GYVENTI – TAI KRISTUS

Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. (Laiškas filipiečiams 1, 21)

Kaip Paulius, Janas Husas grindė savo gyvenimą visišku atsidavimu savo Viešpačiui. Pasmerktas mirčiai ant laužo, Husas iškentė vadinamąją „pažeminimo ceremoniją“. Bažnyčios vyresnieji visų akivaizdoje paneigė jį esant kunigą ir krikščionį. Pirmiausia iš jo rankų buvo atimta Komunijos taurė, ir vyresnieji pasmerkė Husą. Jis į tai atsakė: „Aš tikiuosi gerti iš šios taurės Dievo karalystėje“.

Paskui Husui vienas po kito buvo nuvelkami rūbai, ir kaskart ištariamas atitinkamas prakeikimas. Husas atsakė, kad jis mielai iškęs gėdą dėl Viešpaties vardo. Pagaliau jam ant galvos buvo uždėta aukšta popierinė karūna. Ant jos buvo pavaizduoti trys demonai, kovojantys dėl sielos, ir užrašyta: „Tai didžiausias eretikas“. Vyskupas ištarė pasku­tinį prakeiksmą: „Mes atiduodame tavo sielą velniui!“

Janas Husas ramiai atsakė: „O aš atiduodu ją gailestingiausiam Viešpačiui Jėzui Kristui“.

Šis drąsus žmogus dar pridūrė: „Jūs galite iš manęs atimti viską. Galite mane viešai pažeminti. Bet jūs negalite atimti brangiausio dalyko gyvenime – mano bendravimo su Viešpačiu Jėzumi Kristumi.“

Janas Husas atkartojo prieš šimtus metų pasakytus Pauliaus žodžius. Įkalintas Romoje, Paulius rašė Laišką filipie­čiams. Daugelis Biblijos tyrinėtojų jį vadina „Džiaugsmo laišku“. Paulius prarado laisvę, tačiau jo širdis džiūgavo. Jo reputacija buvo paminta, bet jo širdis – kupina džiaugsmo. Jis veikiai turėjo atsisveikinti su gyvenimu, tačiau jo širdis buvo laiminga. Jis triumfuodamas rašė: „Man gyvenimas – tai Kristus“ (Laiškas filipiečiams 1, 21).

Toliau Paulius tęsė: „Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuos­toliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl Jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų“ (Laiškas filipiečiams 3, 7–8).

Jei jūs netekote visko, bet vis dar turite Kristų, to užtenka. Jūs galite prarasti sveikatą, pinigus, darbą, nuosavy­bę, net šeimą. Jūsų širdis gali būti sudaužyta. Jūs galite būti sugniuždyti sielvarto, tačiau Kristus padės jums visa tai iškęsti. Jis suteiks stiprybės atsilaikyti. Apaštalas Paulius bei didysis reformatorius Janas Husas suprato, kad jų didžiuosiuose gyvenimo išbandymuose užtenka Kristaus. Jūs taip pat galite tuo įsitikinti.

Markas Finlis