Išrinktas naujasis Adventistų bažnyčios Generalinės konferencijos prezidentas

Mūsų naujienos 2010-06-25

Išrinktas naujasis Septintosios dienos adventistų Bažnyčios, Generalinės konferencijos prezidentas.

Ateinančius penkerius metus daugiau kaip 16 milijonų narių vienijančiai protestantiškai bažnyčiai vadovaus Ted N.C. Wilson. Jis pakeitė nuo 1999 metų šias pareigas ėjusį Bažnyčios vadovą Jan Paulsen. Savo pirmoje kalboje, kaip Adventistų bažnyčios vadovas T. Wilson sakė:

Tai nėra vien tik organizacija, tai nėra tik dar viena denominacija. Tai Dievo likučio Bažnyčia. Aš nežinau visko, bet aš ieškosiu išmintingo patarimo, Biblijos tiesos ir Pranašystės Dvasios. Pranašystės Dvasia, viena iš Bažnyčiai duotų dovanų, pasakojanti apie musų praeitį ir ateitį, musų kelyje namo.

T. Wilson yra 65 metų amžiaus. Nuo 2000 metų buvo išrinktas  Generalinės konferencijos viceprezidentu. Per savo 36 tarnystės metus, tarnavo įvairiose pareigose Jungtinėse Valstijose, Afrikoje bei Rusijoje.