Įvadas

Pėdsekiai -> 4 Metai – ŽVALGAS

TIKSLAI

  • Suteikti galimybes jauniams sužinoti, kad Dievas myli ir rūpinasi visais žmonėmis.
  • Padėti jiems suprasti, kad Kristus yra didžiausias Dievo apreiškimas.
  • Skatinti jaunių sąmoningumą, kad bažnyčiai jie rūpi kaip asmenybės.
  • Leisti asmeniškai  augti ir vystytis tarpusavio santykių dėka per pasirinktą veiklą.
  • Praplėsti jų viziją dėl jų bendruomenės poreikių ir padėti jiems rasti būdus, kaip atsiliepti į šiuos poreikius.
  • Padėti jiems vystyti troškimą siekti laimėjimų visame jų darbe ir skatinti troškimą dalyvauti visoje programoje.

SIEKIS

Advento žinia visiems mano bendraamžiams.

MOTO

„Kristaus meilė mane įpareigoja.”

PASIŽADĖJIMAS

Dėka Dievo malonės
Aš būsiu tyras, geras ir ištikimas.
Aš laikysiuosi pėdsekių įstatymo.
Aš būsiu Dievo tarnas
ir žmogui draugas.

PĖDSEKIŲ ĮSTATYMAS

Pėdsekio įstatymas man:
1. Pradėti dieną nuo maldos ir  Biblijos skaitymo.
2. Sąžiningai atlikti  tai, kas man priklauso.
3. Rūpintis savo kūnu.
4. Išlaikyti žvilgsnį (Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta).
5. Būti mandagiu ir paklusniu.
6. Pagarbiai elgtis maldos namuose.
7. Gyventi su giesme širdyje.
8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas.

Kaip naudotis instrukcijų planais

Tai padės klasės instruktoriams planuojant mokomąją veiklą. Jūs rasite įtrauktus išsamius pasiūlymus, kaip projektuoti ir užbaigti šį darbą per vienerius metus, naudojant 30-35 minučių užsiėmimus. Organizuodami savo planą, atminkite, kad pėdsekių mokymo metai atitinka bendrus mokslo metus. Kai kuriose šalyse tai reiškia, kad tik dalį metų yra
galimi susitikimai, o kitose šalyse nėra apribojimų, bet visas planas yra pagrįstas mažiausiai 20 savaičių grafiku. Tie klubai, kurie gali tam skirti daugiau laiko, yra skatinami šį planą atitinkamai patikslinti.

Dauguma konferencijų jaunimo departamentų kiekvienais metais organizuoja tris kompleksinius renginius pėdsekiams:  sąskrydžius, muges ir stovyklas.

Du kartus per mėnesį konferencijos ir instruktorių dažnai skatinamos išvykos turi
būti maksimaliai išnaudotos. Daugiau informacijos apie du kartus per mėnesį organizuojamas išvykas skaitykite „Pėdsekių vadove“.

PROGRAMA

SAVAITĖTVARKARAŠTIS (pavyzdys)Nuorodų puslapiai
Išmokti mintinai ir aptarti Tikslus ir MotoKnygų klubo knygų pristatymasFizinio pasirengimo principų aptarimasNarystė ir pareigos78397
Žygiavimas ir rikiuotėKrikščioniško gyvenimo privalumaiKasdieninės mankštos programa – pasižadėjimas443939
Požiūriai – 1 temaSudaryti socialinės veiklos kiekvienam ketvirčiui planus2541
Gerasis samarietisPristatyti ženklą – gamta, rekreacija ar rankdarbiai,3846, 57
STOVYKLAVIMAS – 2 naktysKuprinės susidėjimas ir pasirūpinimas maistu sauPastatyti ir pademonstruoti reflektorinę orkaitęTinkamai pakeisti ir sutvirtinti kirvio kotą 
474753
Dvasiniai atradimai – Kas yra krikščionybėĮtraukti tris žmones į Biblijos tyrinėjimą paštuAtminties perlo egzaminas91919
Orientavimosi ženklas53
Dvasiniai atradimai – Tikroji mokinystėŽenklo reikalavimų atlikimas1249
STOVYKLAVIMASSugebėti uždegti ugnį per lietų ir/ arba sningant10 laukinių maistui tinkamų augalųApžvelgti orientavimosi reikalavimų atlikimą
535453
Dvasiniai atradimai – Tapimas krikščionimiAtaskaita apie susitikimą dėl bažnyčios reikalųDvi Biblijos studijos164119
Pradėti krikščionio piliečio ženkląAugalų įvardinimas2446
15 m žygis ir žygio žurnalo vedimas15 km. ant arklio jojimasKelionė kanoja80 km važiavimas dviračiu1 km plaukimas40
    13.Naujų ženklų įgijimas57
    14.Evangelizacinė programaPasimatymo aptarimas2140
STOVYKLAVIMASProjektasSignaliniams – temos praplėtimas
2454
Žvalgų pirmoji pagalbaToliau ženklų reikalavimų atlikimas4957
Potvynis ir fosilijosŽvalgų pirmosios pagalbos testas4549
Toliau ženklų reikalavimų atlikimas
Biblijos įkvėpimas – Biblijos eilučių pažymėjimo  programa18
Evangelizacinė programaUžbaigti visus darbus21