IŠBANDYMO PRASMĖ

Prieš nubaudžiamas nuklysdavau, bet dabar laikausi Tavo įsakų. Geras esi ir gera darai. (Psalmynas 119, 67–68)

Vienam daug dirbančiam redaktoriui labai pablogėjo regėjimas. Ilgos kruopštaus darbo valandos prie detalių rankraščių jam buvo didžiulė įtampa. Manydamas, kad užteks paprasčiausiai įsigyti akinius, jis nuėjo pas akių gydytoją. Specialistas pasakė, kad iš tikrųjų jam reikia ne akinių, o poilsio akims. Redaktorius paaiškino, jog tai neįmanoma, nes jo darbas reikalauja visą dieną sėdėti palinkus prie rašomojo stalo skaitant ir rašant.

Gydytojas paklausė redaktoriaus, kur šis gyvena. Žmogus atsakė, kad per jo kambario langus matosi didingieji Prancūzijos Pirėnai. „Grįžkite namo ir dirbkite kaip įprastai, – patarė gydytojas. – Tačiau kas valandą pakilkite nuo rašomojo stalo, išeikite į balkoną ir pažvelkite į kalnus. Žvilgsnis į tolį padės jūsų akims pailsėti nuo ilgalaikės įtam­pos skaitant rankraščius.“

Kartais ir mums reikia nukreipti žvilgsnį į tolį. Įmanoma taip pasinerti į sunkumus, su kuriais susiduriame kiek­vieną dieną, jog jie visiškai išmuš mus iš vėžių. Gyvenimas taps tikra kančia. Mus ištinkantys išbandymai ir kelią pastojančios kliūtys trukdys žengti į priekį. Mes klausime: Kodėl gyvenimas kupinas sunkumų, jei mus veda Dievas?

Į išbandymus reikėtų reaguoti štai kaip. Kiekvieną išbandymą priimkite kaip galimybę ieškoti Dievo ir rasti spren­dimą. Tai galimybė stabtelėti ir pažvelgti į tolį.

„Nuoširdumo ir atsidavimo kelias nėra be kliūčių, tačiau visuose sunkumuose mes turime neužmiršti raginimo melstis“ („Amžių ilgesys“, p. 667). Sunkumai atveria duris Dievui. Kliūtys – tai galimybė geriau pažinti Viešpatį. Iš­bandymai – tai mokymo priemonės, parodančios mūsų lig tol nepastebėtas ydas. „Išbandymai ir kliūtys yra Viešpaties pasirinktieji drausminimo būdai bei Jo nustatytos sėkmės sąlygos“ („Išgydymo tarnavimas“, p. 471).

Kartu su psalmistu Dovydu mes galime liudyti: „Prieš nubaudžiamas nuklysdavau, bet dabar laikausi Tavo įsakų. Geras esi ir gera darai“ (Psalmynas 119, 67–68).

Dievas yra geras net išbandymuose, sunkumuose ir negandose. Pažvelkite į tolį. Jame visos mūsų problemos išsi­dėsto perspektyvoje. Jame mes aiškiai matome gyvenimą.

Markas Finlis