Įvadas

Pėdsekiai -> 3 Metai – TYRINĖTOJAS

TIKSLAI

  • Suteikti galimybes jauniams sužinoti, kad Dievas myli ir rūpinasi visais žmonėmis.
  • Padėti jiems suprasti, kad Kristus yra didžiausias Dievo apreiškimas.
  • Skatinti jaunių sąmoningumą, kad bažnyčiai jie rūpi kaip asmenybės.
  • Leisti asmeniškai  augti ir vystytis tarpusavio santykių dėka per pasirinktą veiklą.
  • Praplėsti jų viziją dėl jų bendruomenės poreikių ir padėti jiems rasti būdus, kaip atsiliepti į šiuos poreikius.
  • Padėti jiems vystyti troškimą siekti laimėjimų visame jų darbe ir skatinti troškimą dalyvauti visoje programoje.

SIEKIS

Advento žinia visiems mano bendraamžiams.

MOTO

„Kristaus meilė mane įpareigoja.”

PASIŽADĖJIMAS

Dėka Dievo malonės
Aš būsiu tyras, geras ir ištikimas.
Aš laikysiuosi pėdsekių įstatymo.
Aš būsiu Dievo tarnas
ir žmogui draugas.

PĖDSEKIŲ ĮSTATYMAS

Pėdsekio įstatymas man:
1. Pradėti dieną nuo maldos ir  Biblijos skaitymo.
2. Sąžiningai atlikti  tai, kas man priklauso.
3. Rūpintis savo kūnu.
4. Išlaikyti žvilgsnį (Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta).
5. Būti mandagiu ir paklusniu.
6. Pagarbiai elgtis maldos namuose.
7. Gyventi su giesme širdyje.
8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas.

Kaip naudotis instrukcijų planais

Tai padės klasės instruktoriams planuojant mokomąją veiklą. Jūs rasite įtrauktus išsamius pasiūlymus, kaip projektuoti ir užbaigti šį darbą per vienerius metus, naudojant 30-35 minučių užsiėmimus. Organizuodami savo planą, atminkite, kad pėdsekių mokymo metai atitinka bendrus mokslo metus. Kai kuriose šalyse tai reiškia, kad tik dalį metų yra
galimi susitikimai, o kitose šalyse nėra apribojimų, bet visas planas yra pagrįstas mažiausiai 20 savaičių grafiku. Tie klubai, kurie gali tam skirti daugiau laiko, yra skatinami šį planą atitinkamai patikslinti.

Dauguma konferencijų jaunimo departamentų kiekvienais metais organizuoja tris kompleksinius renginius pėdsekiams:  sąskrydžius, muges ir stovyklas.

Du kartus per mėnesį konferencijos ir instruktorių dažnai skatinamos išvykos turi
būti maksimaliai išnaudotos. Daugiau informacijos apie du kartus per mėnesį organizuojamas išvykas skaitykite „Pėdsekių vadove“.


PASTABA: Šie planai yra tik pasiūlymas. Juos galite visaip modifikuoti arba pritaikyti, kad atitiktų jūsų situaciją, išteklius ir pajėgumus.

PROGRAMA

SAVAITĖTVARKARAŠTIS (pavyzdys)Nuorodų puslapiai
Įstatymas – aptarkite ir išmokitePristatykite „Laimingo kelio“ skaitymą – Knygų klubasDiskusija arba audio/ video narkotikų, alkoholio, draugų daromo spaudimo temaNarystė ir pareigos7925
7
Konkordanso naudojimasSukurkite pasižadėjimo kortelę/ draugų daromas spaudimasDalyvavimo 3 bažnyčios programose planavimasLuko knygos perskaitymas iki kito susitikimoŽenklas iš „Namų ūkio sugebėjimų“ arba  „Menai ir rankdarbiai“ kategorijų1225201448
Pasirinkite ir aptarkite ištrauką iš LukoPristatykite „Gamtos“ ženklusJono knygos perskaitymas iki kito susitikimoTrijų dienų stovyklavimo meniu14311443
Pasirinkite ir aptarkite ištrauką iš JonoTopografinis žemėlapis – naudojimas, 20 ženklų ir simboliųNaujų narių įstojimas144020
STOVYKLAVIMAS – 2 naktys, vietos parinkimas, 2 patiekalaiPagrindinių sutvirtinimo rišimų pasikartojimas ir vieno stovyklos baldo padarymas3542
Išgelbėjimo istorijos iš Luko ir Jono knygų aptarimas„Gamtos“ ženklas1431
Draugų daromas spaudimas ir sprendimo priėmimasĮvardinti 6 gyvūno/ paukščio pėdsakus – padaryti 3 išlietas gipsines formas„Gamtos“ ženklas2134
31
Išmokti ir paaiškinti Pt 20, 1 ir 23, 29-32Žvaigždės, planetos ir žvaigždynai„Gamtos“ ženklas173131
STOVYKLAVIMASPt 20, 1 ir 23, 29-32 pasikartojimasŽvaigždžių, planetų ir žvaigždynų įvardinimasTopografinis žemėlapis ir simboliai – praktika„Gamtos“ ženklo užbaigimas
17314031
Medžiagos apie J. N. Andrews pristatymasPradėkite „Gyvenimo įgūdžių“ skyriuje nurodytų ženklų reikalavimų atlikimą1748
Misionieriško darbo bažnyčioje svarbos aptarimasŽenklo reikalavimų atlikimasĮžanginio pasisakymo pratybos 174830
16 km žygis ir apsirengimui reikalingų rūbų sąrašas, bei ataskaita28
Draugų daromas spaudimas ir sprendimo priėmimasSavęs priežiūra bei manieros/ „Šeimos gyvenimo“ ženklas2724
Pėdsekių vėliava ir trikampė vėliavėlė – sudėtis ir panaudojimasSuplanuoti meniu 4 asmenims 3 dienų stovyklavimui, naudojant tris skirtingus dehidratuotus produktus 1043
STOVYKLAVIMAS – įvardinti „sudėtingesnes“ žvaigždes – dvasinė Oriono reikšmėPristatyti signalizavimą – semaforas, Morzė, ženklai ir t.t.Aptarti draugų daromą spaudimą dėl lytinės elgsenos/ narkotikų

4429
Daugiau sužinoti apie gyvenamoje vietovėje teikiamas bendruomenės paslaugas ir padėti suteikiant pirmąją pagalbą„Pirmoji pagalba“19, 30
37
„Atminties perlų“ egzaminasUžbaigti „Pirmąją pagalbą“1237
Signalizavimas – semaforas, Morzė ir t.t.Kelių transporto valdymo punktai/ oficialus vizitas4422
Misionieriai ir tarnavimasVisų ženklų užbaigimas1748, 23
Pateikti ataskaitą apie visuomenės teikiančius pagalbą kitiems tarnavimusŽenklų užbaigimas bei patikrinimas ar užbaigti visi darbaiInvestitūra, atvirų durų diena ir t.t.1948, 2330