JĖZUS, IŠREIKŠTAS DOKTRININIU MOKSLU

Jėzus jiems atsakė: „Mano mokslas ne Mano, bet To, kuris yra Mane siuntęs. Kas nori vykdyti Jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar Aš kalbu pats iš savo galvos“ (Jn 7, 16–17).

Jėzus yra centrinė Biblijos Asmenybė, visos šios Knygos tema, pagrindinis kiekvieno jos pasakojimo veikiantysis asmuo. Jis buvo Žodis, kuris pasauliui davė egzistavimo pradžią. Jis buvo apreikštas Biblijos simboliais ir įvaizdžiais, o taip pat ir Biblijos doktrinomis. Kartais mes išskiriame Biblijos doktrinas ir išgelbėjimo per tikė­jimą temą. Kai kuriems krikščionims buvo nelengva suvokti faktą, kad doktrinos neprarado savo reikšmės. Dievas mus priima pagal mūsų bendravimą su Jėzumi prašant išgelbėjimo, kurį Jis dosniai siūlo kiekvienam žmogui. Mes tik glaustai užsiminėme apie jaudi­nančią ir nuostabią tiesą, kaip ypatingai Jėzus yra išreikštas baž­nyčios moksle.

Jėzus į šią žemę atėjo gyventi ir mirti dėl mūsų bei pasiūlyti mums išgelbėjimą. Jis pažadėjo vėl sugrįžti ir pasiimti mus į dan­gaus buveines, kurias Jis paruošė visiems Jį mylintiems. Jėzus viską padarė dėl mūsų, kad tik išgelbėtų nuo nuodėmės. Kokia nuostabi Jo meilė!

Jis viską padarė tam, kad mes pamatytume nuodėmę tikroje šviesoje bei galėtume pasirinkti gyvenimą, o ne mirtį. Net Jo požiūris į šėtoną ir puolusius angelus parodo, koks didžiulis yra Jo teisingu­mas ir kantrybė bei koks didelis troškimas, kad visi pasiektų tiesos pažinimą.

Jis domisi mūsų fiziniu gyvenimu, mūsų poreikiais, kuriuos pats paskyrė savo žemiškame gyvenime ir todėl moko mus, kaip mums reikėtų gyventi. Jis mus pažadins, jeigu mes užmigsime mirties mie­gu, iki Jo atėjimo.

Jis parodė savo galią, kad apvalytų mūsų širdis bei davė mums sabatą kaip ypatingą Jo jėgos ženklą, kad mus padarytų šventais. Kaip Dievo Avinėlis, Jis apsireiškė dangaus šventykloje. Jis mums davė vaizdingus bendravimo su Juo metodus ir atvėrė kelią į šven­tųjų švenčiausiąją, kad įsitikintume galimybe vykdyti Įstatymą Jo jėgos dėka.

Mokydamiesi mūsų bažnyčios doktrinų Jėzaus šviesoje, su­prasdami, kaip jos atskleidžia Jėzų bei tarpusavio santykius su Juo, mes atrandame įvairių mūsų bažnyčios mokymų prasmę ir prisipil­dome ryžto dalytis šiomis tiesomis su jų laukiančiu pasauliu.

Morisas L.Vendenas

Parašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.