GIMINĖS – IŠDAVIKAI

Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes Jis išgelbės Savo tautą iš nuodėmių. (Evangelija pagal Matą 1, 21)

Kai žvelgiate į savo genealoginį medį, ar nėra ant jo šakų, kurios jus nuviltų? Ar neturite kokių nors išdavikiškų giminių, kurie būtų užtraukę šeimai blogą vardą? Jėzus tokių turėjo. Žvelgdami į Evangelijoje pagal Matą, pirmame skyriuje, pateiktą Jėzus genealogiją nuo Juozapo, galite pastebėti keletą stulbinančių dalykų. Čia paminėtas apgavikas Jokūbas. Paminėta Tamara, Judo marti. Ji apsimetė prostitute, apgavo savo uošvį, nuo jo pastojo ir pagimdė dvynu­kus. Jėzaus genealogijos dalis yra Dovydas – žmogžudys bei svetimautojas, ir paleistuvė Rahaba. Koks sąrašas! Koks giminės medis! Kodėl, jūsų nuomone, Matas išvardijo šiuos žmones? Ar tik dėl to, kad genealoginiai medžiai turi būti kuo didesni?

Manau, yra kita svari priežastis. Jėzus yra visų žmonių Gelbėtojas. Jo malonė pasiekia visus. Jo gailestingumas – visiems. Jo išgelbėjimas beribis. Jo jėga neturi ribų.

Jėzaus genealogija aiškiai kalba apie Kristų, kuris yra galingas, kad išgelbėtų. Mąstant apie neįprastą Jėzaus gene­alogiją, įsižiebia viltis kiekvienam iš mūsų. „Kiekvienas Adomo sūnus ir duktė gali suprasti, kad mūsų Kūrėjas yra nusidėjėlių Draugas. Mat kiekvienoje malonės doktrinoje, kiekviename džiaugsmo pažade, kiekviename meilės darbe, kiekviename dieviškajame žavesy, kuris atsispindi Gelbėtojo žemiškame gyvenime, mes matome, kad „Dievas yra su mumis“ („Amžių ilgesys“, p. 24). Gal jūs turite kokių nors giminių, kurie dar nepažįsta Jėzaus? Gal sielvartaujate dėl sūnaus ar dukters, kurie iškly­do iš savo vaikystės tikėjimo kelio? Būkite drąsūs! Teatsinaujina jūsų širdyje viltis. Mūsų Viešpats žada: „Jie sugrįš iš priešų krašto! Viltinga tavo ateitis, – tai VIEŠPATIES žodis, – tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!“ (Jeremijo pranašystė 31, 16–17). Mūsų Viešpats gali pasiekti tuos, kurie, mūsų nuomone, yra beviltiškiausi. Jam nėra nepasiekiamos net kiečiausios širdys. Jei jums kyla abejonių, perskaitykite Jo genealogiją dar kartą. Jeigu Jis pasiekė kai kuriuos iš tų niekingų žmonių, Jis gali pasiekti ir jūsų netikusius giminaičius.

Markas Finlis