IŠDRĮSK PRAŠYTI DAUGIAU

Pratarmė

II dalis

Mes gyvename paskutinėmis šios žemės istorijos dienomis, tad jeigu Evangelija pasklis po visą pasaulį ir Jėzus sugrįš, gyvenimas jau negali būti toks, koks buvo iki šiol. Mums reikia daug gilesnio dvasinio patyrimo, nei iki šiol manėme galintys turėti. Mums reikia daug gilesnio maldos gyvenimo. Turime labiau pasitikėti Dievo Žodžiu. Dabar mes pasitenkiname būdami dvasiniais nykštukais, nors Dievas kviečia mus – šių dienų Izraelį – tapti dvasiniais milžinais, stovinčiais prarajoje ir užtariančiais pražuvusiuosius.
Deja, šėtonas žino, kokią galią turi Dievo Žodis. Jis žino, ir kokią galią turi malda. Iš tiesų jis geriau nei dauguma krikščionių žino, kokias beribes dvasines galimybes mes galime pasiekti, jei pasitikėsime Dievu. Štai kodėl jis padarys viską, kad neleistų mums melstis nuoširdžiai, tikėjimo kupina širdimi! Juk išgirdusi uolią maldą, „dreba visa šėtono svita.“ Jie dreba, nes žino, jog pralaimės.
Nekęsdamas Dievo Žodžio ir uolios, nuoširdžios maldos, šėtonas sukūrė visą apgaulių labirintą, norėdamas sukliudyti Dievo darbui, ir jam tai itin gerai sekasi. Šioje knygoje aptarsime kai kurias subtilias apgaules, mėginančias prasismelkti į šiuolaikinę krikščionybę, ir kaip mums jų išvengti. Taip pat kalbėsime apie tai, ką reiškia tikras, nuoširdus tikėjimas ir kaip mes galime išmokti taip tvirtai pasitikėti Dievo Žodžiu, kad atsilaikytume prieš bet kokią audrą; taip pat kaip melstis tvirtai tikint, jog Dievas mus girdi ir atsakys į mūsų maldas.
Karštai meldžiuosi, kad su šia knyga jūs leistumėtės į pačią nuostabiausią kelionę: atrasti beribių dvasinių galimybių, kurias mums yra paruošęs Dievas. Norėčiau paraginti visada šalia turėti Bibliją, kad galėtumėte pasitikrinti mano cituojamas eilutes. Jo Žodis bus mūsų pamatas, kosminio laivo paleidimo aikštelė ir degalai, stumsiantys mus į priekį sėkmingoje maldoje ir tarnavime. Esu tikra, jūs netrukus suprasite, kad Dievas trokšta išlieti savo Dvasią ir savo šlovei padaryti jūsų gyvenime tokių dalykų, kokių galbūt nė neįsivaizdavote. O raktas, atrakinantis duris į visas šias galimybes, yra mums ranka pasiekiamas! Tai tikėjimo kupina, nuoširdi malda, nes mums pasakyta: „Malda ir tikėjimas atliks tai, ko žemėje negali atlikti jokia galia.“
Taigi su Biblija rankose pradėkime tikėjimo kelionę, suklupę ant kelių, nuolankiai ir drąsiai prašydami Dievo daugiau!

Melody Mason