Gyvenimo įgūdžiai

Pėdsekiai -> 1 Metai – Draugas

  • Reikalavimas Nr.1

Gauti vieną ženklą iš „Meno ir rankdarbių“ kategorijos.

Tikslas

Praplėsti jaunių interesus ir vystyti asmeninius sugebėjimus, kurie suteiks pasiekimo jausmą.

Mokymo metodai

Reikalavimai kiekvienam ženklui yra randami Pėdsekių ženklų vadove. Pastabas dėl kai kurių ženklų galima rasti jūsų vietinės konferencijos jaunimo departamente arba Generalinės konferencijos jaunimo departamento tinklapyje.

Padarykite šių ženklų mokymąsi kiek įmanomą įdomesniu. Jei įmanoma aplankykite tam tikras vietas ar pasikvieskite pokalbiui su grupe specialistą.

Testavimo metodas

Instruktorius turi būti patenkintas tuo, kaip  asmuo įvykdo ženklo reikalavimus. Vadovas turi nusiųsti sėkmingai išlaikiusių kandidatų sąrašą į vietinės Konferencijos jaunimo departamentą, kuris ir išduos ženklo sertifikatą.

Ženklo reikalavimai, sutampantys su atliktu darbu mokykloje gali būti įskaityti, jei jaunius gauna pasirašytą pažymą, kad jis išpildė reikalavimus.

Pažangesniems

  • Reikalavimas Nr.1

Gauti vieną ženklą iš „Profesinės“ ar „Žemės ūkio įgūdžių“ kategorijos.

Tikslas

Praplėsti jaunių interesus ir sugebėjimus, siekiant tikslų, kurie yra laikomi naudingais ir praktiškais ar atitinka gyvenimo pagrindines būtinybes.

Mokymo metodai

Reikalavimas kiekvienam ženklui yra randamas Pėdsekių ženklų vadove. Pastabas dėl kai kurių ženklų galima rasti jūsų vietinės Konferencijos jaunimo departamente arba Generalinės konferencijos jaunimo departamento tinklapyje.

Padarykite šių ženklų mokymąsi kiek įmanomą įdomesniu. Jei įmanoma aplankykite tam tikras vietas ar pasikvieskite pokalbiui su grupe specialistą.

~ Čia baigiasi reikalavimai Draugų klasei. ~