GYVENIMAS GAMTOJE

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

Šios dalies tikslas yra tai, kad Keliauninkai toliau vystytų jų meilę gyvenimui gamtoje ir labiau pajustų patirties augimą įvairiose srityse.

 • Reikalavimas Nr. 1

Su nemažiau kaip keturių žmonių grupe, įskaitant ir patyrusį suaugusį patarėją, nukeliaukite 25 km su nakvyne lauke ar palapinėse atokioje, negyvenamoje teritorijoje. Ekspedicijos planavimas turi būti bendras grupės darbas, taip pat turi būti pasiimtas visas reikalingas maistas. Naudodamiesi savo kelionės užrašais sudalyvaukite jūsų patarėjo vedamame aptarime dėl kelionėje stebėto reljefo, floros ir faunos.

Tikslas

Tobulinti gyvenimo gamtoje gebėjimus ir skatinti labiau vertinti florą bei fauna.

Paaiškinimas

Pasiruošimas ekspedicijai apima sekančią informaciją bei apmokymus:

 1. Pasipraktikuokite, kaip naudotis kompasu, nubraižydami kursą ant žemėlapio. (1:25000 topografiniai žemėlapiai).
 2. Nubraižykite žygio kursą.
 3. Suplanuokite, kokių reikės drabužių, maisto ir įrangos.
 4. Pasiimkite nedidelę užrašų knygutę ir pasidarykite jį žygio žurnalu.  Apžiūrėkite pavyzdį Adventistų jaunimo sidabriniame apdovanojime.

Mokymo metodai

 1. Pademonstruokite gebėjimą naudotis kompasu ir žemėlapiais.

„Kompaso piešiniams“ paruoškite kiekvienam milimetrinio popieriaus. Pažymėkite šiaurią, tai gali būti ir pradžios tašku. Duokite kiekvienam milimetrinio popieriaus ir pieštuką. Vienas žingsnis nurodomas iš skaičiaus ir krypties. Skaičius nurodo milimetrinio popieriaus kvadratėlių skaičių; kryptis nurodo į kurią pusę piešti liniją. Nepasakokite, ką jie piešia. Smagumo dalis yra spėliojimas. Įsitikinkite, kad sakote ne per greit, nes kitaip dalyviai susipainios. Tai smagus būdas mokytis.

KATĖ: 2PR, 2R, 2Š, 6PR, 16R” 6PR, 4P, 4R” 2Š, 2R, 4P, 8V, 4Š, 2PV, 2V, 6P, 4V,

2Š, 2R, 4Š, 6PV, 3V, 2Š, 2R, 4ŠR, 13V, 3PV, 3P, 2V, 6Š, 1V, 3PV, 3P,

2V, 4Š, 4ŠR, 4Š, 2ŠR, 2PV, 2V, 2ŠV, 4Š, 2ŠR, 2Š.

Dabar pabandykite tai:

LAIVAS: 3R,1PR, 3R, 1Š, 1R, 2Š, 1R, 2Š, 1R, 2P, 1R, 1P, 3R, 1ŠR, 3R, 2P, 1PV, 15V, 3ŠV.

 1. Peržvelkite naudojimąsi topografiniais žemėlapiais, panaudokite vieną pažymėti žygio maršrutui bei pasirinkti stovyklavimo vietą ir t.t.
 2. Peržvelkite daiktų pakavimo punktus ir kartu su grupe suplanuokite, ką pasiimsite tiek grupės, tiek asmeniniam naudojimui. 

Jums reikės:

 • Su kuo valgysite
 • Kur miegosite
 • Dalykai, kurie padės jums išlikti sausiems
 • Dalykai, kurie padės jums nesušalti
 • Dalykai, kurie padės jums linksmai praleisti laiką
 • Dalykai, kurie padės jums išlikti švariems

Atminkite pasirūpinti įsidėti daiktus, kurių gali skubiai prireikti, tinkamoje, greitai prieinamoje vietoje, pvz. pirmosios pagalbos rinkinys, prožektorius, kompasas ir žemėlapis, lietpaltis, pinigai, degtukai, tualetinis popierius, nosinaitės, aštrus peilis, virvė.

 1. Peržvelkite žygio taisykles,žinokite, ką daryti, jei pasiklydote.
 2. Ataskaita arba kelionės žurnalas turi būti atlikti kiek įmanoma greičiau po kelionės, kol visi įvykiai yra švieži atmintyje. Būtų lengviau, jei kelionės metu vestumėte užrašus savo užrašų knygutėje. Žurnale reikėtų aprašyti ne tik apie kelionę, bet ir apie pasiruošimą jai. Pirmuosiuose puslapiuose reikėtų parašyti: grupės pavadinimą, dalyvius, kelionės tikslą, datas, vietovę bei autorių. Pagrindinė žurnalo dalis turėtų būti dienos veiklos užrašai, įskaitant orą, stovyklavietės vaizdą, maistą, krūmus, medžius, gėles, įdomius įvykius, dalyvių reakcijas, įrangos panaudojimą, žemėlapius, brėžinius, nuotraukas ir t.t. Visi žurnalai turi turėti ranka pieštus žemėlapius, pažymėtą maršrutą, panaudojant apytikslę skalę, įvairius sausumos ar jūros ženklinimus, pasienio kontrolės postus, kempingus, šiaurės kryptį ir datą. Žurnale turi būti įrangos, drabužių sąrašas, komentarai dėl panaudojimo ar ko nors trūkumo, maisto sąrašas – meniu, maisto tinkamumas, pirmosios pagalbos panaudojimas ir t.t. Užduotys, kurias atliko nariai bei individualūs komentarai dėl lūkesčių, reakcijų bei jausmų kelionės atžvilgiu. Pristatymas turi būti sąsiuvinio tipo, fotografijomis, garso įrašais (įrašyta diske) arba kitokiu vaizdingu būdu. 

Testavimo metodas

Dalyvavimas veiklos planavime, pačiame žygyje bei aptarime po žygio.

 • Reikalavimas Nr. 2

Užbaigti vieną Rekreacijos anksčiau neturėtą ženklą.

Klasės susitikimai: Trys 

Tikslas

   Praplėsti Keliauninkų interesus bei vystyti gebėjimus gamtoje ir skatinti užbaigtumo jausmą.

Mokymo metodai

Visų ženklų reikalavimus galima rasti Adventistų jaunimo ženklų vadove. 

Padarykite šių ženklų mokymąsi kiek įmanoma įdomesnį. Jei įmanoma, apsilankykite tam tikroje vietoje ar pasikvieskite specialistą pakalbėti su grupe.

Testavimo metodas

Instruktorius turėtų siekti, kad asmuo atliktų visus ženklo reikalavimus. Vadovas turi pateikti sėkmingai pasirodžiusių kandidatų sąrašą vietinės konferencijos jaunimo vadovui.

Reikalavimas Nr. 3

Išlaikyti pirmosios pagalbos Keliauninko testą.

Klasės susitikimai: Du

Tikslas

Padėti Keliauninkui įgauti pagrindinių žinių bei gebėjimų specifinėse pirmosios pagalbos srityse.

Paaiškinimas

Į pagalbą pasikvieskite svečių iš įvairių organizacijų, kurios susijusios su sveikata ir pirmąja pagalba pvz. Raudonasis kryžius.

Mokymo metodai

Pirmosios pagalbos principai geriausiai perduodami per:

 1. Paskaitas
 2. Pastebėjimus
 3. Demonstravimą
 4. Praktiką

Instruktorius gali taip pat pateikti įvairių agentūrų filmus, viktorinas. Kardiopulmonologinio gaivinimo ženklo užbaigimas išpildo šį reikalavimą.

Dirbtinis kvėpavimas – turėtų būti pradedamas tuojau pat, kai sustoja kvėpavimas, tai yra nebesimato krutinės pasikėlimo ir nusileidimo.

Metodas:

 1. Išvalyti burną ir kvėpavimo takus – pašalinti kliūtis bei šiukšles.
 2. Atloškite galvą atgal – atsiveria kvėpavimo takai ir apsaugo, kad atsipalaidavęs liežuvis jų neužblokuotų.
 3. Užspauskite šnerves, gaivintojas įkvėpia oro, atveria savo burną taip plačiai, kad sandariai apžiotų aukos burną ir stumia orą į nukentėjusio burną – stebėkite ar pakilo krūtinė- tai trunka apie vieną sekundę.
 4. Gaivintojas patraukia burną nuo aukos burnos ir žiūri, kaip nusileidžia nukentėjusio krūtinė – trunka apie 3 sekundes.
 5. Kartokite 3 ir 4 punktus, kol sugrįžta aukos kvėpavimas. 3 ir 4 punktai apima 1 įpūtimą ir užima 4 – 5 sekundes suaugusiam ir 3 – 4 sekundes vaikui. Pradėdami dirbtinį kvėpavimą padarykite 4 greitus įpūtimus, tada tęskite normaliu ritmu 12 – 15 įpūtimų per minutę suaugusiam, 15 – 20 per minutę vaikui, 20 – 25 per minutę kūdikiui. Įpūskite pakankamai oro, kad aukos krūtinė pakankamai pakiltų – kūdikiui reikia tik švelnaus įpūtimo. 
 6. Kai auka atsigauna, paguldykite jį ant šono ir atidžiai stebėkite. Atsigavimą gali lydėti vėmimas.

Širdies sustojimą gali taip pat sąlygoti širdies smūgis, elektros šokas.

Išorinis širdies masažas  turi būti pradėtas kiek įmanoma greičiau po širdies sustojimo – patikrinkite pulsą,

Metodas:

 1. Paguldykite auką ant nugaros ant kieto paviršiaus.
 2. Atsiklaupkite prie aukos ir apčiuopkite apatinę krūtinkaulio dalį.
 3. Uždėkite vienos rankos delną centre apatinėje krūtinkaulio dalyje, o kitos rankos delną ant viršaus pirmosios – pirštus pakelkite nuo krūtinės.
 4. Rankas laikykite tiesias, greitai paspauskite krūtinkaulį, suaugusiajam įspauskite apie 5 cm.

Vaikui spauskite viena ranka įspausdami apie 3 cm. Kūdikiui spauskite krūtinės viduryje su 2 pirštais įspausdami apie 2 cm.

 1. Atleiskite bet rankų neatitraukite.
 2. Veiksmus 4 ir 5 punktų pakarokite normalaus pulso ritmu, pvz. apie 80 kartų per minutę suaugusiam ir 100 kartų per minutę vaikui bei kūdikiui.

Kardiopulmonologinis gaivinimas – yra dirbtinio kvėpavimo ir išorinio širdies masažo kombinacija, naudojama, kai sustoja širdis. 

 • Vienas gaivintojas – 15 širdies paspaudimų, po to 2 greiti įputimai.
 • Du gaivintojai – 5 širdies paspaudimai, po to 1 greitas įputimas.

Tęsti, kol auka atsigaus. Gaivinimo metu tikrinkite pulsą kas 2 minutes.

Gaivinimas per nosį

Iš burnos į nosį procedūra yra praktiškai ta pati kaip iš burnos į burną.

 • Uždarykite burną, užspausdami apatinę lūpą ant viršutinės nykščiu.
 • Giliai įkvėpkite, išsižiokite kiek galite ir apžiokite aukos nosį, bet su lūpomis nesuspauskite šnervių. Toliau viską darykite kaip gaivinime burna į burną.

Su vaikais elkitės švelniai

Išvalius kvėpavimo takus, prilaikykite žandikaulį neatlošdami galvos atgal. Su ranka neprispauskite minkštųjų kaklo audinių. Gali būti sunku išvalyti kvėpavimo takus, bet jei to nepadarysite, oras pateks į skrandį. 

Vaikams ir kūdikiams prieš įpučiant orą su burna svarbu apžioti ir burną, ir nosį.

 Per daug įpūtus oro gali išsipūsti skrandis, todėl įpūskite tiek, kad tik pakiltų krūtinė. Palaukite, kol vaikas iškvėps, tada pakartokite – 20 kartų per minutę.

Kvieskite pagalbą: Jei susidūrėte su nelaimingu atsitikimu, pasilikite su nukentėjusiu, pradėkite gaivinimą ir kvieskite pagalbą.

NEPALIKITE nukentėjusio.

Kai kvėpavimas liaujasi, turite tik 4 minutes iki tol, kol smegenys patirs nepataisomą žalą, taigi pradėkite dirbtinį kvėpavimą tuojau pat.

Pasipraktikuokite

Būkite pasiruošęs nelaimingam atsitikimui. 

Įgūdžiai atsiranda tik dėka pakartotino praktikavimosi. Dėl informacijos apie apmokymus susisiekite su: vietine greitąja pagalba, Raudonuoju kryžiumi, Nacionaliniu širdies fondu.

Testavimo metodas

Egzaminavimą praveda instruktorius.

Pažangesniems

Sukurkite ir pastatykite 5 stovyklavimo baldus bei taip pat sukurkite jūsų klubo stovyklos įėjimą, kurį galėtumėte naudoti stovyklavimo metu.

Pavyzdys:

Pastaba: Jei norėtumėte pasidalinti savo įėjimo nuotrauka, siųskite nuotrauką šiuo adresu:

GC Youth Department/Pathfinders

12501 Old Columbia Pike

Silver Spring, MD 20904

Arba elektroniniu paštu:  [email protected]

Parašykite savo klubo pavadinimą ir kam šis įėjimas skirtas.