dievas atsiuntė mums nepaneigiamą Savosios meilės žinią. Jis pripildys jūsų gyvenimą džiaugsmo bei linksmybės jau per šias Kalėdas.

Markas Finlis