Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

GYVENIMO AUDROSE 0 2020-07-08 — 04:33

Todėl Jis turėjo visa kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis Kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. (Laiškas hebrajams 2, 17)

Anglijos garlaivį „Arielis“ blaškė audra. Įgula ragino keleivius slėptis savo kajutėse. Tačiau vienas priėjo prie kapitono su keistu prašymu. Jis norėjo būti pririštas prie denio stiebo.

Kapitonas apstulbęs spoksojo į šio nedidelio vyruko vėjų nugairintą veidą. Ilgai prašomi įgulos nariai patenkino jo norą.

Garlaivis įplaukė į patį audros verpetą. Keturias valandas įnirtingai siautė bangos. o keistasis keleivis stovėjo savo vietoje nejudėdamas, bejėgis. Jis žinojo, jog teks iškęsti siaubą. Jis žinojo, jog turėdamas kitą išeitį, tikrai nebūtų pasilikęs ant denio.

Tačiau, kaip vėliau tvirtino, jis norėjo savo akimis pamatyti audrą. Pajusti vėtrą, patirti jos smūgius ir susilieti su ja. Štai kodėl jis norėjo būti pririštas prie stiebo. Po šio įvykio keleivis, žinomas dailininkas Džozefas Malordas Viljamas Turneris (Joseph Mallord William Turner) grįžo į savo studiją ir nutapė garsųjį paveikslą, per teikiantį siaubingą gamtos stichijos jėgą. Jis tapo vienu iš didžiojo menininko šedevrų.

Tik pats išgyvenęs audrą, šis dailininkas galėjo suprasti, kaip ji šėlsta. Jis nutapė šedevrą, nes buvo asmeniškai patyręs žvarbų vėją ir kiaurai merkiantį lietų, pajutęs, kaip siūbuoja laivas, kaip taškosi sūrūs bangų purslai, girdėjęs siaubingą griaustinį nakties tamsoje.

Prieš visiškai mus atpirkdamas, kad būtų tobulas Gelbėtojas, Jėzus turėjo išgyventi tai, ką išgyvename mes. Jam taip pat reikėjo patirti audros siautulį. Jam teko susidurti su visais gyvenimo sunkumais. Jam reikėjo pajusti visą gyvenimo sielvartą ir būti draskomam visų gyvenimo kančių. Jei jaučiatės vienišas, Jėzus jus supras, nes Jis irgi jautėsi vienišas, kai žmonės Jį atstūmė. Gal jus kažkas išdavė? O gal įskaudino? Jėzus taip pat jautėsi įskaudintas, kai Jį išdavė vienas iš geriausių draugų. Gal jūsų kūną varsto skausmai? Jėzus taip pat kentėjo, kai kabėjo ant kryžiaus. Gal susiduriate su pagundomis, kurios jums atrodo neįveikiamos? Jėzus patyrė atkakliausius šėtono gundymus, Jis jus supranta. Visuose tuose sunkumuose Jis liko ištikimas. Mes galime ateiti pas Jį su visa savo širdgėla, nusivylimais, skausmu ir pagundomis. Jis sustiprins mus, kad triumfuotume, kaip ir Jis triumfavo. Mes turime užjaučiantį Gelbėtoją, kuris supranta mus ir kuris yra šalia, kad kasdien teiktų stiprybės atlaikyti didžiausius gyvenimo sunkumus.

Markas Finlis

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!