Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

IŠGANYMAS IR MŪSŲ VALIA 0 2018-10-26 — 00:01

Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo pasigailinčiojo Dievo (Rom 9, 16)

Norint suprasti krikščioniškojo gyvenimo principus itin svar­bu suvokti, kokį vaidmenį atlieka žmogaus valia jo šventėjimo procese. Mes dažnai įspėjami, kad nuolat būsime pavojuje, kol teisingai nesuprasime valios vaidmens krikščioniškajame gyve­nime. Jei teisingai tai suprastume, tai mūsų gyvenimas visiškai pasikeistų (Testimonies (Liudijimai, 5 t., p. 513; Kelias pas Kristų, 47 p.).

Kyla klausimas, ar šventėjama tik per tikėjimą, ar turima ome­nyje tikėjimo ir darbų derinys. Mes dar kalbėsime apie dieviškosios jėgos ir žmogiškųjų pastangų kombinaciją. Daugumai žmonių, tikinčių, kad išteisinama per tikėjimą, sunku galutinai atsisakyti minties, kuri teigia, kad šventėjimo procese mes patys galime kai ką padaryti siekdami savo išgelbėjimo. Jie mano, kad yra pavo­jinga atsisakyti minties sakančios, kad krikščioniškasis gyvenimas vyksta suderinus tikėjimą su darbais. „Trečiojo angelo žinia nebus suprasta. Žmonės, atsisakę gyventi nuolat augančioje šios žinios šlovėje, šviesą, kuri apšvies žemę, pavadins klaidinga. Veikiant šiai Dievo jėgai, Jo šlove apšviečiančiai žemę, dėl savo aklumo jie įžvelgs tariamą pavojų, kažką bauginančio ir nutars tam prie­šintis“ (Selected Messages (Rinktinės žinios), t. 1, p. 372.).

Jeigu mes nesuprantame, kaip teisingai panaudoti savo valią, akivaizdu, kad ja naudosimės neteisingai. Tai ir yra problemos esmė. Čia slypi pavojus. Jei mes nukreipsime savo pastangas ir valios jėgą tam, kad siektume neįmanomo, galiausiai pralaimė­sime. Jei nesuprasime teisingai, kaip mūsų krikščioniškame gyve­nime tarpusavyje veikia mūsų valia bei žmogiškosios pastangos, velniui pavyks mus suklaidinti ir nutraukti mūsų tarpusavio ryšius su Dievu. Mes prarasime pasitikėjimą, kurį įsigijome pirmą kartą priimdami Kristų, kadangi nesuprasime, jog jį galima išsaugoti tik nukreipiant dėmesį nuo savęs ir žvelgiant į Jėzų. Tikrasis tikė­jimas bei pasitikėjimas Jo nuopelnais yra vienintelė mūsų viltis tiek krikščioniškojo gyvenimo pradžioje, tiek ir vėliau.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!