Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

IŠSKRIDĘS PER LANGĄ TIKĖJIMAS 0 2018-09-09 — 00:32

Jėzus jiems atsakė: „Turėkite tikėjimą Dievu! Iš tiesų sakau jums: kas pasakytų šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą‘, ir savo širdyje nesvyruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, tai jam ir įvyktų“ (Mk 11, 22–23).

Kartą iš Sabatos mokyklos mažas berniukas autobusu važiavo namo. Buvo šilta vasaros diena, autobuso langai buvo atidaryti. Ber­niukas laikė rankoje atviruką, ant kurio buvo užrašas: „Tikėkite Dievą.“ Staiga pūstelėjo stipresnis vėjelis, ir jo atvirukas išskrido per atvirą langą. Berniukas ėmė šaukti: „Sustabdykite autobusą! Mano tikėjimas Dievu išskrido per langą!“

Jeigu tikėjimas yra tikras, žinoma, jis neišskris per langą. Išlėkti per langą gali tik paviršutiniškas, demonstratyvus tikėjimas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, jog ateis laikas, kai bus patikrintas kiek­vieno iš mūsų tikėjimo tikrumas. Nors dabar visi žmonės, atrodo, yra vienodi, tada atsiras dvi žmonių klasės.

Amoso pranašystėje (8, 11–12) rašoma, kad ateis tokia diena, kai ieškodami Viešpaties Žodžio, kad galėtų tikėti, žmonės bėginės nuo vienų jūrų iki kitų. Perskaitę visą pranašystę matome, kad ji tinka ir Izraelio laikams, ir pasaulio pabaigai, nes ten kalbama apie saulės ir mėnulio užtemimus bei apniukusias dienas. 7-ame Evangelijos pagal Matą skyriuje rašoma, kaip galima nustatyti, ar mūsų tikėjimas yra tikras.

Štai Jėzaus žodžiai, užrašyti Evangelijoje pagal Matą: „Ne kiek­vienas, kuris Man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!‘, įeis į Dangaus Kara­lystę, bet tik tas, kuris vykdo Mano Dangiškojo Tėvo valią. Daugelis Man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepra­našavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!‘ Tuomet Aš jiems pareik­šiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo Manęs, jūs nedorėliai!‘“ (Mt 7, 21–23) Paskui Jėzus pasakoja apie du žmones, kurių vienas buvo išmintingas, o kitas – paikas. Jie statėsi po namą, bet vienas pasistatė jį ant uolos, o kitas – ant smėlio. Kodėl reikėjo namą statyti ant uolos, o ne ant smėlio, paaiškėjo užėjus audrai.

Gerais laikais sunku nustatyti, ar žmogaus tikėjimas tikras, ar ne. Bet kai pakyla vėjas ir prasideda audra, ištverti išmėginimą gali tik turintis tikrąjį tikėjimą.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!