Įvadas

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

TIKSLAI

  • Plėtoti lyderystės potencialą.
  • Sukurti bendravimo ir pripažinimo atmosferą.
  • Pasirinkti krikščionišką gyvenimo būdą.
  • Išmokti vertinti gyvenimą ir jo prasmę iš krikščioniškos perspektyvos.

SIEKIS

Advento žinia visiems mano bendraamžiams.

MOTO

„Kristaus meilė mane įpareigoja.”

PASIŽADĖJIMAS

Dėka Dievo malonės
Aš būsiu tyras, geras ir ištikimas.
Aš laikysiuosi pėdsekių įstatymo.
Aš būsiu Dievo tarnas
ir žmogui draugas.

PĖDSEKIŲ ĮSTATYMAS

Pėdsekio įstatymas man:
1. Pradėti dieną nuo maldos ir  Biblijos skaitymo.
2. Sąžiningai atlikti  tai, kas man priklauso.
3. Rūpintis savo kūnu.
4. Išlaikyti žvilgsnį (Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta).
5. Būti mandagiu ir paklusniu.
6. Pagarbiai elgtis maldos namuose.
7. Gyventi su giesme širdyje.
8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas.

Kaip naudotis instrukcijų planais

Tai padės klasės instruktoriams planuojant mokomąją veiklą. Jūs rasite įtrauktus išsamius pasiūlymus, kaip projektuoti ir užbaigti šį darbą per vienerius metus, naudojant 30-35 minučių užsiėmimus. Organizuodami savo planą, atminkite, kad pėdsekių mokymo metai atitinka bendrus mokslo metus. Kai kuriose šalyse tai reiškia, kad tik dalį metų yra
galimi susitikimai, o kitose šalyse nėra apribojimų, bet visas planas yra pagrįstas mažiausiai 20 savaičių grafiku. Tie klubai, kurie gali tam skirti daugiau laiko, yra skatinami šį planą atitinkamai patikslinti.

Dauguma konferencijų jaunimo skyrių kiekvienais metais organizuoja tris kompleksinius renginius pėdsekiams:  sąskrydžius, muges ir stovyklas.

Du kartus per mėnesį konferencijos ir instruktorių dažnai skatinamos išvykos turi
būti maksimaliai išnaudotos. Daugiau informacijos apie du kartus per mėnesį organizuojamas išvykas skaitykite „Pėdsekių vadove“.

PROGRAMA

SAVAITĖTVARKARAŠTIS (pavyzdys)Nuorodų puslapiai
Išmokti mintinai ir paaiškinti pasižadėjimąPasirinkti Knygų klubo knygasPristatyti „Šventosios Dvasios darbą“Narystė ir pareigos7797
Šventosios Dvasios darbasPradėti Biblijos skaitymus913
Biblijos studijos apie Sabatos šventimąPrievaizdavimo ženklas – 3, 5, 61045
Biblijos studijos apie Sabatos šventimąPristatyti ženklų reikalavimus – „Evangelizacinio tarnavimo“, „Sveikatos ir mokslo“, „Buities darbų“, „Profesijos“10
53
STOVYKLAVIMAS –5 dalykai: stovyklos baldai ir įėjimo papuošimasPasikartoti:Saugumo taisykles – DraugasStovyklavietės taisykles – KompanionasStovyklos baldai – TyrinėtojasPradėkite Gamtos, Rekreacijos ženklus
5248, 50
Paskutinių laikų įvykiai – Antrasis atėjimas2 valandos su pastoriumi, bažnyčios vadovu – susitarti dėl laiko1017
Bendruomenės evangelizavimo programa14
Pasikartoti paskutinių laikų įvykius – pasaulis šiandienSuorganizuoti dalyvavimą dviejuose bažnyčios programoseOrganizuoti stovyklavimą104549
STOVYKLAVIMASUžbaikite Gamtos, Rekreacijos ženklusNikodemas (drugelis)5 su gamta susijusios veiklos Sabatos popietę
48, 504748
Požiūris 1 temaDarbas, kuris reikalinga atlikti ženklų reikalavimusTyrinėti efektyvaus atsisakymo techniką 185343
Požiūris 2 temaSveikatos principai – suorganizuoti vakarėlįPakvieskite draugus į vakarėlį ar kitokią veiklą184014
Sveikatingumo vakarėlis40
Rikiuotė ir žygiavimasDalyvavimo bažnyčios veikloje ataskaitosŽenklų darbo patikrinimasAtminties perlo egzaminas46455311
Rikiuotė ir žygiavimasStovyklavimo organizavimasVienas reikalavimas iš Saikingumo ženklo464938
STOVYKLAVIMAS – 1 naktis – atokioje vietovėje25 km žygis/ savo maisto nešimasis/ žurnalo vedimas/ floros, faunos, vietovės aptarimas49
Suplanuoti vakarėlį neįgaliems žmonėmsKeliauninko pirmoji pagalba3751
Keliauninko pirmoji pagalba – testavimasSuplanuoti apsilankymą institucijoje5137
Antrasis reikalavimas iš Saikingumo ženkloSudaryti pasižadėjimo kortelę ir ją pasirašyti3840
Aptarimas – liudijimas kasdieninėse situacijoseVietinės bažnyčios organizavimo ir skyrių schema1644
Užbaikite schemąPristatymas apie Dievo Įstatymą ir civilinę valdžiąUžbaikite visus darbus448