JĖZAUS DŽIAUGSMAS

Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų Manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. (Evangelija pagal Joną 15, 11)

Jokūbas Knapas (Jacob Knapp) pradėjo intensyviai ieškoti Dievo. Jis kurį laiką grūmėsi su kaltės jausmu. Tačiau vieną dieną jis suprato, kad Jėzus Kristus iš tikrųjų paėmė jo kaltės naštą. Knapas pakilo nuo kelių ir dėkingai pakėlė akis į dangų.

Tada kai kas įvyko. Atrodė, tarsi Pats Jėzus žengia į jį išskleistomis, kviečiančiomis rankomis. Štai kaip šį išgyve­nimą apibūdino Jokūbas: „Mano siela šokčiojo manyje, ir aš pratrūkau […] giedoti šlovinimo giesmes palaimintajam Gelbėtojui. Linksmos paukščių giesmelės, atrodė, atkartoja mano melodijas. Saulė švietė neįprastai skaisčiai. Regėjos, kad nuolankiai lenkiasi ir didingi medžiai. Visa gamta šypsojos, ir viskas, kas gyva ir negyva, šlovino Dievą pernelyg garsiu ir aiškiu balsu (nors anksčiau negirdėtu), kad galėtum jo nesuprasti.“

Šis išgyvenimas davė toną Jokūbo tarnystei. Tai buvo lemtinga jo gyvenimo akimirka. Jis suprato, kad krikščionybė – tai ne tik kažkas, kuo reikia tikėti, bet ir kažkas, ką reikia mylėti. Krikščionybė – tai daug daugiau negu įsitikinimų sistema. Tai Dievo patyrimas širdimi. Ir šis patyrimas keičia viską.

Santuoka be meilės yra vergija. Pora gali gyventi kartu, tačiau emociniu požiūriu būti per šimtus kilometrų vienas nuo kito. Formali santuoka, gyvenimas drauge dėl vaikų kiekvienam iš jų virsta kalėjimu.

Labai panaši gali būti ir mūsų religinė patirtis. Mus gali supančioti griežtos taisyklės. Religija gali degeneruoti ir virsti pareiga, gausybe „reikia“ bei „privalu“. Tačiau meilė viską pakeičia. Ryšys su Dievu pripildo mūsų širdis šilu­mos, meilės ir šlovinimo. Kristuje mūsų širdys gieda. Per Jį pareiga tampa malonumu. Auka tampa pasimėgavimu. Jo įsakymai tampa keliu į laimę.

Jokūbo Knapo tarnavimas laimėjo Kristui daugiau kaip 100 000 žmonių. Galbūt jūsų atsivertimas nebuvo toks dramatiškas kaip Jokūbo. Gal jūs to net nesitikėjote. Tačiau jūs galite artimai bendrauti su Jėzumi, ir tai pripildys jūsų gyvenimą Jo meilės. Kupini šios meilės, jūs galėsite eiti ir keisti pasaulį kaip Jokūbas.

Markas Finlis