Įvadas

Pėdsekiai -> 6 Metai – VEDLYS

TIKSLAI

  • Plėtoti lyderystės potencialą.
  • Sukurti bendravimo ir pripažinimo atmosferą.
  • Pasirinkti krikščionišką gyvenimo būdą.
  • Išmokti vertinti gyvenimą ir jo prasmę iš krikščioniškos perspektyvos.

SIEKIS

Advento žinia visiems mano bendraamžiams.

MOTO

„Kristaus meilė mane įpareigoja.”

PASIŽADĖJIMAS

Dėka Dievo malonės
Aš būsiu tyras, geras ir ištikimas.
Aš laikysiuosi pėdsekių įstatymo.
Aš būsiu Dievo tarnas
ir žmogui draugas.

PĖDSEKIŲ ĮSTATYMAS

Pėdsekio įstatymas man:
1. Pradėti dieną nuo maldos ir  Biblijos skaitymo.
2. Sąžiningai atlikti  tai, kas man priklauso.
3. Rūpintis savo kūnu.
4. Išlaikyti žvilgsnį (Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta).
5. Būti mandagiu ir paklusniu.
6. Pagarbiai elgtis maldos namuose.
7. Gyventi su giesme širdyje.
8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas.

Kaip naudotis instrukcijų planais

Tai padės klasės instruktoriams planuojant mokomąją veiklą. Jūs rasite įtrauktus išsamius pasiūlymus, kaip projektuoti ir užbaigti šį darbą per vienerius metus, naudojant 30-35 minučių užsiėmimus. Organizuodami savo planą, atminkite, kad pėdsekių mokymo metai atitinka bendrus mokslo metus. Kai kuriose šalyse tai reiškia, kad tik dalį metų yra
galimi susitikimai, o kitose šalyse nėra apribojimų, bet visas planas yra pagrįstas mažiausiai 20 savaičių grafiku. Tie klubai, kurie gali tam skirti daugiau laiko, yra skatinami šį planą atitinkamai patikslinti.

Dauguma konferencijų jaunimo skyrių kiekvienais metais organizuoja tris kompleksinius renginius pėdsekiams:  sąskrydžius, muges ir stovyklas.

Du kartus per mėnesį konferencijos ir instruktorių dažnai skatinamos išvykos turi
būti maksimaliai išnaudotos. Daugiau informacijos apie du kartus per mėnesį organizuojamas išvykas skaitykite „Pėdsekių vadove“.

PROGRAMA

SAVAITĖTVARKARAŠTIS (pavyzdys)Nuorodų puslapiai
Išmokti ir paaiškinti Garbės LegionąPasirinkti Knygų klubo knygas“Narystė ir pareigos787
Šventosios Dvasios dovanos – Laiškas GalatiečiamsPėdsekių vadovų mokymai1046
Šventosios Dvasios dovanos – Laiškas GalatiečiamsIštirkite savo požiūrį – A temaPrievaizdavimo ženklas 10258
Ištirkite savo požiūrį – B temaSuorganizuoti stovyklavimą. Reikalingo maisto ir  įrangos aptarimas.3548
STOVYKLAVIMAS –stovykla su dviem nakvynėm48
Senojo Testamento šventyklos tarnavimasBendruomenės evangelizavimas – reikalavimas pažangiems1324
Pristatymas ir atlikimas – Gamta/ RekreacijaMeistro ženklai
54, 47
Šventyklos tarnavimo aptarimasŽenklų reikalavimų vykdymas1354
STOVYKLAVIMAS – maisto gaminimas ant atviros ugnies50
Adventistų pionierių istorijosDarbas, kuris reikalingas atlikti ženklų reikalavimusPradėti knygą „Kelias pas Kristų“ 175417
Adventistų pionierių istorijosAptarti ir  suorganizuoti „sveikata ir gera fizinė būklė“ veikląAtminties Perlo patikrinimas174217
„Su meile iš dangaus“ 7 skyrius„Sveikata ir gera fizinė būklė“ veiklaPaskirti pažangesnių reikalavimą – Draugystės vystymas 474240
Mokyti jaunesnius pagal ženklo reikalavimus Ištirkite savo požiūrį – C tema4625
Mokyti jaunesnius pagal ženklo reikalavimus Gyvenimo būdo ženklai – pradėtiIštirkite savo požiūrį – D tema465525
STOVYKLAVIMAS – užbaikite bokšto, tilto statybą, naudodami sutvirtinimus Liudijimas paaugliams – aptarimas
5018
Gamtos palyginimaiMitybos ženklas4744
Denominacinės organizacijos struktūros schemą Mitybos ženklo tęsimasReikalavimas pažangesniems „Sveikata ir Fizinis pasirengimas“464444
Bendruomenės pasiekimas – negalinčių išeiti lankymas – pagalba poreikių turintiems asmenims
18
Pristatymas mokyklojePabaigti Išlikimo gamtoje meistro kategoriją4155
Užbaikite visus darbus